Revision [1096]

Last edited on 2017-07-15 21:19:56 by WikiAdmin
Additions:
Pradžioje norėjo būti rašytoja, tačiau nugalėjo jos matematiniai sugebėjimai. O tada jos dukra Anahita motinos darbą yra apibūdinusi kaip „piešimą“ – dėl jos brėžinių, kuriuos darė įrodinėdama matematines tiesas. Paskutiniais metais ji su A. Eskin’u bandė surasti biliardo kamuolio trajektoriją daugiakampiame stale. Fizikai šį uždavinį iškėlė dar prieš šimtmetį ir jis vis dar neišspręstas. 2013 m. buvo paskelbtas tam skirtas per 200 puslapių apimties straipsnis.
Deletions:
Pradžioje norėjo būti rašytoja, tačiau nugalėjo jos matematiniai sugebėjimai. O tada jos dukra Anahita motinos darbą yra apibūdinusi kaip „piešimą“ – dėl jos brėžinių, kuriuos darė įrodinėdama matematines tiesas. Paskutiniais metais ji su A. Eskin’u bandė surasti biliardo kamuolio trajektorija daugiakampyje stale. Fizikai šį uždavinį iškėlė dar prieš šimtmetį ir jis vis dar neišspręstas. 2013 m. buvo paskelbtas tam skirtas per 200 puslapių apimties straipsnis.


Revision [1095]

The oldest known version of this page was created on 2017-07-15 21:17:17 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki