Revision [498]

This is an old revision of Pastumk made by WikiAdmin on 2015-05-13 23:28:23.

 

„Pastumk krentantį“


Šis skyrelis aptars kai kuriuos reiškinius - internete, pasaulyje, šeimoje, ar netgi politikoje...

Jis buvo pradėtas straipsneliais SEO paneigimas;
Kas ten šiukšlina mano komentarų sritį?

Vėliau periodiškai bus skelbiamos naujos įžvalgos. O dabar siūlome pažvelgti į interneto trolių aspektą:

Kategorija: Viskas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki