Pandigitaliniai skaičiai

Skaičiai, turintys visus skaitmenis, pasižymi neįprastomis savybėmis. Pvz., 12345678987654321 gaunamas 111 111 111 pakėlus kvadratu. 123456789 padauginus iš 8 gautas 987654312 irgi pandigitalinis. Šį dauginant iš 2, 4, 5 ir 7 taipogi gaunami pandigitaliniai skaičiai.

Kategorija: Matematika visiems
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki