Revision [379]

This is an old revision of Mathematics made by WikiAdmin on 2013-10-21 07:39:13.

 

Matematika visiems


Šis skyrelis buvo kažkur "toli" (nors ir ne debesyje), o kai nutolusių šaltinių nevaldai, tai ir neturi ir garantijos, kad tekstai ten išliks...
Ta intencija ir nusprendžiau "išblaškytas" žinutes surinkti "arčiau širdies"...

Turinys

Ką reiškia būti matematiku? (2013-10-21)
Akių tamsa - netektys (2013-10-07)
Kelių gaidžiai žudo matematikus (2013-10-07)
Genialios skaičiuotojos mirtis (2013-04-23)
Atsidaro matematikos muziejus (2012-12-14)
Uganda bando pritraukti mokytojus (2012-11-20)


Kategorija: Viskas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki