Tarsi paties Dievo duota Reklama


Šis projektas skirtas geriausių reklamų kūrimui.

Reklamų pavyzdžiai:
Jei norite pas mus užsakyti reklamą, - kreipkitės el. paštu tapatus<eta>yahoo.com
Pastaba: užsakytos reklamos bus tik jūsų nuosavybė ir čia nebus publikuojamos... Užsakovų tapatybės nebus atskleidžiamos.


Kategorija: Viskas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki