Nibiru planeta - Saulės sistemos objektas, skriejantis labai ištęsta orbita. Maždaug kas 6500 m. ji priartėja prie Žemės. Joje gyvena labai sena ir nepaprastai išsivysčiusi anunakių civilizacija. Ji tokia įtakinga, kad turi savo atstovą Galaktikos Taryboje (GT).

Kadaise tai buvo planeta, tačiau anunakiai jau senai ją pavertė tarsi milžinišku kosminiu laivu. Todėl ji gali keisti savo orbitą, tad galutinė tiksli orbita iš anksto nepaskaičiuotimn. Orbita keičiama dėl įvairių priežasčių - siekiant išvengti susidūrimo su stambesniais kosminiais kūnais (planetai tenka praskrieti Oorto debesį ir Koiperio juostą), energetinių sumetimų (tiksliau priartėti prie pasirinktų kitų planetų, iš kurių pasiimama resursų), politinių sumetimų...

Taip pat anunakiai smarkiai išeikvojo natūralius jos resursus, todėl, kai Nibiru priartėja prie Žemės, anunakiai iš jos parsigabena naudingų iškasenų - daugiausia, retųjų ir radioaktyvių elemenų ir aukso.

Anunakiai anatomiškai labai artimi žmonėms, tik didesnio ūgio. Iš tikro, jie kilę iš atlantų, kurie persikėlė į Nibiru vieno jos priartėjimo metu. Žemės eksploatacijos metu atvykę anunakiai kartais pamilsta Žemės moteris, kurios susilaukia jų palikuonių - jie, kurie pasilikdavo Žemėje, senovėje buvo vadinti nefilimais. Vis tik didesnė dalis palikuonių kartu su tėvu grįždavo į Nibiru planetą.

Kategorija: Dausuvos projektas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki