Wiki source for MoskituKlausa


Show raw source

======Moskitų aktyvi klausa======
Sukurtas matematinis modelis paaiškina kai kurias įdomias moskitų klausos ypatybes. Pvz., moskitas patinas gali girdėti silpniausius patelės sparnų mostus, kurių neužgožia net stiprus triukšmas. Bristolio universiteto mokslininkų tyrimas paskelbtas „J. of the Royal Society: Interface“ 2010 m. sausio numeryje.

Vabzdžiai išvystė įvairias ir jautrias struktūras, leidžiančias girdėti žemų energijų garsų bangas. Pas moskitus klausa ir transformavimas į neuroninius signalus atliekamas padedant jutimo organais, kurie vadinami //scolopidia//.

Tyrinėtojai sukūrė paprastą mikroskopinį mechaninį modelį aktyviam sustiprinimui, pritaikytą Tanzanijos „//Toxorhunchites brevipalpis//“ moskitų rūšiai. Modelio pagrindas yra antena kaip slopinantis osciliatorius, prijungtas prie aktyvių plaukelių (//scolopidia //grupių), kurie suteikia impulsyvią jėgą, kai trūkčioja. Trūkčiojimas valdomas kanalais, kurie atsidaro ar užsidaro, jei antenos osciliavimas pasiekia kritinę amplitudę. Modelis kiekybiniu ir kokybiniu atžvilgiu tenkina naujausius eksperimentus.

Kategorija: [[Mathematics|Matematika visiems]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki