New Shanghai, Konstitucijos pr. 12


Atrodo, kas jau nebeveikia...

Kiniško maisto restoranas tiesiai prieš "Europą", bendras įėjimas su "Grill House". Didžiausia įdomybė - švediškas stalas - susimoki 13 Lt ir kemši kiek telpa. Tik viena nelaimė - maistas baisiai neskanus, o kadangi "gobšumas" baudžiamas (nesuvalgius pasiimto patiekalo - 20 Lt nuobauda), - tai neretas būna priverstas pasikankinti pribaigiant paimtą neskanų maistą. Gal kai kurių kitokie skonio receptoriai, nes lankytojų nėra maža.


Projektas: Šokiai pilvui
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki