čia yra nejiečio skilties "smėlio dėžė"...
image
Vertėjo kamaraitėje
Nejiečio prisistatymas
Įtakos sklindančios per žvaigždes
Juokai apie Šiaulių ponaitį
Dainos apie mokymąsi vertimas į lietuvių kalbą
pabiros iš nso.lt pokalbių aikštės

Įspūdingi Tango šokiai


Tango ore
Tango ore

...ir nusileidus
...ir nusileidus

Įspūdingi Tango šokiai
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki