Revision [1158]

Last edited on 2018-01-07 09:36:42 by WikiAdmin
Additions:
Vabzdžiai išvystė įvairias ir jautrias struktūras, leidžiančias girdėti žemų energijų garsų bangas. Pas moskitus klausa ir transformavimas į neuroninius signalus atliekamas padedant jutimo organais, kurie vadinami //scolopidia//.
Tyrinėtojai sukūrė paprastą mikroskopinį mechaninį modelį aktyviam sustiprinimui, pritaikytą Tanzanijos „//Toxorhunchites brevipalpis//“ moskitų rūšiai. Modelio pagrindas yra antena kaip slopinantis osciliatorius, prijungtas prie aktyvių plaukelių (//scolopidia //grupių), kurie suteikia impulsyvią jėgą, kai trūkčioja. Trūkčiojimas valdomas kanalais, kurie atsidaro ar užsidaro, jei antenos osciliavimas pasiekia kritinę amplitudę. Modelis kiekybiniu ir kokybiniu atžvilgiu tenkina naujausius eksperimentus.
Deletions:
Vabzdžiai išvystė įvairias ir jautrias struktūras, leidžiančias girdėti žemų energijų garsų bangas. Pas moskitus klausa ir transformavimas į neuroninius signalus atliekamas padedant jutimo organais, kurie vadinami <I>scolopidia</I>.
Tyrinėtojai sukūrė paprastą mikroskopinį mechaninį modelį aktyviam sustiprinimui, pritaikytą Tanzanijos „<I>Toxorhunchites brevipalpis</I>“ moskitų rūšiai. Modelio pagrindas yra antena kaip slopinantis osciliatorius, prijungtas prie aktyvių plaukelių (<I>scolopidia</I> grupių), kurie suteikia impulsyvią jėgą, kai trūkčioja. Trūkčiojimas valdomas kanalais, kurie atsidaro ar užsidaro, jei antenos osciliavimas pasiekia kritinę amplitudę. Modelis kiekybiniu ir kokybiniu atžvilgiu tenkina naujausius eksperimentus.


Revision [1157]

The oldest known version of this page was created on 2018-01-07 09:35:48 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki