Naujaturtis - naujai, t.y. visai neseniai praturtėjusi asoba (bet kurios lyties, tačiau dažniau vyriškosios). Praturtėjimas apibūdinamas laikmečiu, o ne praturtėjimo laiku (t.y., ne kada pats netikėtas praturtėjimas įvyko), o kuriuo laikotarpiu tas turtingumas demonstruojamas. Epitetas „naujas“ (prasme, „naujaturtis“) taikomas ne dėl pinigų kiekio, bet dėl jų demonstravimo būdo. Skiriamasis jų bruožas - padidinto dėmesio poreikis. Neretai (o ir dažniausiai), naujaturtis yra visiškas vargšas (ir jau visada, - kultūrine prasme).

Yra kelios naujaturčių rūšys, dažniausiai skirstomos etniniu principu: naujasis rusas, naujasis lietuvis, naujasis lenkas ir t.t.
Garsieji Lietuvos naujaturčiai: Romanovas, Uspaskichas, Šūdžius ir kiti į juos panašūs.


Kategorija: Bendri dalykai


There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki