Skirtumai siekiuose ir pasiekimuose

Musulmonas (esamuoju laiku, vienaskaita, apibrėžtas) irgi savotiškas barbaras. Jis ne tik ruošiasi įvykdyti mūsų tautos genocidą daugindamasis (kaip žiurkė), bet ir ketina atversti mus į islamą. Musulmonas – ne šiuolaikinis žmogus, tai yra jis gyvena šiais laikais, tačiau juos atmeta. Vis dėlto jo nepajudinamos vertybės, prisirišimas prie šaknų ir atsidavimas daro mums įspūdį.
Mes juk niekuo taip netikim, kad dėl to rėžtumėmės į pastatą. Mes norėtume galėti rėžtis į pastatą. Susisprogdinti autobuse. Dėl ko nors, net jei tai tebūtų šiandienos televizijos programa. Bet mums to paprasčiausiai per daug.
Iš Š.A., 2016 m. kovo 18 d., E. Orn Norddahl’is. Blogis

Kategorija: „Pastumk krentantį“
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki