Wiki source for Jazz Pica


Show raw source

**Jazz Pica, Savanorių pr. 16**

Įsikūrusi tiesiai virš HyperRIMI (Savanorių).

Kaip patraukliai skamba pavadinimas, tačiau trumpas apibūdinias būtų - "labai brangu ir neskanu".

Projektas: [[Šokiai pilvui|Šokiai pilvui]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki