Wiki source for Pasaulio vaizdinio atradimai


Show raw source

=====Atradimai=====

1) Kai pro šalį nuskuba greitoji su įjungta sirena, nuo stogų pakyla paukščiai ir paniškai ima blaškytis ir sukti ratus.
Ar tai dėl to, kad jie jaučia bėdą ir dėl jos kylantį nerimą, ar tik dėl jiems nepatinkančių aukštų dažnių?

Kategorija: [[Pasaulis kaip vaizdinys|Pasaulis kaip vaizdinys]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki