Mirė šiuolaikinės matematinės fizikos pradininkas

Mirė rusų fizikas-teoretikas ir matematikas, akademikas Liudvikas Fadejevas (1934-2017). Jam ėjo 83-ieji.
Jis - per 200 straipsnių ir į monografijų autorius. Buvo Tarptautinės matematikų draugijos prezidentu (1987-90). 2016 m. įsteigta Fadejevo vardo premija.
Matematinės fizikos pradininku jis laikomas už darbą „Trijų dalelių sistemos pasiskirstymo teorija“. Prisidėjo prie solitonų kvantinės teorijos kūrimo ir kvantinio metodo atvirkštinio uždavinio sprendimo.

Kategorija: Matematika visiems
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki