Revision [1260]

This is an old revision of InternetoSavimone made by WikiAdmin on 2019-03-17 11:56:06.

 

Ar Internetas turi savimonę?

Neseniai atšventėme Interneto jubiliejų... Dar jis ne toks ilgaamžis, tačiau jau dabar daugelis be jo negalėtų išgyventi... tai ir norisi šįkart paklausti:
Ar Internetas turi savimonę?

Gal jums klausimas iš pradžių atrodys kvailas, tačiau pabandykime įsigilinti. Ar mašina ir programa gali turėti savimonę? Šiuo metu išsikristalizavo dvi tendencijos. Pirmoji, kontrsubjektiška, kurią skelbia, nors ir su tam tikra antipatija, Izraelio istorikas Juvalis Hararis. Milžiniški duomenų kiekiai paaiškins viską, kas vyksta žmogaus viduje. Individas bus redukuotas iki informacinių resursų, big data. Bendras žmonijos subjektiškumas bus laikomas biopsichinės eros rudimentu, kai „vidinis pasaulis“ pakeisdavo objektyvių duomenų trūkumą. Daugiau paskaitykite apie Didžiųjų duomenų mitą


Kategorija: Matematika visiems
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki