Revision [982]

This is an old revision of Nibiru planeta made by WikiAdmin on 2016-01-19 08:15:59.

 

Nibiru planeta - Saulės sistemos objektas, skriejantis labai ištęsta orbita. Maždaug kas 6500 m. ji priartėja prie Žemės. Joje gyvena labai sena ir nepaprastai išsivysčiusi anunakių civilizacija.

Kadaise tai buvo planeta, tačiau anunakiai jau senai ją pavertė tarsi milžinišku kosminiu laiku. Taip pat jie smarkiai išeikvojo natūralius jos resursus, todėl, kai Nibiru priartėja prie Žemės, anunakiai iš jos parsigabena naudingų iškasenų - daugiausia, retųjų metalų ir aukso.

Anunakiai anatomiškai labai artimi žmonėms, tik didesnio ūgio, tad Žemės eksploatacijos metu kartais pamilsta Žemės moteris, kurios susilaukia jų palikuonių - jie, kurie pasilikdavo Žemėje, senovėje buvo vadinti nefilimais. Didesnė dalis palikuotių kartu su tėvu grįždavo į Nibiru planetą.

Kategorija: Dausuvos projektas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki