Mirė vienintelė Fieldso medalio laureatė

Irano matematikė Maryam Mirzakhani (1977-2017) yra vienintelia moterimi, gavusia prestižinį Fieldso medalį (2014)., suteikiamą už nuopelnus matematikoje. Pranešama, kad, būdama 40 m. amžiaus, 2017 m. liepos 15 d. ji mirė Stenforde nuo krūties vėžio.

Pradžioje norėjo būti rašytoja, tačiau nugalėjo jos matematiniai sugebėjimai. O tada jos dukra Anahita motinos darbą yra apibūdinusi kaip „piešimą“ – dėl jos brėžinių, kuriuos darė įrodinėdama matematines tiesas. Paskutiniais metais ji su A. Eskin’u bandė surasti biliardo kamuolio trajektoriją daugiakampiame stale. Fizikai šį uždavinį iškėlė dar prieš šimtmetį ir jis vis dar neišspręstas. 2013 m. buvo paskelbtas tam skirtas per 200 puslapių apimties straipsnis.

Kategorija: Matematika visiems
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki