Wiki source for La Crepe VCUP


Show raw source

**La Crepe, Konstitucijos pr. 16 (VCUP)**

Kadaise mėgau užsukti, nes buvo gera prancūziška svogūnų sriuba. Kai ji dingo iš meniu, daugiau nebesilankau.


Projektas: [[Šokiai pilvui|Šokiai pilvui]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki