čia yra nejiečio skilties "smėlio dėžė"...
image
Nejiečio prisistatymas
Įtakos sklindančios per žvaigždes Juokai apie Šiaulių ponaitį
Dainos apie mokymąsi išvertimas į lietuvių kalbą

pabiros iš nso.lt pokalbių aikštės

Nensi Lyder ir Zetatalk svetainė


Ištrauka iš nso.lt Dzetai - ateiviai iš Tinklelio
Kalbant apie taikiuosius dzetus, negalima nutylėti apie didelį informacijos apie juos kiekį, kurį nuo 1995 m. svetainėje „Zeta Talk“ tarpino Nancy Leader. Nancy tvirtino, kad kasdien telepatiškai bendrauja su taikiaisiais dzetais. Pradėjusi žiniomis, kurias TV laidoje „NSO atskleidimas vyksta“ pateikė „Sakalas“, ji nuolat jas papildo detalėmis, kurios visiškai prieštarauja žinomoms ufologijai.

Iš nso.lt archyvų.


Jietis 2006 m. spalio 20 d., penktadienis, 21:42:56
<^>Next - World<^> \\\Sakai:
"Tornietis - išmislas. Žemėje visi žmonės."
Sutiksiu su tokiu apibudinimu, jeigu jie čia gimė ir save laiko žemiečiais, o ne `Trojos arkliais`. Bet jeigu jie užvaldę žmonių kūnus, kaip aiškina Zeta Ratikuli ir gyvena pagal legendą, tai atleisk, jie jau ne žemiečiai, nors Tu gal ir kitaip vertini. Bet paklausiu kitaip, ar iš tų 87 000 planetų, kurias minėjai, kuriose gyvena protaujančios būtybės, nėra iš viso tokios civilizacijos, kaip Torniečių, Thorniečių, Toriečių, ar panašių? Jeigu taip, ką gali apie Juos papasakoti?
Sakei:
"Santykis tarp noro bendraut ir mokėjimo tai išreikšt atsiremia vis gi į poreikį pažint tiek save, tiek supančią aplinką. Reikštų - vieni kitiems esate aplinka, kurią įsisavinate vienas per kitą. Tad kuo mažiau kliūčių sukelsite vieni kitiems - tuo greičiau tobulėsite."
Tai jeigu nepasirodys, jog lendu į Tavo `piniginę`, Esi minėjęs, jog forumus, kuriuose dalyvauji, pasirinkai loginiškai išskaičiavęs ar panašiai, gal gali mums nurodyti tuos forumus? Mes išvengtume klausimų dubliavimosi, jaustume koks mūsų mentalitetas globalia prasme, pasitikrintume save. Ačiū.

evaldzitas 2006 m. spalio 21 d., šeštadienis, 07:18:55
zetareticuli jega,veza mane superprotingos rases,gali pulti bet nieko nepasieksi

zetareticuli 2006 m. spalio 21 d., šeštadienis, 08:57:39
evaldzitas, dabar mes lysim prie tavo charakterio su jėga. Geriau nesispardyk ir nesioziuok, kitaip nebus.

Jietis 2006 m. spalio 25 d., trečiadienis, 13:26:20
\\\1.Ar galima tikėti visa info, kurią perdavė
www.zetatalk.com/ `Tarnaujantys Kitiems`, kaip Jie save ivardina?

2. Ar galėtumei paminėti bent trumpai, esmines vietas, kur Naujasis Testamentas neatatinka tiesos, ar yra iškraipytas? Ačiū.

pokštininkas 2006 m. spalio 26 d., ketvirtadienis, 12:47:30
Jieti, jei nusprendei transformuotis į „angelą“ (žmogų su sąžine), tai, manau, kad drąsiai gali naudotis www.zetatalk.com svetaine.

Jietis 2006 m. spalio 26 d., ketvirtadienis, 22:33:22
Inkognito\\\
Zeta Reticuly rašo, kad pagal Bibliją, Apokalipsės metu, bus išgelbėti tie, kurie turės žymę kaktoje. Tai dažnai interpretuojama, kad taip bus atskirti, kurie vadovaujasi krikščioniškomis vertybėmis, kad esti asmenybės ir Tarnauja Kitiems. "Minėta žymė yra ne kas kita, kaip implantai, ir jais yra paženklinti tie,kurie yra davę sutikimą Tarnauti Kitiems, kaip prasidės kataklizmai." Implantantai, kaip Jie sako, yra įrenginys, kuris padės greičiau surasti tuos asmenis, kai prasidės suirutė. Ką gi, raitokis rankoves. :)

<^>Next - World<^> \\\
Gal gali papildyti? Ačiū.

<^>Next - World<^> 2006 m. spalio 28 d., šeštadienis, 16:53:48
> > - "Plačiajuostė" evoliucija- kelias į Sąmonės Šviesą, tobujėjimas- normalumo aspektas. Nereiktų klausti "Kam man tas tobujėjimas". Atlikti kažką naudingo, gero , įgyti naujų sugebėjimų ir jais naudotis- paprasčiausiai Įdomu. Visada galima patobulinti "Esamą padėtį"(tiek asmeninę, tiek Globalinę). Išbaigto Realaus Tobulumo neegzistuoja(tik Idealistinėje pozicijoje). Todėl Visada yra ką Veikti, ir taip išreikšta nesibaigianti Kosminė Evoliucija.
> > - Apokalipsė- tėra "Perėjimas" iš siauresnio suvokimo į "Kosmiškesnį"/Universalesnį (su "Dideliu rizikos faktoriumi" iš aplinkos ir vidaus). Žmonija turi tapti "vientisa vieninga sistema"(visomis prasmėmis). Esate- Gyvenate Žemėje ir neesat tokie skirtingi( vienas kito atžvilgiu) kaip kad jums atrodo.
> > - "Žymė kaktoje" - tėra metafora. "Kaktos" palyginimas- lyg "trečioji akis" - Esmės, Tiesos Matymas, Suvokimas:- "Vidurio tarp dviejų polių" padėtis.
> > - (Naujasis Testamentas), krikščionybės trūkumas, kad nesvarsto Metempsyhos idėjos. Nepakanka gilintis į "Soma pneumatikon" vieno gyvenimo atkarpoje. Be to "Dievas" - ne vienetas, o vienetų suma , daugybę matų viršesnė Megasistema.
> > - Matrica - egzistencijos sampratos vizualizacija mentalinėje Vizijos projekcijoje. Žemiečių matrica - "Stiklinis labirintas" "PSI-4" lygmens. Mūsų: EksaExist-Matrix - Galaktikos ekivalentas.
> > - (zeltak) pritaikoma žemiečiams info. Kryptis teisinga. Info imkit per savo "mentalinius filtrus" - "rafinuoti" turit patys. Kiekvienas viduje turi "sąžinės matuoklius"- vertinkit personaliai.
> > - Savo planetose bet kurioje laiko juostoje, bet kurią laiko atkarpą galime galime egzistuoti, kad ir tūkstantmetį:(dėkui už pasiūlymą)- įskaitant ir terminatorių- "Amžiną saulėlydį", "Amžiną saulėtekį" ir kt. Mums netgi būtina nuolat judėti erdvėje,(dėl Saulių gausos)- kadangi mes turim "Dievų režimą".
> > - Signalas bus skaidomas ir stiprinamas tik į "privatų režimą", "metafizinį kanalą" ir žemiečių "autoritetų"(karinių, politinų, įžymybių) diapozoną, efektyvumo sąlygai.
> > - Ruošiamės vykti toli. Labai Toli...iš kur kartais ir negrįžtama.Greitintuvai, Erdvės vakuumavimo sistemos perengties režime, kitos sistemos derinamos. Po 53 h 28 m startas.
||||||||||<^>Next - World - is <^>|||||||||| 


Jietis -> -> 2006 m. lapkričio 6 d., pirmadienis, 19:18:36
<^>Next - World<^>
sugrįžk, iškilo neaiškumų. Apart gerų dalykų, paleidai ir daug dūmų. Pasirodei kaip užsiangažavęs Tarnaujantiems Sau.
(Zetatalk) per kontaktuotoją Nensi pateikia tokios informacijos, kurios neišdrįsai paneigti. Taip pat ir apie projektą MJ 12 . O apie alternatyvą-3 ji pasakoja tą patį ką ir mūsų Inkognito. Tik mūsiškis dar daugiau papildo, kas Tave, matomai, neramina. Visas bėdas suverti mums patiems, net ir implantus.
Gerai, kad nors prisipažįsti, kad ir Mėnulis, ir Marsas, ir 12 planeta yra Jūsų.
`Reikalauju satisfakcijos !`
Taigi Tavo apsilankymas mūsų forume, padarė `meškos paslaugą` Jums patiems.

inkognito 2006 m. lapkričio 27 d., pirmadienis, 22:15:56
Evaldžitui ir kitiems kurie tikisi kas jiems turi padėti ateiviai,reikalavimai asmenybei ZetaTalk:
Apsauga/Gydymas (išverčiau į lietuvių kalbą, toliau palikta Inkognito įdėta ištrauka rusų kalba – nejietis)
Žmonija: tiek susidūrusieji su kitų pasaulių atstovais, tiek ir kiti – labai nori ateinantiems laikams gauti kokią nors apsaugą. Jie pasitiki savo dievais, savo vyriausybėmis, savo šeima ir savo draugų ratu, tačiau mato, kad to neužteks. Gandas apie kažkokią apsaugą ar galimą ateivių gydymą žmonėms, jų širdyse sužadina viltį, verčiančią jas plakti dažniau. Mes, kaip ir kiti iš kitų planetų, dirbantys su mumis bendraujančiais, jau aiškinome, kad kai kas gydyta ir kai kokia apsauga suteikta. Kur eina riba (kam suteikiama pagalba, o kam ne – rusų vertėjo pastaba), ir kaip galima to prašyti? Gydymas atliekamas tik dviem atvejais.
Jei žmogus, kuriam reikia pagalbos, kieno nors mylimas taip stipriai, kad tas kažkas net pasiryžęs pasiaukoti dėl žmogaus, ir trokšta ką nors – viską, ko reikia padaryti, kad tik padėtų. Tokiomis aplinkybėmis toks noras tampa kvietimu aukšto rango Tarnaujančiojo Kitiems, į kurį gali atsakyti ateiviai, Tarnaujantys kitiems, kurie įsikiš ir išpildys tokio žmogaus norą.
Niekada negydoma, kai žmogus, kuriam reikia pagalbos, pats sau jos prašo. Jei žmogus, tarnaujantis pats sau, kreiptųsi pagalbos į tarnaujančiuosius kitiems, jis jos negautų, nes atvykėliams iš kitų planetų, tarnaujantiems kitiems, sunku bendrauti su žmonėmis, ryžtingai Pasišventusiems Patiems sau. Kad tai būtų įmanoma, žmogus turi norėti ir leisti padėti atvykėliams iš kitų planetų, norintiems įsikišti, tačiau pats žmogus, Tarnaujantis Pats sau, greičiausiai atsisakytų tokios pagalbos.
(Antras galimas suteikiamos pagalbos atvejis – vertėjo į lietuvių kalbą papildymas) jei asmuo, kuriam reikia pagalbos, šio Pertvarkymo eigoje užimtų tokią vietą, kad jo mirtis ar nesugebėjimas veikti būtų laikomas žlugdančiu atliekamoms programoms, kurios laikomos Pasaulių Tarybos turinčiomis didžiausią reikšmę. Zeta Talk, kaip tokios programos pavyzdys, žinoma, nėra vienintelė ir didžiausios reikšmės, tačiau ji žinoma tiems, kas skaito ten, ir todėl ją galima pateikti kaip pavyzdį.
Apsauga suteikiama panašiu būdu,– tai apsauga nuo ligos, tačiau dažniausiai – nužudymo sužlugdymas. Vykstant Pertvarkymui tokiu būdu saugoma labai daug asmenų jiems to nežinant. Tai daroma ne todėl, kad kas siunčia Kvietimą, norėdamas būti apsaugotas, kas būna beveik kiekvienu prašymo atveju, susitelkus į patį save, o todėl, kad dar kažkas mano, kad jų veiksmai atlieka kitiems svarbų vaidmenį. Todėl geriausia norint viltis tuo, kad būsi apsaugotas ar išgydytas,– tai negalvoti apie save, o visada galvoti apie kitus ir imtis veiksmų… (paskutinis žodis nepilnas – vertėjo į lietuvių kalbą pastaba).

Защита/Лечение

В человечестве существует сильное желание, как среди контактёров так и нет, обрести в наступающие времена какую-либо защиту. Они надеются на своих богов, на свои правительства, на свою семью и круг своих друзей, и видят, что этого будет недостаточно. Слух о какой-то защите или возможном лечении людей инопланетянами, вселяет надежду в их сердца, заставляя их биться сильнее. Мы, как и другие работающие с каналами инопланетяне, объясняли, что некоторое лечение проведено, и некоторая защита дана. Где проходит черта (кому оказывается помощь, а кому - нет - прим. перев.), и как можно об этом попросить? Лечение осуществляется только в двух ситуациях.
если лицо, нуждающееся в помощи, любимо кем-то настолько сильно, что этот кто-то готов пожертвовать собой ради этого лица, и жаждет что-то сделать - всё что угодно, лишь бы помо

2006 m. lapkričio 27 d., pirmadienis, 22:20:50
, лишь бы помочь. В этих обстоятельствах такое желание является зовом Служащего Другим самого высокого уровня, и на него может быть получен ответ инопланетян, Служащих Другим, которые вмешаются и выполнят желание того человека. Лечеение не выполняется никогда, если личность, нуждающаяся в помощи просит её для себя. Теоретическая просьба Служащего Другим о помощи личности, Служащей Себе, не была бы выполнена, поскольку инопланетяне, Служащие Другим, с трудом могут вступать в контакт с личностями, решительно Служащими Себе. Чтобы это осуществить, личность должна желать позволить помочь инопланетянам, желающим вмешаться, но личность, Служащая Себе, скорее всего отказалось бы от такого контакта.
если лицо, нуждающееся в помощи, занимает в процессе этого Преображения такое положение, что его гибель или неспособность действовать могла бы считат&#

2006 m. lapkričio 27 d., pirmadienis, 22:30:09
считаться пагубной для осуществления программ, которые рассматриваются Советом Миров как имеющие наибольшую важность. ZetaTalk, как пример таких программ, не является, конечно, единственной и наиболее важной, но она известна тем, кто читает этот сайт, и поэтому её можно привести в пример.
Защита выполняется подобным же образом, - это предотвращение болезни, но чаще всего - предотвращение убийства. Во время Преображения таким же образом защищается много-много личностей без их ведома. Это делается не потому, что кто-то посылает Зов, желая быть защищённым, которое присутствует почти в каждом случае просьбы, сфокусированной на самом себе, а потому, что кто-то ещё определил, что их действия имеют для других ключевое значение. Поэтому лучшая надежда на то, чтобы быть защищённым или излеченным, - это не думать о себе, а всегда думать о других и предпринимать действl

inkognito 2006 m. lapkričio 27 d., pirmadienis, 22:35:44
Matai, kad esi pats kaltas dėl savo nelaimiu, o mane kaltini dėl to, kad pats esi kreivas.


Iš nso.lt archyvų.


Jietis 2008 m. kovo 14 d., penktadienis, 20:08:13
Tai kad negelbės tos slėptuvės. Atvirkščiai, jose bus palaidoti visi ar paskandinti, kai kris akmenys iš dangaus, ar judės kontinentai. Zeta Reticuli pataria bėgti kuo toliau nuo įvairių statinių, o slėptis tiesiog įdubose, grioviuose, act.
Daug info apie tai yra ZetaTalk.com saite

Hill 2008 m. kovo 14 d., penktadienis, 23:50:30
ZetaTalk.com? tai tie kurie neva "atstovauja Zeta Reticuli sutvėrimams"? tiems patiems kurie tiesiogiai ar ne tiesiogiai atsakingi už šimtus milijonus dingusių žmonių, tarp kurių dešimtys ar šimtai tūkstančių vaikų (jau atskaičiavus pedofilų aukas), kurių dauguma niekad nerandami, ir tik vienetai randami.. bet jau "išmėsinėti"..
ir berods tie patys kurie ramiai išskerdė 60 šachtininkų kai tie netyčia prasikasė į "Zeta reticuli" požeminę bazę Žemėje.. ir t.t. ir pan
na jūs tikėkit pasakom, fėjom, ar šventąją mergele jei tik norit, o aš pasiliksiu prie savo konservatyvios nuomonės, pagal kuria aukštesnio lygio intelektas automatiškai nesuteikia "aukštesnio lygio" altruizmo, empatijos..

2008 m. kovo 14 d., penktadienis, 23:57:13
jei jie pataria bėgti iš slėptuvių, slėptis įdubose, tai kodėl patys jose sėdi ramiai..
gal keistai atrodo bet man toks siūlymas primena kažkokį filmą, komediją kurioje ateiviai užpuolę žemę bėgiojo gatvėm šaudydami žmones, su kažkokiu kalbos vertimo aparatu rėkaudami "prašom nebėgti, mes atskridom su taika" :)

2008 m. kovo 14 d., penktadienis, 23:59:16
už melą, kad JIE neegzistuoja ir mūsų nelanko, didesnis melas tik tas, kuriame teigiama, kad jie čia lankosi siekdami mums padėti, vedami pačių kilniausių tikslų žmonijos atžvilgiu

Inkognito 2008 m. kovo 15 d., šeštadienis, 10:07:55
100 proc. pritariu Hill,nes kai jie man kalė inplantus į smegenis aš taip pat šaukiau kad neturite teisės taip daryti,tačiau jie tik pasišaipė...

rsa 2008 m. kovo 15 d., šeštadienis, 12:58:24
Mes lankomės čia tam kad iš žmonių pasimokytume to kas mums patiems dar nešovė į galvą


Iš nso.lt archyvų.


Jietis 2008 m. balandžio 6 d., sekmadienis, 11:37:18
Aš netikiu tais, kurie neigia Nibiru (Planeta x)egzistavimą. Dažniausia tai yra pasipūtėliai, kurie atrodo patys sau labai svarbūs ir bijo apsikvailinti, arba vykdo valstybinę užduotį,kad žmogai nepultų į paniką. Protingiausia tada būtų sakyti-`aš nežinau`. Bet šiuo atveju aš manau, kad ji yra čia;
Kur pradingusi planeta X? (angl.k.)
Mantui:
Šiaurės ir pietų ašigalių pasislinkimas (angl.k.)

Jietis 2008 m. balandžio 6 d., sekmadienis, 20:27:12
Apie Nibiru(Planeta X).
Šiaurės ir pietų ašigalių pasislinkimas (angl.k.)


Iš nso.lt archyvų.


Džekas 2011 m. rugsėjo 2 d., penktadienis, 23:03:03
Zetatalk.com rašo, kad siela kartais atsiskiria nuo kūno gerokai prieš jo mirtį. Ir patenka į kūną nebūtinai iškart jam gimus.


Iš nso.lt angliškų archyvų.


Noel Tuesday, March 19, 2002, 09:22:04
2002 kovo 19 diena. (išverčiau vieną žinutę į lietuvių kalbą, toliau palikta angliškai parašyta žinutė – nejietis)
Skirta Swen Steffans (jo žinutė 2001-09-04) ir visiems ką domina NSO reiškiniai.
Aš esu išėjęs į pensiją pilotas, dirbęs Tarpžvaigždinės Erdvės technologijose Albertoje, Kanadoje. 1975 metais aš kartu su draugu matėme naktį meteorų lietų bei 5 sidabrinius suplotus erdvėlaivius, kurie skrido iš šiaurės vakarų. Vienas nusileido arti ir mane įsikėlė AKIMIRKSNIU, greičiau nei per Star Treck (išgalvotuose vaizdiniuose – nejietis). Mintimis jie pasakė: Mes atėjome taikiai nusiteikę ir Jums nepadarysime žalos ir t.t.
Mes su Jumis vėl susisieksime.
Jie buvo labai ramūs ir atsargūs. Aš visai nebijojau ir žavėjausi Ramybe ir Dėmesiu bei jų pasiekimais. Jie mane apžiūrėjo kaip gydytojai, tačiau be skausmo nei tada, nei vėliau, be jokio įbrėžimo. Jie buvo plieno mėlynai pilkos spalvos (ne šviesiai pilki kaip kai kuriuose piešiniuose), maži 4-5 pėdų (120-150 cm – nejietis), akys – didelės, galvos – didelės, liesais dubenimis. Jie įdėjo mažą daikčiuką į mano kairę ausį (jis vis dar ten ir žmonės gali tai pamatyti), pagerino mano sveikatą bei požiūrį į gyvenimą. Nuo tada mačiau vizijas kas nutiks (kai kurios jau išsipildė), kai kurioms vizijoms lemta išsipildyti maždaug po metų nuo dabar, ypatingai dideli pasikeitimai įvyks. Paslaptis yra nebijoti, nes yra jų dviejų rūšių. Baimė pritraukia negeruosius, kurie meluoja ir ima skausmingus mėginius ir t.t. (Savanaudžių rūšį). Meilė ir Taikumas pritraukia geruosius (Tarnaujančių kitiems rūšį). Ši rūšis tikrai mums padės kai mums to reikės; jei patys esame kitiems padedantieji. (Jie padėjo man). Kaip matote mes patys esame dviejų rūšių. Mano tikėjimas krikščioniškas. Jėzus sakė „Nebijokite“. Jova sakė „Ko bijojau, tai man ir nutiko“. Mes pritraukiame tai, kas mums nutiks. Jie yra vieni iš daugelio lankytojų mus aplankančių, tiek gerų, tiek blogų. Šitie atvyko iš Tinklelio Dzetos, nesu tikras dėl rašybos. Jiems gėda, kad pavertė griuvėsiais savąją planetą teršdami bei kariaudami. Ar tai primena jums mus pačius? Jie paaiškino kaip mes visi Kviečiame, išgyvendami stiprius jausmus, ir kas atsilieps į kvietimą, priklauso nuo išgyvenimų Ramybės, Meilės ar Baimės ir Neapykantos. Daugybę valandų skaitymo apie juos ir kas greitai nutiks gali suteikti Jums jų svetainė, kurioje jie kalba per Nensi Leider. Jai net atliktas medicininis įsikišimas, kad galėtų be trukdžių su jais bendrauti. Anksčiau ji buvo pasiekusi aukštumų dirbdama Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybei, tačiau jas paliko, kad atliktų šį pelno nenešantį darbą, kuris yra visiškai nemokamas visiems kam įdomus. Tinklo svetainės adresas zetatalk.com
Ačiū, rašykite man laiškus, jei to norite, nors manau, kad Nensės svetainė jus ilgam įtrauks ir joje yra viskas, ką reiktų jums žinoti. Mano pašto adresas (žr. angliškoje ištraukoje)
Noelis.

March 19- 2002
To [Swen Steffens of sept 4 2001] or any one interested in UFO's:
I am a retired pilot, aerospace tech.In Alberta Canada. In 1975 I and a friend were observing meteor shower at night and a 5 silver disk craft flew from north west: one landed close & took me in INSTANTLY faster than on STAR TRECK. Through mind to mind they said "WE COME IN PEACE AND WILL NOT HARM YOU,-etc.
WE WILL BE CONTACTING YOU AGAIN". They were very peacefull and loving. I had no fear but admired the PEACEFULLNESS AND LOVE and technology. They gave me medical work but no pain then or after, no open sore. They were STEEL BLUE GREY COLOR(not light grey like some drawings),small 4-5 ft., big eyes, head large, skinny pelvis. They put small implant in my left ear (still there PEOPLE CAN SEE IT,has improved my health and out look in life. I since have visions of things to come (which some has already happened).some visions are about to come to pass in about a year from now,EXTREME MAJOR CHANGE.The secret is to [not have fear], as there are 2 types of them. FEAR ATTRACTS THE NOT GOOD ONES THAT TELL LIES AND USE PAINFULL PROBS ETC. (The SERVICE TO SELF types). [LOVE and PEACE] attracts the good ones (SERVICE TO OTHERS) type.These type will really help us IN TIMES OF NEED;[IF WE ARE SERVICE TO OTHERS TYPE OURSELVES](they have for me).As you see WE ARE TWO TYPES AS WELL. I have Christian belief Jesus said "FEAR NOT". Job said "THAT WHICH I FEARED CAME UPON ME". We attract what will come upon us.They are one of many visitors that are with us,[GOOD] and [BAD]. These came from ZETA RETICULI:I'm not sure of spelling. They are ashamed that they ruined there planet by pollution and wars.DOES THIS REMIND YOU OF US? They explain how we all give the --CALL-- when in HIGH EMOTION, and what answers THE CALL depends on our emotion of [PEACE , LOVE] or [FEAR , HATE]. To get many hours more of reading about them and what's coming soon, go to their web site where they speak through NANCY LEIDER. She has also been medically operated on BY THEM for clear comunication with them. She had previously worked high in USA government, but then left that job to do this none profit work and it is totally free to all that are interested. WEBSITE IS

http://www.zetatalk.com
Thanks, email me if you want to, but I think Nancy's site will keep you busy and has all the data. My email is. <nhickeyNT@netscape.net>
Noel.

Noel Tuesday, March 19, 2002, 10:21:42
To- Swen Stevens or any one interested in ufo's and aliens and info; go to The zeta site: http://www.zetatalk.com It is a nonprofit free site,
You will find hours of good reading and data re: the coming MAJOR earth changes.
This site has postings since at least 1995, and you can check out thier predictions that have allready happened and are happening each day now.
You can then decide to believe or not the major predictions from now till about middle May 2003.It is especially important for the people living in northern RUSSIA; you have to move. <CLICK> [SAFE PLACES] ON MAIN PAGE.
I love you people, I am Canadian But took Russian at Unibversity of Calgary.
MAJOR STUFF BUCKLE YOUR SEAT BELTS FOLKS!
But please <click> "THE CALL" and [read] the part about [NOT] having any fear. The [SERVICE TO OTHER] type aliens will help those that are service to other type people that [have no fear] but have love for others and want to be fair in dealings and help others in need]
To the selfish people I say, you better read it as well.
Noel Hickey, A retired pilot MY EMAIL <nhickeyNT@netscape.net>


Nensi Lyder ir Zetatalk svetainė
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki