čia yra nejiečio skilties "smėlio dėžė"...
image
Vertėjo kamaraitėje
Nejiečio prisistatymas
Įtakos sklindančios per žvaigždes
Juokai apie Šiaulių ponaitį
Dainos apie mokymąsi išvertimas į lietuvių kalbą

pabiros iš nso.lt pokalbių aikštės

Vertėjo kamaraitėje


Oropilis 2015 m. liepos 11 d., šeštadienis, 21:39:12
Kad jau prirašiau tai prirašiau, dabar tikrai tylėsiu kaip užsiūtas, kol kas nors kitas nepasireikš ant pakylos. Tiesiog dar norėjosi pataisyti šį man pačiam netikėtą perliuką.
Pajuokausiu geltonąja tema: „Du dažniausiai Visatoje sutinkami elementai – vandenilis ir kvailumas“.
Vertėjo kambarėlyje:
– Ei, stuobrį kaip kirčiuoji? Koks dar kvaliumas?
– Tai ką aš žinau, tos mokslo galvos amžinai prisigalvoja visokių nesąmonių, o po to nesuprasi: ar čia kokia nežinoma cheminė medžiaga, ar koks seniai mirusios kalbos pamirštas žodis. Dar tik būtų gerai išsiaiškinus, kokia kalba tai parašyta ir kas tai sugalvojo.
– Nerūpi mums tos kalbos, galvokit apie ką jie kalba,– neiškriskite iš vaizdelio. Kada paskutinį kartą atsinaujinote tarptautinių žodžių žodyną?
– Pas mus jie visi yra, kokių jums metų reikia. Nesinorėtų, kad visi žodynai eilinį kartą būtų perrašyti ir visur atsirastų niekam negirdėtas cheminis elementas kvaliumas.
Vienam seniai mirusios kalbos žodyne:
lot. qualis – koks? kokios kokybės?
lot. lumen (kilm. luminis) – šviesa
O tuo metu vienam, mums nežinomam kolūkio darželyje vienas pasakorius vaikučiams taip baigė sekti savo ilgą, ilgą ir baisiai nuobodžią pasakėlę:
– Ir taip, mieli vaikučiai, kur mūsų mieloje visatoje beatsirastų mūsų mylimas didvyris Vandenilis iš paskos būtinai atskubėtų ir jo narsioji žmonelė Šviesa. Jie vienas be kito tiesiog negali būti, nes susaistyti skaisčiai-sunkiuoju Amžinosios Meilės jausmu.
Oropilis 2015 m. liepos 11 d., šeštadienis, 22:11:59
Gal vienas gali ir teisingai perskaityti „kvailumas“, tik kitas vis vien gali išgirsti kvaliumą, arba tiesiog nesugebėti neiškraipant to ką išgirdo pakartoti. Tada sakytų jo ausiai mielą kvaliumą, o ne kvailumą.
Iš tikro jau ir pats skaitytojas gali suklysti ir padėti kirtį ant u – skambėtų kaip koks tarptautinis žodis, reiškianti cheminę medžiagą.
Pajuokaujant, gal mums derėtų fotonus ar elektronus pervadinti kvaliumais. Patiems perrašyti savo tarptautinius žodynus, kol kas mums jų neperrašė iš šalies :)
Oropilis 2015 m. liepos 12 d., sekmadienis, 06:20:47
Aš nerūkau ir alkoholio negeriu – esu visiškai blaivus, be jokių „gelbėjimosi“ ratų, galiu suprasti teiginį: „Du dažniausiai Visatoje sutinkami elementai – vandenilis ir kvaliumas“. Pavysčius mintį gal vandenilis per protoną, skamba panašiai į protą (kvaliumas jau būtų kaip elektronas) galėtų kažkuom nuostabaus išvirsti.

RE-liga pagal 2015 m. lapkričio 11 d., trečiadienis, 20:21:21

- Archyve yra RE-ligija, RE-logija
- Oi, tai štai kas per vienas yra RE-liga! Taigi tai Religija! - vertėjų kambarėlyje šiandien šventė.
- Deja, RE-liga neišgydoma, ir labai baisu ja apsikrėsti.
- O varge, kaip mums reiks kosminei bendrijai įrodyti, kad nesame RE-ligos nešiotojai bei platintojai. Pažiūrėjus į mūsų vargšės planetos istoriją, darosi baisu baisu, su retomis išimtimis. Tačiau kaip ligoniams gal tai butų lengvinanti aplinkybė? Turim ir kitus nepagydomus PSI-ligos nešiotojus, gal kaip su vienais, taip ir su kitais rreiktų elgtis? Oi,varge baisu, kur nors aukščiau patarimo kreiptis, kol jie įsigilins bus jau šaukštai po pietų.
- Ir o nelaimė! psi-ligonių mūsų planetoje yra būtent tas nelemtas 1 procentas, jau kaip ir pasiruošęs bendravimui su mūsų erdvės kosminiais kaimynais.
Savalaikis nurodymas iš viršaus:
- Sprendimas tai vienas - tai karantinas. Tik pageidautina, kad kaimynų niekas neišnaikintų, kad tas maras neišplįstų toliau. Yra vilties, kad jie patys kaip nors pagis iš tų nepagydomų ligų, įgaus atsparumą RE-ligai ir įgis teisę gydyti aplinkinius nepagydomai susirgusius pasaulius.

Vertėjo kamaraitėje
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki