„Pastumk krentantį“

Šis skyrelis aptars kai kuriuos reiškinius - internete, pasaulyje, šeimoje, ar netgi politikoje...

Koroną paskleidė ... ateiviai

Prikurta daug visokių išmonių apie šį virusą - kinai kaltina amerikonus, o šie atvirkščiai - atseit, sukūrė dirbtinai; kitiems kliūva 5G ryšis (tik įdomu, kodėl ne mikrobanginės krosnelės?!), o kai kas įsitikinę, kad Bilas Geitsas vakcinos visiems mums į galvas įsodins čipus (nanotechnologijos su dirbtiniu intelektu viską gali!)... ir taip toliau, ir be galo...
Tik niekas nekalba apie tikrąją priežastį (ją man atskleidė kraboidas iš Pietų kryžiaus) - kad koroną užnešė ateiviai... Juk ir tiesa, kad žmonija dar nepajėgi tokių virusų sukurti (kaip kažkas aiškino), o pažangiems ateiviams tai kaip į balą nusipjaut... Ir jie sukūrė ir paskleidė kelis jo variantus - vieną Azijai, kitą Europai ir t.t... Štai italai nustatė, kad persirgę neįgyja antikūnių (t.y. neįgauna imuniteto jam) - tai žmonių kūrybai irgi būtų neįmanomas uždavinys... O koks tikslas? Jie geri, jie rūpinasi mumis, kad nebūtų perpildyta Žemė ir nekiltų dar didesnių problemų... Tad nusprendė leisti mums natūraliai "susimažinti"... Argi ne humaniška?!


Kitos įžvalgos:
Kategorija: Viskas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki