Revision [133]

Last edited on 2012-03-06 19:07:07 by WikiAdmin
Additions:
Savo [[Lepta|leptą]] vystant neteisybės koncepciją įnešė daugelis gerai žinomų ir gerbiamų mokslininkų beigi mūsų elito atstovų: Liandzbergis (nes negriovė kalchozų), šlykštynė Germanas, ...
Kategorija: [[Bendri dalykai|Bendri dalykai]]
Deletions:
Šavo [[Lepta|leptą]] vystant neteisybės koncepciją įnešė daugelis gerai žinomų ir gerbiamų mokslininkų beigi mūsų elito atstovų: Liandzbergis (nes negriovė kalchozų), šlykštynė Germanas, ...


Revision [63]

The oldest known version of this page was created on 2012-03-01 20:52:47 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki