Jazz Pica, Savanorių pr. 16

Įsikūrusi tiesiai virš HyperRIMI (Savanorių).

Kaip patraukliai skamba pavadinimas, tačiau trumpas apibūdinias būtų - "labai brangu ir neskanu".

Projektas: Šokiai pilvui
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki