Revision [690]

Last edited on 2015-11-03 17:40:05 by nejietis
Deletions:
čia yra nejiečio skilties "smėlio dėžė"...
[[nejietis|Nejiečio prisistatymas]]
[[Itakos_is_zvaigzdziu|Įtakos sklindančios per žvaigždes]]
[[Juokai._Ponaitis|Juokai apie Šiaulių ponaitį]]
[[Daina_apie_mokymasi_(vertimas)|Dainos apie mokymąsi išvertimas į lietuvių kalbą]]
pabiros iš nso.lt pokalbių aikštės
======**Įtakos sklindančios per žvaigždes**======
Man buvo užsiminta, kad nso.lt svetainė skirta neatpažintiems skraidantiesiems ir maloniai pasiūlyta paieškoti kampelio vartiklyje. Iš tikro, ši svetainė skirta ir sapnams. O iš kitos pusės mane domina tik nso.lt pokalbių aikštė. Sulakstymams po visas aikštes ir gilinimuisi kas ten kur vyksta ar nevyksta paprasčiausiai gali ir laiko trūkti, ir nuobodu būti.
Prieš gvildenant šią temą, reiktų šiokius tokius pamatus susimesti. Gal tai ir ne į tema gali pasirodyti, tačiau prašyčiau kantrybės, man tai pačiam didelis šuolis, reiktų šiek tiek mintis susirikiuoti.
Pirmiausiai, kaip pasakiškų technologijų atstovui, tektų šiek tiek įlysti į ne savo daržą – pakilti arčiau tikrovės į legendų ir gandų lygį, kurio nesu nuodugniai ištyrinėjęs.
Prieš ką nors rašydamas toliau, noriu priminti, kad man melas yra ne iki galo atskleista tiesa. Tai kaip aš viską susiskirstysiu gali būti tik bloga pradžia, kuri gal gali būti geresnė. Kiekvienas pats žiūrėdamas iš savo varpinės gali susidaryti savo vaizdelį į mus supantį pasaulį, kuris skirtųsi nuo mano kaip diena ir naktis. Ir mano galva turėtų teisę būti. Ar kaip papildymas, ar dar kaip nors kitaip.
Pradžiai, toks mažas vertybių sugrupavimas be jokio pagrindimo. Man iš vienos pusės protas, smegenys, tvarka, chaosas, o iš kitos pusės jausmai, širdis, laisvė, anarchija. Gali paaiškėti, kad viskas reikalinga savo laiku ir savo vietoje.
Tamsa – jausmai ir pasakos – tai kas gražaus ir ką gal galima pavadinti blagiu, kuriuo nemokant naudotis galima greitai nusiristi iki blogio. Imkime, pavyzdžiui, blagį – pinigus – dovaną anot legendų iš Oriono žvaigždyno. Orionas tai šienpjovis, giltinė su dalgiu, pasakos ir vanduo - 3 žvaigždelės ant Šienpjovio diržo iš šalies žiūrint gal galėtume būti 4-ąja. Grįžtant prie pinigų, elgetoms tiesiog turėtų būti griežtai uždrausta duoti pinigėlius – tai nepageidaujamas šešėlis – kai pinigai nusėda kokių nors pogrindinių elgetų milijonierių kišenėse, griūna mūsų pačių pinigų sistema, nebėra kažkur dingusių pinigų. Galima parodyti gerą širdį patiems nuperkant kokią bandelę ar duodant kokį šiltesnį rūbą, o šiaip mūsų valstybėje tokiems žmonėms gali padėti ir mūsų valstybės socialinė rūpyba.
Jausmai – 7-ios Plejadžių ar Sietyno žvaigždelės, iš šono mes galėtume atrodyti aštuntąja žvaigždele. Per Žemę gal galėtume susivienyti į 11 žvaigždžių sąjunga kaip chaoso ir tamsos ir laisvės atstovai, kuriems niekaip neįmanoma įpiršti daug kur šviesos įvestos tvarkos. Paprasčiausiai, nedora engti taip jausmus ir pasakas kaip tai daroma šviesose.
Šviesa – pirmiausiai tai Sirijus ir Urantijos knyga. Gan sunkokai skaitoma, bet jau kaip įprasta šviesoje, sugriaunamos senos šventyklos ir statomos savosios pritaikytos vietinėms sąlygoms. Žemiečiams tikrai gali būti per didelis sąmonės šuolis, kai mūsų visata gali pasirodyti kokiu nereikšmingu užkampiu. Naujųjų amžių judėjimo pagrindas.
Dabar ant kokio pamato suręstas, pats krikščioniškas judėjimas, mūsų Dievas gali būti įveltas į Erdvės sluoksnių (tarpdimensinius) karus. Pagal mokslininkų įvertinimus mūsų visatoje mes matome tik apie 10 nuošimčių medžiagos. Įvesta net tamsiosios ar nematomos medžiagos bei energijos sąvokos. Jei kiti mus supančios erdvės sluoksniai panašus į mūsiškius trimačius, tai tilptų 10 tokių sluoksnių mus supančioje Erdvėje, kas sutaptų su mano pasaulėjauta ir turinčių priėjimo prie Žemės dvasios ar Gajos, kad Žemėje yra tokių 10 lygiagrečių pasaulių. Mūsų Dievo namai, mano manymu, kažkur Lyros žvaigždyne.
Gan svarbus kaimynas ir galbūt sąjungininkas yra įsikūręs Tinklelio Zeta (Zeta Reticuli) kelių žvaigždžių sistemoje. Gan neseniai pradėjęs keliones tarp žvaigždžių (Barnabio nuotykiai).
Mano žinios gali būti jau pasenusios. Tinkle gal dar yra svetainė zetatalk. Joje prisistato 4 erdvės sluoksnio atstovai (besirūpinantys kitais), įtraukti į Dieviškus darbus, jiems svarbus kiekvienas gimimas Žemėje, kad kartu su kūnais į šį pasaulį persikeltų ir sielos nepažeistos. Pagal juos, sunaikinus mūsų Žemę savomis rankomis visi turėtume pakliūti į 4 erdvės sluoksnį ir suskirstyti į tuos, kuriems rūpi kiti, ir tuos, kuriems niekas daugiau nerūpi tik jie patys. Jie turi pažinčių ar ryšių tik su 4-6 sluoksnio pasauliais. Tik vienas jiems žinomas pasaulis sėkmingai perkeltas į 7 erdvės sluoksnį kažkur Lyros žvaigždyne.
Iš kitos pusės [[Apie_svetaine_Meskos_ausyje|Pasakojimai apie Serpo]]. Galima susidaryti vaizdą, kad zetiečių visai ne daug išlikę ir bandoma išsilaižyti didelio karo (kuris gal vis dar vyksta) paliktas žaizdas. Besirūpinantys savimi bando atstatyti gamtą ir negausią gyvybės įvairovę. Mirusių žemiečių kūnai jiems gali būti kaip neįkainuojamas genetinių žinių šaltinis.
Mes patys paprastai nurodomi kaip iš trečio Erdvės sluoksnio ar trečios dimensijos.
Bei norėtųsi priminti liūdnuosius Iargiečius (danų verslininko liudijimai), žaidžiančius pagal primestas šviesos taisykles. Ir nutolusius nuo Žemės per 10 šviesmečių. Galima susidaryti vaizdą, kad visiems žemiečiams susiporavus tektų tapti vienu padaru. Toks jausmas kad tai būtų kelionė į antrą erdvės sluoksnį.

[[Itakos_is_zvaigzdziu|Įtakos sklindančios per žvaigždes]]


Revision [684]

The oldest known version of this page was created on 2015-11-03 16:43:37 by nejietis
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki