Revision [540]

This is an old revision of Pastumk made by WikiAdmin on 2015-07-07 07:31:45.

 

„Pastumk krentantį“


Šis skyrelis aptars kai kuriuos reiškinius - internete, pasaulyje, šeimoje, ar netgi politikoje...


Šventės ir paminėjimai

Įprastas vaizdelis:
Ir pataikaujantys, kabliu iš nuolankumo sulikę organizatoriai kviečia kalbas pasakyti valdžiažmogius (merus, seimūnus, kt.). Šie pakyla į sceną ir veblena:
- Tarkim visi 'L' ir 'I' - tai 'Lie', ... gerai, o dabar - 'tu' ir 'va' -- visi kartu!
Ir nieko miniai, tiesa, pačiai šiuos valdžiažmogius išrinkusiai, nelieka, kaip tik skanduoti: Lie-va-tu !
Tik kam ta skanduotė skirta, scenoje stovinčiam valdžiažmogiui, ar miniai, jį išrinkusiai?


Kitos įžvalgos:
Kategorija: Viskas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki