Wiki source for Neteisybė


Show raw source

Kai kas mano, kad **neteisybė ** yra antonimas žodžiui „teisybė“, tačiau iš tikro tai gerokai sudėtingesnė ir savarankiškesnė sąvoka, todėl priskirtina tiek lingvistikai, tiek filosofijai, tiek sociologijai ir net tokiems tiksliesiems mokslams kaip antai matematika, fizika beigi energetika.

Savo [[Lepta|leptą]] vystant neteisybės koncepciją įnešė daugelis gerai žinomų ir gerbiamų mokslininkų beigi mūsų elito atstovų: Liandzbergis (nes negriovė kalchozų), šlykštynė Germanas, ...

Dar galima pagal neteisybę atskirti humanitarus nuo visų kitų, nes tie visi kiti neteisybę įrodo kokiais nors argumentais ir faktais, tuo tarpu patys humanitarai labai pyksta ir sako, kad viskas yra netiesa, bet jie apie tai nekalbės ir nenusileis iki tokio žemo lygio.


Kategorija: [[Bendri dalykai|Bendri dalykai]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki