Wiki source for Nemeluojanti reklama


Show raw source

=====Tarsi paties Dievo duota Reklama=====

Šis projektas skirtas geriausių reklamų kūrimui.

**Reklamų pavyzdžiai:**
Jei norite pas mus užsakyti reklamą, - kreipkitės el. paštu tapatus<eta>yahoo.com
**Pastaba:** užsakytos reklamos bus tik jūsų nuosavybė ir čia nebus publikuojamos... Užsakovų tapatybės nebus atskleidžiamos.


Kategorija: [[Pagrindinė kategorija|Viskas]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki