Ožys gali reikšti:

* Dykaraginių žinduolių pošeimio atstovą (Caprinae ). Tai tvirti ir su įvairaus dydžio bei formos ragais žinduoliai, paplitę Eurazijoje, Šiaurės Afrikoje ir Šiaurės Amerikoje. Beveik visi gyvena atšiauraus klimato sąlygomis. Yra nemažai ožių rūšių, tarp jų kelios kalnų ožių, kalninių avinų ir kitos rūšys. Yra netgi avijaučiai. Dausuvoje įsikūrė alpiniai ožiai. Apie juos kartais sako kaip iš ožio pieno;
* Ožkos (tokios žuvies) vyrą;
* Politikoje ir šiaip kasdieninėje veikloje pasitaiko atpirkimo ožių. Šieji labai patogūs įvairiose nemalioniose situacija grėsmei beigi nuobaudai nukreipti. Šių irgi pasitaiko Dausuvoje;
* Dar viena ožių atmaina labai paplitusi kalėjimuose, nusikalstamo pasaulio sluoksniuose beigi šiaip stipriai vyriškose grupėse.

Kategorija: Bendri dalykai


There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki