Revision [547]

This is an old revision of Pastumk made by WikiAdmin on 2015-07-21 22:17:55.

 

„Pastumk krentantį“


Šis skyrelis aptars kai kuriuos reiškinius - internete, pasaulyje, šeimoje, ar netgi politikoje...


Lenkiškai rusiški sugretinimai


Lenkijai priklausant Rusijos imperijai, joje skambėjo socialdemokrato Josifo Pilsudskio šlovė. Iki revoliucijos jis kelis kartus buvo įkištas į beprotnamį. Būsimasis prezidentas linksminosi „eksais“ (plėšimais) – visai kaip I. Stalinas ir Kamo, o tada „ilsėdavosi“ beprotnamiuose (vėlgi, kaip Kamo)... Na aišku, vėliau jis aiškino, kad beprotybę tik simuliavo.<BR>
Pirma Pilsudskio santuoka buvo su ruse, tačiau rusų jis neapkentė ir rusafobijos priepuolyje užmušė žmonos brolį.Kitos įžvalgos:
Kategorija: Viskas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki