Šis projektas dar tik pradedamas ir jo rėmuose bus vystomi įvairūs globalūs istoriniai, pasauliniai bei kosmologiniai klausimai.

Nesąmonė ta Š. Saukos paroda – perdaug ten visko, persotina. Būtų užtekę paimti vieną paveikstą, suskaidyti mažais gabalėliais ir pateikti mažomis porcijomis... O vėliau, kai jau apsipras, leisti patiems iš jų dėlioti, komponuoti, tverti naujus saukizmus...

Turinys

Pirmoji programa;
Žodis;
Ta Diena;
Išėjimas;
Čirulio filosofija;
Vaikiška pasaka;
Trotai;
Atradimai;
Horoskopas

Dažnai atrodo, kad kažkas yra ne taip, tačiau kas "ne taip", taip ir nepaaiškėja - ir net suabejojama, ar tikrai kažkas ne taip... Šie ir panašūs klausimai taip pat bus pabandomi pagvildenti šiame projekte...


Kategorija: Viskas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki