Revision [560]

This is an old revision of Pastumk made by WikiAdmin on 2015-08-17 08:21:30.

 

„Pastumk krentantį“


Šis skyrelis aptars kai kuriuos reiškinius - internete, pasaulyje, šeimoje, ar netgi politikoje...


Persėjai, nukritę į Palangą

"Jie sąmoningai pavertė seną Lietuvos kurortą bjauria, prigrūsta deklasuotų marozų ir budulių, konservuotos Sovietų Sąjungos teritorija su rusiško popso smarve ir kolūkinio gyvenimo estetika".
Andrius Užkalnis, "Nuosprendis Palangai. Aleliuja"

Yra tiesos, - ir morozai, o didžiausiu morozu pasirodę bwsąs pats aukšiausiasis Palangos meras, bukai ėmęs urgzti, už ką gavo greižtą, bet teisingą Užkalnio Ša!

Nukritome ir mes per persėjų kritimo metą į Palangą, tad apsižvalgysiu ir savo akimi įvertinsiu šį Žemės lopinėlį.

Apsistojus "vila" paverstame privataus būsto kambaryje (neturiu prieš jį nieko tokio, jei reikia vos trejetą naktų jame praleisti, o jokių atskirų "paslaugų" nereikalauju) pėdinant link jūros stabtelim "EMA blyninėj" (Jūratės g. 32). Vaizdelis - šiaip, paastalėje mėtosi kažkokia šiukšlė, polietileno maišelyje tarytum pūvanti beliašas, pardavėjai zuja, bet nė vienas juo nesusidomi - matyt jau ilgokai ten užsigulėjęs.

Skelbiasi - "skaniausi blynai, blyneliai ir pusryčiai Palangoje". Ką gi, užsuksime kitąryt patikrinti... pažiūrėsime... O dabar tenorim tik kavos... Atsargiai įsitaisom kiiek nuošaliau rūgstančio beliašo ar ko ten, užsakom kavos. Girdime prie gretimo stalo niurzgant - "tai, ką, iki keturių taip ir pralauksim" (nesistebiu, lietuviai visada ir visur niurzga). Kava buvo nusotabi, tad tikrai užsuksim čia ir pablynauti.... O dėl smulkmenų nesikabinėsime - paliksim tai Užkalniui, kad būtų dėl ko jam žaliom putom iš žabtų virsti (jei suprantat apie ką aš...)Kitos įžvalgos:
Kategorija: Viskas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki