Wiki source for Pasaulis kaip vaizdinys


Show raw source

Šis projektas dar tik pradedamas ir jo rėmuose bus vystomi įvairūs globalūs istoriniai, pasauliniai bei kosmologiniai klausimai.

""<SPAN style='color:#002A99;font-family:Tahoma,Helvetica'>Nesąmonė ta Š. Saukos paroda – perdaug ten visko, persotina. Būtų užtekę paimti vieną paveikstą, suskaidyti mažais gabalėliais ir pateikti mažomis porcijomis... O vėliau, kai jau apsipras, leisti patiems iš jų dėlioti, komponuoti, tverti naujus saukizmus... </SPAN>""

**Turinys**

[[Pirmoji programa|Pirmoji programa]];
[[Žodis|Žodis]];
[[Ta diena|Ta Diena]];
[[Išėjimas|Išėjimas]];
[[Cirulis_Home|Čirulio filosofija]];
[[Vaikiška pasaka|Vaikiška pasaka]];
[[Trotai|Trotai]];
[[Pasaulio_vaizdinio_atradimai|Atradimai]];
[[Horoskopas|Horoskopas]]

Dažnai atrodo, kad kažkas yra ne taip, tačiau kas "ne taip", taip ir nepaaiškėja - ir net suabejojama, ar tikrai kažkas ne taip... Šie ir panašūs klausimai taip pat bus pabandomi pagvildenti šiame projekte...


Kategorija: [[Pagrindinė kategorija|Viskas]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki