Revision [1236]

Last edited on 2018-06-25 09:44:40 by WikiAdmin
Additions:
""<DIV style='color:#0Ao68F;margin-top:8pt;padding:5px;background-color:#FCF6EE;font-family:Tahoma,Helvetica,Arial'>„[ ... ] Mokytojos piktos, jos ateina į mokyklą, [necenzūrinis išsireiškimas], ir visą pyktį išlieja ant vaikų. Ne jų niekas nedulkino. Siūlom štai ką: kiekviena mokytoja kartą per savaitę privalo direktoriui atnešti ataskaitą apie savo seksą, kurioje surašyta, kaip ji [***]sasi į p[***]dą, šiknaskylę, burną, - ir tik po to direktorius turi teisę ją leisti į pamokas. Nes kai mokytoja išbarškinta, ji džiugi, patenkinta ir maloni vaikams. Sąžiningai praveda pamokas. Ji tada gali ne sausai prastumti pamoką, o papildyti ją pastabomis iš savo asmeninės patirties. [ ... ]“</DIV> ""
Deletions:
""<DIV style='color:#0Ao68F;margin-top:8pt;padding:5px;background-color:#FCF6EE;font-family:Tahoma,Helvetica,Arial'>„[ ... ] Mokytojos piktos, jos ateina į mokyklą, [necenzūrinis išsireiškimas], ir visą pyktį išlieja ant vaikų. Ne jų niekas nedulkino. Siūlom štai ką: kiekviena mokytoja kartą per savaitę privalo direktoriui atnešti ataskaitą apie savo seksą, kurioje surašyta, kaip ji [***]sasi į p[***]dą, subinę, burną, - ir tik po to direktorius turi teisę ją leisti į pamokas. Nes kai mokytoja išbarškinta, ji džiugi, patenkinta ir maloni vaikams. Sąžiningai praveda pamokas. Ji tada gali ne sausai prastumti pamoką, o papildyti ją pastabomis iš savo asmeninės patirties. [ ... ]“</DIV> ""


Revision [1235]

Edited on 2018-06-24 07:48:40 by WikiAdmin
Additions:
""<DIV style='color:#0Ao68F;margin-top:8pt;padding:5px;background-color:#FCF6EE;font-family:Tahoma,Helvetica,Arial'>„[ ... ] Mokytojos piktos, jos ateina į mokyklą, [necenzūrinis išsireiškimas], ir visą pyktį išlieja ant vaikų. Ne jų niekas nedulkino. Siūlom štai ką: kiekviena mokytoja kartą per savaitę privalo direktoriui atnešti ataskaitą apie savo seksą, kurioje surašyta, kaip ji [***]sasi į p[***]dą, subinę, burną, - ir tik po to direktorius turi teisę ją leisti į pamokas. Nes kai mokytoja išbarškinta, ji džiugi, patenkinta ir maloni vaikams. Sąžiningai praveda pamokas. Ji tada gali ne sausai prastumti pamoką, o papildyti ją pastabomis iš savo asmeninės patirties. [ ... ]“</DIV> ""
Deletions:
""<DIV style='color:#0Ao68F;margin-top:8pt;padding:5px;background-color:#FCF6EE;font-family:Tahoma,Helvetica,Arial'>„[ ... ] Mokytojos piktos, jos ateina į mokyklą, [necenzūrinis išsireiškimas], ir visą pyktį išlieja ant vaikų. Ne jų niekas nedulkino. Siūlom štai ką: kiekviena mokytoja kartą per savaitę privalo direktoriui atnešti ataskaitą apie savo seksą, kurioje surašyta, kaip ji [***]sasi į p[***]dą, subinę, burną, - ir tik po to direktorius turi teisę ją leisti į pamokas. Nes kai mokytoja išdulkinta, ji džiugi, patenkinta ir maloni vaikams. Sąžiningai praveda pamokas. Ji tada gali ne sausai prastumti pamoką, o papildyti ją pastabomis iš savo asmeninės patirties. [ ... ]“</DIV> ""


Revision [1234]

Edited on 2018-06-22 14:35:14 by WikiAdmin
Additions:
==== Jei mokytojos mokykloje piktos... ====
**Sergejus Paukas Troickis** iš „Metalo korozijos“ kandidatuoja į Maskvos merus. Ta proga jis savo interviu, į klausimą „Ką daryti?“, pasidalija mintimis ir apie mokyklų reikalus.
""<DIV style='color:#0Ao68F;margin-top:8pt;padding:5px;background-color:#FCF6EE;font-family:Tahoma,Helvetica,Arial'>„[ ... ] Mokytojos piktos, jos ateina į mokyklą, [necenzūrinis išsireiškimas], ir visą pyktį išlieja ant vaikų. Ne jų niekas nedulkino. Siūlom štai ką: kiekviena mokytoja kartą per savaitę privalo direktoriui atnešti ataskaitą apie savo seksą, kurioje surašyta, kaip ji [***]sasi į p[***]dą, subinę, burną, - ir tik po to direktorius turi teisę ją leisti į pamokas. Nes kai mokytoja išdulkinta, ji džiugi, patenkinta ir maloni vaikams. Sąžiningai praveda pamokas. Ji tada gali ne sausai prastumti pamoką, o papildyti ją pastabomis iš savo asmeninės patirties. [ ... ]“</DIV> ""
Va taip – nei daugiau ir nei mažiau. Ar nevertėtų ir mūsų „švietimo“ sistemai apie tai pamąstyti ir Seime pasvarstyti?! Ten dar ir ne tą svarsto…
Deletions:
==== Velniop politikus! ====
Giliai nepasitikiu visais politikais. Nes politikas, įsitikinęs (ar apsimetantis tuo) „tiesa“, mano, kad tą tiesą gali prakišinėti jėga, nesiskaitant su priemonėmis bei morale. Ir todėl jie užsiropščia į viršūnes. Ir tada ten susispiečia būriai niekam tikusių žmogėnų... Tačiau žmonės jaučia „tiesos“ balansą, - ir jie gali kurį laiką pakęsti jos išsibalansavimą, tačiau ne amžinai. Prakišinėjantys savo „tiesą“ galiausiai vis tiek pralaimi.


Revision [1232]

Edited on 2018-06-22 14:25:45 by WikiAdmin
Additions:
- [[VelnioPolitikus|Velniop politikus]];
- [[ReportazasLigonine|Reportažas iš ligoninės]];
Deletions:
- [[ReportazasLigonine|Reportažas iš ligoninės]];


Revision [1143]

Edited on 2017-11-27 19:56:42 by WikiAdmin
Additions:
==== Velniop politikus! ====
Giliai nepasitikiu visais politikais. Nes politikas, įsitikinęs (ar apsimetantis tuo) „tiesa“, mano, kad tą tiesą gali prakišinėti jėga, nesiskaitant su priemonėmis bei morale. Ir todėl jie užsiropščia į viršūnes. Ir tada ten susispiečia būriai niekam tikusių žmogėnų... Tačiau žmonės jaučia „tiesos“ balansą, - ir jie gali kurį laiką pakęsti jos išsibalansavimą, tačiau ne amžinai. Prakišinėjantys savo „tiesą“ galiausiai vis tiek pralaimi.
Deletions:
""<HR>""===== Reportažas iš ligoninės=====
Turėjau įdomų potyrį.
Atsiguliau miegoti ir pajutau, kad negaliu užmigti. Buvo keistas jautimas, kad tarsi ranka būtų viena, tačiau tuo pačiu ir tarsi kelios rankos. Tačiau jos lyg ir viena, ir kelios.
Negalėdamas užmigti, pasisukau ant šono ir staiga nudiegė petį. Lyg elektra būtų perbėgusi... Ir ranka „sugrįžo“ – vėl tapo viena. Normalus pojūtis... Pradžioje dar lyg patinus, matyt prisitaikydama, o vėliau visai viena.
Atsikėlęs pabandžiau apgalvoti situaciją.
Vis kirba mintis, kad susirgimo priežastis gali būti.
Tai panašu į blogą elekros kontaktą. Truputį pakreipi į šoną, kontaktas geresnis; pakreipi kiek į šoną – kontaktas prastesnis arba visai jo nėra. Ir dar kibirkščiuoja...
Analogija nėra visai beprasmė. Nervų sistema perduoda elektros impulsus (cheminių reakcijų dėka). Jei grandinė nutrūksta arba ji sutrikusi, kūne irgi atsiranda sutrikimų. Viakas suverta ant vieno siūlo – tarkim, buvo, kad nutirpus dešinė pusė ir kaklas su dešine galvos puse. Ar negalėjo būti, kad nepraeidavo signalas?

Jei niekas nesusidomės, pabandysiu pasiaiškinti tą reiškinį pats (gaila, trūksta medicininių žinių). Kad tik per vėlai nebūtų...
Tiesa, gal tai, kaip gydytoja sako, nepriklausomi įvykiai, paprasčiausiai susidėlioję į seką...
----
Įdomiai atrodo gydytojų vizitacijos. Tarytum kokios apeigos ar prietarai. Traukia koks profesorius, pasipūtęs lyg povas, o iš paskos, lyg viščiukai, tursena pulkelis, pramaišiui gydytojai ir studentai. Nei ką jie sužino, nei ko išmoksta.
- Iškišk liežuvį, - sako profesorius.
Iškišu. Žvilgteli, - ir nieko nesakęs išeina. Iš paskos ištursena žąsiukai...
Matyt būtų nenuėjęs, jei būčiau parodęs vidurinį pirštą?!
----
Nemaloniai nustebino "Affidea" registratorė, kuri, panorėjus pasiaiškinti vieną dalyką, iškart demonstatyviai numetė ragelį (2017.08.02). Matyt jau visai "afigiela" - ir atgrąso bet kokį norą į tokią įstaigą kreiptis.
Beje, tos įstaigos svetainė tokia, kad norisi pirštus nukapoti ją kūrusiems...
----
**Apibendrinimas:**
Lazdynų universitetinė ligoninė - kažkokia sovietinio palikimo atplaiša, skeveldra, rezervatas, - užsikonservavęs miškelio apsuptyje. Sovietinė dvasia prasisunkia visur - nuo kavinės, spaudos kiosko ... iki gydytojų. Tarkim, atrodo taip , lyg neurologus pačius reiktų gydyti nuo nervų. Toks įspūdis, lyg visur būtų "blatas", viskas perkama, darbuotojai įdarbinami pagal pažintis - o dėmesys pacientui ribotas (arba atsainus). Aišku, negalima suabsoliutinti, - yra ir gražių (ir net labai gražių) pavyzdžių, bet jie paskęsta smulkių neigiamų dalykėlių jūroje. Gal tik seselės yra šiokia tokia išimtimi - iš jų gali sulaukti ir atidos, ir dėmesio, ir žmogiško požiūrio. Gal todėl, kad jos tiesiogiai nejaučia "statistinio vieneto" veiksnio, gal dar jaunos ir ne iki galo sugadintos.
Niekas tol nepasikeis, kol nebus išmėštas tas sovietinis raugas. Gal net reiktų ryžtis ir išpjauti tą auglį slalpeliu - pakeisti didesnę dalį personalo pradedant vadovais?! O blogiausia, kad 80% pacientų pamurma, bet vis tiek laiko, kad reiktų keisti sistemą. Bet tai mūsų visuomenės liga - ir matyt čia jau nieko nepadarysi... Greičiausia pokyčių taip ir nesulauksime... nebus politinės valios.""<img src='http://www.spauda.lt/php/question/saveVisit.php?site=wikimath&page=http://wiki.4a.lt/reportazas' Alt='' hspace='0' vspace='0' border='0'>""


Revision [1141]

Edited on 2017-11-27 19:52:53 by WikiAdmin
Additions:
- [[ReportazasLigonine|Reportažas iš ligoninės]];
- [[ViskasKitaip|Viskas pas mus aukštyn kojom]];
Deletions:
-[[ViskasKitaip|Viskas pas mus aukštyn kojom]];


Revision [1111]

Edited on 2017-08-12 12:24:34 by WikiAdmin
Additions:
**Apibendrinimas:**
Lazdynų universitetinė ligoninė - kažkokia sovietinio palikimo atplaiša, skeveldra, rezervatas, - užsikonservavęs miškelio apsuptyje. Sovietinė dvasia prasisunkia visur - nuo kavinės, spaudos kiosko ... iki gydytojų. Tarkim, atrodo taip , lyg neurologus pačius reiktų gydyti nuo nervų. Toks įspūdis, lyg visur būtų "blatas", viskas perkama, darbuotojai įdarbinami pagal pažintis - o dėmesys pacientui ribotas (arba atsainus). Aišku, negalima suabsoliutinti, - yra ir gražių (ir net labai gražių) pavyzdžių, bet jie paskęsta smulkių neigiamų dalykėlių jūroje. Gal tik seselės yra šiokia tokia išimtimi - iš jų gali sulaukti ir atidos, ir dėmesio, ir žmogiško požiūrio. Gal todėl, kad jos tiesiogiai nejaučia "statistinio vieneto" veiksnio, gal dar jaunos ir ne iki galo sugadintos.
Niekas tol nepasikeis, kol nebus išmėštas tas sovietinis raugas. Gal net reiktų ryžtis ir išpjauti tą auglį slalpeliu - pakeisti didesnę dalį personalo pradedant vadovais?! O blogiausia, kad 80% pacientų pamurma, bet vis tiek laiko, kad reiktų keisti sistemą. Bet tai mūsų visuomenės liga - ir matyt čia jau nieko nepadarysi... Greičiausia pokyčių taip ir nesulauksime... nebus politinės valios.""<img src='http://www.spauda.lt/php/question/saveVisit.php?site=wikimath&page=http://wiki.4a.lt/reportazas' Alt='' hspace='0' vspace='0' border='0'>""


Revision [1110]

Edited on 2017-08-07 16:35:08 by WikiAdmin
Deletions:
**Apibendrinimas:**
Lazdynų universitetinė ligoninė - kažkokia sovietinio palikimo atplaiša, skeveldra, rezervatas, - užsikonservavęs miškelio apsuptyje. Sovietinė dvasia prasisunkia visur - nuo kavinės, spaudos kiosko ... iki gydytojų. Tarkim, atrodo taip , lyg neurologus pačius reiktų gydyti nuo nervų. Toks įspūdis, lyg visur būtų "blatas", viskas perkama, darbuotojai įdarbinami pagal pažintis - o dėmesys pacientui ribotas (arba atsainus). Aišku, negalima suabsoliutinti, - yra ir gražių (ir net labai gražių) pavyzdžių, bet jie paskęsta smulkių neigiamų dalykėlių jūroje. Gal tik seselės yra šiokia tokia išimtimi - iš jų gali sulaukti ir atidos, ir dėmesio, ir žmogiško požiūrio. Gal todėl, kad jos tiesiogiai nejaučia "statistinio vieneto" veiksnio, gal dar jaunos ir ne iki galo sugadintos.
Niekas tol nepasikeis, kol nebus išmėštas tas sovietinis raugas. Gal net reiktų ryžtis ir išpjauti tą auglį slalpeliu - pakeisti didesnę dalį personalo pradedant vadovais?! O blogiausia, kad 80% pacientų pamurma, bet vis tiek laiko, kad reiktų keisti sistemą. Bet tai mūsų visuomenės liga - ir matyt čia jau nieko nepadarysi... Greičiausia pokyčių taip ir nesulauksime... nebus politinės valios.""<img src='http://www.spauda.lt/php/question/saveVisit.php?site=wikimath&page=http://wiki.4a.lt/reportazas' Alt='' hspace='0' vspace='0' border='0'>""


Revision [1109]

Edited on 2017-08-06 11:44:49 by WikiAdmin
Additions:
Lazdynų universitetinė ligoninė - kažkokia sovietinio palikimo atplaiša, skeveldra, rezervatas, - užsikonservavęs miškelio apsuptyje. Sovietinė dvasia prasisunkia visur - nuo kavinės, spaudos kiosko ... iki gydytojų. Tarkim, atrodo taip , lyg neurologus pačius reiktų gydyti nuo nervų. Toks įspūdis, lyg visur būtų "blatas", viskas perkama, darbuotojai įdarbinami pagal pažintis - o dėmesys pacientui ribotas (arba atsainus). Aišku, negalima suabsoliutinti, - yra ir gražių (ir net labai gražių) pavyzdžių, bet jie paskęsta smulkių neigiamų dalykėlių jūroje. Gal tik seselės yra šiokia tokia išimtimi - iš jų gali sulaukti ir atidos, ir dėmesio, ir žmogiško požiūrio. Gal todėl, kad jos tiesiogiai nejaučia "statistinio vieneto" veiksnio, gal dar jaunos ir ne iki galo sugadintos.
Deletions:
Lazdynų universitetinė ligoninė - kažkokia sovietinio palikimo atplaiša, skeveldra, rezervatas, - užsikonservavęs miškelio apsuptyje. Sovietinė dvasia prasisunkia visur - nuo kavinės, spaudos kiosko ... iki gydytojų. Tarkim, neurologus pačius reiktų gydyti nuo nervų. Visur "blatas", viskas perkama, darbuotojai įdarbinami pagal pažintis - o dėmesys pacientui ribotas (arba atsainus). Aišku, negalima suabsoliutinti, - yra ir gražių (ir net labai gražių) pavyzdžių, bet jie paskęsta smulkių neigiamų dalykėlių jūroje. Gal tik seselės yra šiokia tokia išimtimi - iš jų gali sulaukti ir atidos, ir dėmesio, ir žmogiško požiūrio. Gal todėl, kad jos tiesiogiai nejaučia "statistinio vieneto" veiksnio , gal dar jaunos ir ne iki galo sugadintos.


Revision [1108]

Edited on 2017-08-06 11:30:37 by WikiAdmin
Additions:
Niekas tol nepasikeis, kol nebus išmėštas tas sovietinis raugas. Gal net reiktų ryžtis ir išpjauti tą auglį slalpeliu - pakeisti didesnę dalį personalo pradedant vadovais?! O blogiausia, kad 80% pacientų pamurma, bet vis tiek laiko, kad reiktų keisti sistemą. Bet tai mūsų visuomenės liga - ir matyt čia jau nieko nepadarysi... Greičiausia pokyčių taip ir nesulauksime... nebus politinės valios.""<img src='http://www.spauda.lt/php/question/saveVisit.php?site=wikimath&page=http://wiki.4a.lt/reportazas' Alt='' hspace='0' vspace='0' border='0'>""
Deletions:
Niekas tol nepasikeis, kol nebus išmėštas tas sovietinis raugas. Gal net reiktų ryžtis ir išpjauti tą auglį slalpeliu - pakeisti didesnę dalį personalo pradedant vadovais?! O blogiausia, kad 80% pacientų pamurma, bet vis tiek laiko, kad reiktų keisti sistemą. Bet tai mūsų visuomenės liga - ir matyt čia jau nieko nepadarysi... Greičiausia pokyčių taip ir nesulauksime... nebus politinės valios.""<img src='http://www.spauda.lt/php/question/saveVisit.php?site=wikimath&page=http://wiki.4a.lt/alcohol' Alt='' hspace='0' vspace='0' border='0'>""


Revision [1107]

Edited on 2017-08-06 11:29:22 by WikiAdmin
Additions:
Niekas tol nepasikeis, kol nebus išmėštas tas sovietinis raugas. Gal net reiktų ryžtis ir išpjauti tą auglį slalpeliu - pakeisti didesnę dalį personalo pradedant vadovais?! O blogiausia, kad 80% pacientų pamurma, bet vis tiek laiko, kad reiktų keisti sistemą. Bet tai mūsų visuomenės liga - ir matyt čia jau nieko nepadarysi... Greičiausia pokyčių taip ir nesulauksime... nebus politinės valios.""<img src='http://www.spauda.lt/php/question/saveVisit.php?site=wikimath&page=http://wiki.4a.lt/alcohol' Alt='' hspace='0' vspace='0' border='0'>""
Deletions:
Niekas tol nepasikeis, kol nebus išmėštas tas sovietinis raugas. Gal net reiktų ryžtis ir išpjauti tą auglį slalpeliu - pakeisti didesnę dalį personalo pradedant vadovais?! O blogiausia, kad 80% pacientų pamurma, bet vis tiek laiko, kad reiktų keisti sistemą. Bet tai mūsų visuomenės liga - ir matyt čia jau nieko nepadarysi... Greičiausia pokyčių taip ir nesulauksime... nebus politinės valios.


Revision [1106]

Edited on 2017-08-06 10:59:22 by WikiAdmin
Additions:
**Apibendrinimas:**
Lazdynų universitetinė ligoninė - kažkokia sovietinio palikimo atplaiša, skeveldra, rezervatas, - užsikonservavęs miškelio apsuptyje. Sovietinė dvasia prasisunkia visur - nuo kavinės, spaudos kiosko ... iki gydytojų. Tarkim, neurologus pačius reiktų gydyti nuo nervų. Visur "blatas", viskas perkama, darbuotojai įdarbinami pagal pažintis - o dėmesys pacientui ribotas (arba atsainus). Aišku, negalima suabsoliutinti, - yra ir gražių (ir net labai gražių) pavyzdžių, bet jie paskęsta smulkių neigiamų dalykėlių jūroje. Gal tik seselės yra šiokia tokia išimtimi - iš jų gali sulaukti ir atidos, ir dėmesio, ir žmogiško požiūrio. Gal todėl, kad jos tiesiogiai nejaučia "statistinio vieneto" veiksnio , gal dar jaunos ir ne iki galo sugadintos.
Niekas tol nepasikeis, kol nebus išmėštas tas sovietinis raugas. Gal net reiktų ryžtis ir išpjauti tą auglį slalpeliu - pakeisti didesnę dalį personalo pradedant vadovais?! O blogiausia, kad 80% pacientų pamurma, bet vis tiek laiko, kad reiktų keisti sistemą. Bet tai mūsų visuomenės liga - ir matyt čia jau nieko nepadarysi... Greičiausia pokyčių taip ir nesulauksime... nebus politinės valios.


Revision [1105]

Edited on 2017-08-04 13:06:58 by WikiAdmin
Additions:
Matyt būtų nenuėjęs, jei būčiau parodęs vidurinį pirštą?!


Revision [1104]

Edited on 2017-08-03 07:24:14 by WikiAdmin
Additions:
Įdomiai atrodo gydytojų vizitacijos. Tarytum kokios apeigos ar prietarai. Traukia koks profesorius, pasipūtęs lyg povas, o iš paskos, lyg viščiukai, tursena pulkelis, pramaišiui gydytojai ir studentai. Nei ką jie sužino, nei ko išmoksta.
- Iškišk liežuvį, - sako profesorius.
Iškišu. Žvilgteli, - ir nieko nesakęs išeina. Iš paskos ištursena žąsiukai...


Revision [1103]

Edited on 2017-08-03 06:58:27 by WikiAdmin
Additions:
Negalėdamas užmigti, pasisukau ant šono ir staiga nudiegė petį. Lyg elektra būtų perbėgusi... Ir ranka „sugrįžo“ – vėl tapo viena. Normalus pojūtis... Pradžioje dar lyg patinus, matyt prisitaikydama, o vėliau visai viena.
Tiesa, gal tai, kaip gydytoja sako, nepriklausomi įvykiai, paprasčiausiai susidėlioję į seką...
----
Nemaloniai nustebino "Affidea" registratorė, kuri, panorėjus pasiaiškinti vieną dalyką, iškart demonstatyviai numetė ragelį (2017.08.02). Matyt jau visai "afigiela" - ir atgrąso bet kokį norą į tokią įstaigą kreiptis.
Beje, tos įstaigos svetainė tokia, kad norisi pirštus nukapoti ją kūrusiems...
Deletions:
Negalėdamas užmigti, pasisukau ant šono ir staiga nudiegė petį. Lyg elekra būtų perbėgusi... Ir ranka „sugrįžo“ – vėl tapo viena. Normalus pojūtis... Pradžioje dar lyg patinus, matyt prisitaikydama, o vėliau visai viena.


Revision [1102]

Edited on 2017-08-01 09:38:32 by WikiAdmin

No Differences

Revision [1101]

Edited on 2017-08-01 09:37:49 by WikiAdmin
Additions:
""<HR>""===== Reportažas iš ligoninės=====
Turėjau įdomų potyrį.
Atsiguliau miegoti ir pajutau, kad negaliu užmigti. Buvo keistas jautimas, kad tarsi ranka būtų viena, tačiau tuo pačiu ir tarsi kelios rankos. Tačiau jos lyg ir viena, ir kelios.
Negalėdamas užmigti, pasisukau ant šono ir staiga nudiegė petį. Lyg elekra būtų perbėgusi... Ir ranka „sugrįžo“ – vėl tapo viena. Normalus pojūtis... Pradžioje dar lyg patinus, matyt prisitaikydama, o vėliau visai viena.
Atsikėlęs pabandžiau apgalvoti situaciją.
Vis kirba mintis, kad susirgimo priežastis gali būti.
Tai panašu į blogą elekros kontaktą. Truputį pakreipi į šoną, kontaktas geresnis; pakreipi kiek į šoną – kontaktas prastesnis arba visai jo nėra. Ir dar kibirkščiuoja...
Analogija nėra visai beprasmė. Nervų sistema perduoda elektros impulsus (cheminių reakcijų dėka). Jei grandinė nutrūksta arba ji sutrikusi, kūne irgi atsiranda sutrikimų. Viakas suverta ant vieno siūlo – tarkim, buvo, kad nutirpus dešinė pusė ir kaklas su dešine galvos puse. Ar negalėjo būti, kad nepraeidavo signalas?

Jei niekas nesusidomės, pabandysiu pasiaiškinti tą reiškinį pats (gaila, trūksta medicininių žinių). Kad tik per vėlai nebūtų...
Deletions:
""<HR>""===== Viskas pas mus aukštyn kojom =====
Lietuvoje didžiausiu blogiu šiuo metu paskelbtas alkoholis. Tačiau tyrimai akivaizdžiai rodo, kad saikingas alkoholio vartojimas gali apsaugoti nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Atliktų tyrimų ataskaita neseniai paskelbta „European Heart Journal“. Jų metu, ištyrus arti 15 tūkst. dalyvių, nustatyta, kad vidutinio amžiaus asmenims per savaitę išgeriant alkoholio kiekį, ekvivalentišką 6-ių taurėms vyno, sumažinama infarkto rizika (iki 25%). Koks alkoholis geriamas (alus, vynas ar stiprieji gėrimai), kaip ir tiriamųjų lytis neturėjo ypatingos įtakos rezultatams.
Tuo tarpu Lietuvoje priimami sprendimai didinantys riziką susirgti širdies ligomis, t.y. tomis, kurių dalis auga sparčiausiai. Mažinamas sveikatingumo lygis. Ir tam nesiremiama jokiais tyrimais, mokslinėmis išvadomis, o skelbiami propagandiniai niekuo neparemti, tačiau skambūs šūkiai, argumentais laikomas atskirų asmenų nesveikas fanatizmas, aklas savotiškai religinis įsitikinimas... Grįžtame į Viduramžius, „Islamo valstybės“ mentalitetą, vėl gaudomos ir skandinamos raganos... Atėjo „tamsieji amžiai“, inkvizicija...
""<!-- https://oup.silverchair-cdn.com/oup/backfile/Content_public/Journal/eurheartj/36/15/10.1093_eurheartj_ehu514/2/ehu514.pdf?Expires=1496060676&Signature=FmfkDDBkecAjz7PWeBE1UUuQRw-8U49E7z9owyyR0h8WUjF~vXrjBQahi0KkeAZuJdaaYfTtsfOdRUgUTpIomWY3zIFkchiWOeGgZjYdm32lqDzyHwdxT~0vaRwYR85OgdOxwd9L-CFpgrms8HPt0FM6C6ujvzjTioXDSA-KmFW9Pv6IZqOvALJup7-uelelkb~9QujkRLMrlvRKY8Q~iPdzwKZhibu7wR111G489PGOobxbhBhkzC53n4wxdaDzXoAe93PKghMjhF6BAuFAgU3W2f9jSa9dq7O6ysDwOjMz9USUh0Dng~ns0yIECyCEC~nG9~BJDRvWf6TYvYyLKg__&Key-Pair-Id=APKAIUCZBIA4LVPAVW3Q
https://academic.oup.com/eurheartj/article/36/15/939/2293194/Alcohol-consumption-and-risk-of-heart-failure-the
https://oup.silverchair-cdn.com/oup/backfile/Content_public/Journal/eurheartj/28/14/10.1093_eurheartj_ehm149/3/ehm149.pdf?Expires=1496060576&Signature=LCErOtLWabIVJLJgFjoAz5xLEW9rSL9mXzgMOrJ5OZI4G9TeLu80vsK-TKZLrVMyfpJHcQ3wH9Z7R3Xa-MOeyRkpNJskhe3fUBvQG~-3MfZtmIkWX8bKKlu0OX2CwCjXepdgO1DADR7eR5A2kI22dF0XfsR-8DcnPccGGnJ4Ju3aFXb8TQMvr9LDDfyn00jcVPgClM5PIzJrIYBSJ6ZtavpS7F-z1HgMenGY3yYWAbjWHCkbxRfhE9w6AR-bV6FElXxm0ZCfgPJQ~ruIbRdU~M9WGhb~y8lERtYDJj6ukin6p7oSPFCpe66vDno186b73-WIeqozTi6J07beVp1bsw__&Key-Pair-Id=APKAIUCZBIA4LVPAVW3Q --><img src='http://www.spauda.lt/php/question/saveVisit.php?site=wikimath&page=http://wiki.4a.lt/alcohol' Alt='' hspace='0' vspace='0' border='0'>""


Revision [1098]

Edited on 2017-08-01 09:32:46 by WikiAdmin
Additions:
-[[ViskasKitaip|Viskas pas mus aukštyn kojom]];


Revision [1090]

Edited on 2017-05-28 18:30:24 by WikiAdmin
Additions:
""<HR>""===== Viskas pas mus aukštyn kojom =====
Lietuvoje didžiausiu blogiu šiuo metu paskelbtas alkoholis. Tačiau tyrimai akivaizdžiai rodo, kad saikingas alkoholio vartojimas gali apsaugoti nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Atliktų tyrimų ataskaita neseniai paskelbta „European Heart Journal“. Jų metu, ištyrus arti 15 tūkst. dalyvių, nustatyta, kad vidutinio amžiaus asmenims per savaitę išgeriant alkoholio kiekį, ekvivalentišką 6-ių taurėms vyno, sumažinama infarkto rizika (iki 25%). Koks alkoholis geriamas (alus, vynas ar stiprieji gėrimai), kaip ir tiriamųjų lytis neturėjo ypatingos įtakos rezultatams.
Tuo tarpu Lietuvoje priimami sprendimai didinantys riziką susirgti širdies ligomis, t.y. tomis, kurių dalis auga sparčiausiai. Mažinamas sveikatingumo lygis. Ir tam nesiremiama jokiais tyrimais, mokslinėmis išvadomis, o skelbiami propagandiniai niekuo neparemti, tačiau skambūs šūkiai, argumentais laikomas atskirų asmenų nesveikas fanatizmas, aklas savotiškai religinis įsitikinimas... Grįžtame į Viduramžius, „Islamo valstybės“ mentalitetą, vėl gaudomos ir skandinamos raganos... Atėjo „tamsieji amžiai“, inkvizicija...
""<!-- https://oup.silverchair-cdn.com/oup/backfile/Content_public/Journal/eurheartj/36/15/10.1093_eurheartj_ehu514/2/ehu514.pdf?Expires=1496060676&Signature=FmfkDDBkecAjz7PWeBE1UUuQRw-8U49E7z9owyyR0h8WUjF~vXrjBQahi0KkeAZuJdaaYfTtsfOdRUgUTpIomWY3zIFkchiWOeGgZjYdm32lqDzyHwdxT~0vaRwYR85OgdOxwd9L-CFpgrms8HPt0FM6C6ujvzjTioXDSA-KmFW9Pv6IZqOvALJup7-uelelkb~9QujkRLMrlvRKY8Q~iPdzwKZhibu7wR111G489PGOobxbhBhkzC53n4wxdaDzXoAe93PKghMjhF6BAuFAgU3W2f9jSa9dq7O6ysDwOjMz9USUh0Dng~ns0yIECyCEC~nG9~BJDRvWf6TYvYyLKg__&Key-Pair-Id=APKAIUCZBIA4LVPAVW3Q
https://academic.oup.com/eurheartj/article/36/15/939/2293194/Alcohol-consumption-and-risk-of-heart-failure-the
https://oup.silverchair-cdn.com/oup/backfile/Content_public/Journal/eurheartj/28/14/10.1093_eurheartj_ehm149/3/ehm149.pdf?Expires=1496060576&Signature=LCErOtLWabIVJLJgFjoAz5xLEW9rSL9mXzgMOrJ5OZI4G9TeLu80vsK-TKZLrVMyfpJHcQ3wH9Z7R3Xa-MOeyRkpNJskhe3fUBvQG~-3MfZtmIkWX8bKKlu0OX2CwCjXepdgO1DADR7eR5A2kI22dF0XfsR-8DcnPccGGnJ4Ju3aFXb8TQMvr9LDDfyn00jcVPgClM5PIzJrIYBSJ6ZtavpS7F-z1HgMenGY3yYWAbjWHCkbxRfhE9w6AR-bV6FElXxm0ZCfgPJQ~ruIbRdU~M9WGhb~y8lERtYDJj6ukin6p7oSPFCpe66vDno186b73-WIeqozTi6J07beVp1bsw__&Key-Pair-Id=APKAIUCZBIA4LVPAVW3Q --><img src='http://www.spauda.lt/php/question/saveVisit.php?site=wikimath&page=http://wiki.4a.lt/alcohol' Alt='' hspace='0' vspace='0' border='0'>""
Deletions:
""<HR>""===== Tai kada atpigs vaistai? =====
Jau praėjo per 100 naujos valdžios dienų, tai jau 6% viso jai skirto laiko – tai pats laikas paklausti, kaip vykdomi duoti pažadai.
Vienas rimčiausių pažadų, namažai padėjusių gauti nemažai balsų, pažadas, ant kurio buvo namažai „jojama” buvo nepaprastai žymus vaistų atpiginimas. Dėl to netgi buvo pasiruozta grįžti į sovietmetį, pasodinti Lietuvą į laiko mašiną ir perkelti 30 metų atgal į praeitį.
Tai kaip dabar yra? Kas padaryta? Kas daroma? Kas bus padaryta? A, Veryga? Liko tik 94% laiko – laikas atsakyti!
Mat dingo kalbos apie tai – net žodelis apie tai jau netariama... Matyt, tai jau užmesta, kaip eilinis rinkėjų mulkininamas, kaip ne kartą mus „išdūrė“...
**Tai tada tu melagis, Veryga! **Didelis melagis…. O jei ne melagis, tai įrodyk, kad kas nors tikrai daroma… ir pasakyti, kada realiai ir kiek atpigs vaistai! A, Veryga?


Revision [1089]

Edited on 2017-05-28 18:25:47 by WikiAdmin
Additions:
- [[Tai kada atpigs vaistai|Tai kada atpigs vaistai?]];
Deletions:
- [[Tai kada atpigs vaistai?|Tai kada atpigs vaistai?]];


Revision [1088]

Edited on 2017-05-28 18:25:07 by WikiAdmin
Additions:
- [[Tai kada atpigs vaistai?|Tai kada atpigs vaistai?]];


Revision [1068]

Edited on 2017-02-25 22:30:33 by WikiAdmin
Additions:
""<HR>""===== Tai kada atpigs vaistai? =====
Jau praėjo per 100 naujos valdžios dienų, tai jau 6% viso jai skirto laiko – tai pats laikas paklausti, kaip vykdomi duoti pažadai.
Vienas rimčiausių pažadų, namažai padėjusių gauti nemažai balsų, pažadas, ant kurio buvo namažai „jojama” buvo nepaprastai žymus vaistų atpiginimas. Dėl to netgi buvo pasiruozta grįžti į sovietmetį, pasodinti Lietuvą į laiko mašiną ir perkelti 30 metų atgal į praeitį.
Tai kaip dabar yra? Kas padaryta? Kas daroma? Kas bus padaryta? A, Veryga? Liko tik 94% laiko – laikas atsakyti!
Mat dingo kalbos apie tai – net žodelis apie tai jau netariama... Matyt, tai jau užmesta, kaip eilinis rinkėjų mulkininamas, kaip ne kartą mus „išdūrė“...
**Tai tada tu melagis, Veryga! **Didelis melagis…. O jei ne melagis, tai įrodyk, kad kas nors tikrai daroma… ir pasakyti, kada realiai ir kiek atpigs vaistai! A, Veryga?
- [[Proto_malsinimas_nuostaba|Proto apmalšinimas nuostabos pagalba]];
- [[Musulmonas_siekiuose|Skirtumai siekiuose ir pasiekimuose]];
Deletions:
""<HR>""===== Proto apmalšinimas nuostabos pagalba =====
Sielos sumaištį kelia protas; kišasi į mūsų gyvenima, analizuoja, kelia klausimus: kas būtų, kodėl nutiko, ką daryti?
Tad pirmutinė užduotis – nuslopinti protą! Pasaulis nėra blogas; blogu jį padaro tik mūsų mintys, kurios jį užnuodija
[[http://www.spauda.lt/plato/parmenid.htm Parmenidas]] sakė, kad būtis yra apvali kaip rutulys; ji pilna, pastovi. Jis sakė, kad būtis ir mąstymas yra tas pat. Protas ne tik kuria pastovumą, bet ir nusavina pasaulį savo reikmėms. Pasaulis yra žaismių vieta – jis kinta, byra, teka – ir toks kintantis pasaulis protui kelia nerimą. Pasaulį galima palyginti su debesimis: šie niekad nebūna tokiais pačiais, vėjas pastoviai juos formuoja iš naujo.
Jei pasaulis kinta, protas sunerimsta: kas bus, jei nepasirūpinsiu rytdiena? Bet Jėzus pasakė: laukų paukščiai nei sėja, nei pjauna – jų ateitimi pasirūpina Dievas (//o V. Bartrėno eilėraštukas vaikams „Mano atradimai“ prasideda „Nei lekiojau/ Nei skridau,/ O kišenę/ Atradau“ //). Būnant pasaulyje reikia pasitikėti Dievu. Reikia atsisakyti vardų (abstrakcijų, kategorijų), nes pasaulis mus užklumpa savo nepakartojamumu. Kai kasdien praeiname pro tą patį kaštoną ir jo nematome, jis mums tiesiog medis, medžių klasės atstovas ir tiek. O kai įsižiūrime į jį, jis mus persmelkia nuostaba, grožiu ar įvykio blyksniu. Kiekvienas daiktas vertas nuostabos!
Paskaitykite - [[http://www.spauda.lt/menas/caritas.htm Žiūrovo nuostaba suvokiant meno kūrinį]] ""<!-- http://www.satenai.lt/2014/08/26/gyvenimo-meistro-sielos-ramybe/-->""
-[[Musulmonas_siekiuose|Skirtumai siekiuose ir pasiekimuose]];


Revision [1035]

Edited on 2016-12-25 14:37:49 by WikiAdmin
Additions:
Jei pasaulis kinta, protas sunerimsta: kas bus, jei nepasirūpinsiu rytdiena? Bet Jėzus pasakė: laukų paukščiai nei sėja, nei pjauna – jų ateitimi pasirūpina Dievas (//o V. Bartrėno eilėraštukas vaikams „Mano atradimai“ prasideda „Nei lekiojau/ Nei skridau,/ O kišenę/ Atradau“ //). Būnant pasaulyje reikia pasitikėti Dievu. Reikia atsisakyti vardų (abstrakcijų, kategorijų), nes pasaulis mus užklumpa savo nepakartojamumu. Kai kasdien praeiname pro tą patį kaštoną ir jo nematome, jis mums tiesiog medis, medžių klasės atstovas ir tiek. O kai įsižiūrime į jį, jis mus persmelkia nuostaba, grožiu ar įvykio blyksniu. Kiekvienas daiktas vertas nuostabos!
Deletions:
Jei pasaulis kinta, protas sunerimsta: kas bus, jei nepasirūpinsiu rytdiena? Bet Jėzus pasakė: laukų paukščiai nei sėja, nei pjauna – jų ateitimi pasirūpina Dievas. Būnant pasaulyje reikia pasitikėti Dievu. Reikia atsisakyti vardų (abstrakcijų, kategorijų), nes pasaulis mus užklumpa savo nepakartojamumu. Kai kasdien praeiname pro tą patį kaštoną ir jo nematome, jis mums tiesiog medis, medžių klasės atstovas ir tiek. O kai įsižiūrime į jį, jis mus persmelkia nuostaba, grožiu ar įvykio blyksniu. Kiekvienas daiktas vertas nuostabos!


Revision [1034]

Edited on 2016-12-24 22:12:24 by WikiAdmin
Additions:
""<HR>""===== Proto apmalšinimas nuostabos pagalba =====
Deletions:
""<HR>""
===== Proto apmalšinimas nuostabos pagalba =====


Revision [1033]

Edited on 2016-12-24 22:12:02 by WikiAdmin
Additions:
Paskaitykite - [[http://www.spauda.lt/menas/caritas.htm Žiūrovo nuostaba suvokiant meno kūrinį]] ""<!-- http://www.satenai.lt/2014/08/26/gyvenimo-meistro-sielos-ramybe/-->""
Deletions:
Paskaitykite - [[http://www.spauda.lt/menas/caritas.htm Žiūrovo nuostaba suvokiant meno kūrinį]]
""<!-- http://www.satenai.lt/2014/08/26/gyvenimo-meistro-sielos-ramybe/-->""


Revision [1032]

Edited on 2016-12-24 22:10:58 by WikiAdmin
Additions:
===== Proto apmalšinimas nuostabos pagalba =====
Sielos sumaištį kelia protas; kišasi į mūsų gyvenima, analizuoja, kelia klausimus: kas būtų, kodėl nutiko, ką daryti?
Tad pirmutinė užduotis – nuslopinti protą! Pasaulis nėra blogas; blogu jį padaro tik mūsų mintys, kurios jį užnuodija
[[http://www.spauda.lt/plato/parmenid.htm Parmenidas]] sakė, kad būtis yra apvali kaip rutulys; ji pilna, pastovi. Jis sakė, kad būtis ir mąstymas yra tas pat. Protas ne tik kuria pastovumą, bet ir nusavina pasaulį savo reikmėms. Pasaulis yra žaismių vieta – jis kinta, byra, teka – ir toks kintantis pasaulis protui kelia nerimą. Pasaulį galima palyginti su debesimis: šie niekad nebūna tokiais pačiais, vėjas pastoviai juos formuoja iš naujo.
Jei pasaulis kinta, protas sunerimsta: kas bus, jei nepasirūpinsiu rytdiena? Bet Jėzus pasakė: laukų paukščiai nei sėja, nei pjauna – jų ateitimi pasirūpina Dievas. Būnant pasaulyje reikia pasitikėti Dievu. Reikia atsisakyti vardų (abstrakcijų, kategorijų), nes pasaulis mus užklumpa savo nepakartojamumu. Kai kasdien praeiname pro tą patį kaštoną ir jo nematome, jis mums tiesiog medis, medžių klasės atstovas ir tiek. O kai įsižiūrime į jį, jis mus persmelkia nuostaba, grožiu ar įvykio blyksniu. Kiekvienas daiktas vertas nuostabos!
Paskaitykite - [[http://www.spauda.lt/menas/caritas.htm Žiūrovo nuostaba suvokiant meno kūrinį]]
""<!-- http://www.satenai.lt/2014/08/26/gyvenimo-meistro-sielos-ramybe/-->""
Deletions:
===== Skirtumai siekiuose ir pasiekimuose =====
**Musulmonas **(esamuoju laiku, vienaskaita, apibrėžtas) irgi savotiškas barbaras. Jis ne tik ruošiasi įvykdyti mūsų tautos genocidą daugindamasis (kaip žiurkė), bet ir ketina atversti mus į islamą. Musulmonas – ne šiuolaikinis žmogus, tai yra jis gyvena šiais laikais, tačiau juos atmeta. Vis dėlto jo nepajudinamos vertybės, prisirišimas prie šaknų ir atsidavimas daro mums įspūdį.
Mes juk niekuo taip netikim, kad dėl to rėžtumėmės į pastatą. Mes norėtume galėti rėžtis į pastatą. Susisprogdinti autobuse. Dėl ko nors, net jei tai tebūtų šiandienos televizijos programa. Bet mums to paprasčiausiai per daug.
//Iš Š.A., 2016 m. kovo 18 d., E. Orn Norddahl’is. Blogis//


Revision [1030]

Edited on 2016-12-24 22:06:09 by WikiAdmin
Additions:
-[[Musulmonas_siekiuose|Skirtumai siekiuose ir pasiekimuose]];


Revision [1016]

Edited on 2016-04-04 07:48:35 by WikiAdmin
Additions:
===== Skirtumai siekiuose ir pasiekimuose =====
**Musulmonas **(esamuoju laiku, vienaskaita, apibrėžtas) irgi savotiškas barbaras. Jis ne tik ruošiasi įvykdyti mūsų tautos genocidą daugindamasis (kaip žiurkė), bet ir ketina atversti mus į islamą. Musulmonas – ne šiuolaikinis žmogus, tai yra jis gyvena šiais laikais, tačiau juos atmeta. Vis dėlto jo nepajudinamos vertybės, prisirišimas prie šaknų ir atsidavimas daro mums įspūdį.
Mes juk niekuo taip netikim, kad dėl to rėžtumėmės į pastatą. Mes norėtume galėti rėžtis į pastatą. Susisprogdinti autobuse. Dėl ko nors, net jei tai tebūtų šiandienos televizijos programa. Bet mums to paprasčiausiai per daug.
//Iš Š.A., 2016 m. kovo 18 d., E. Orn Norddahl’is. Blogis//
- [[Valentino_dienai|Meilė stipresnė už kančią]];
Deletions:
===== Meilė stipresnė už kančią=====
**//Iš kur atsirado Valentino diena? //
**Gnostikų kunigui [[http://www.spauda.lt/plato/freedom.htm|Valentinui]] 269 m. Romoje buvo nukirsta galva už tai, kad jis nepakluso imperatoriaus išleistam vedybų įstatymui ir slapta tuokė įsimylėjėlius, nors imperatoriaus nuomone nevedę vyrai buvo geresni kariai už vedusius.
Teigiama, kad ir antras kunigas Valentinas buvo nuteistas mirti būtent vasario 14-ąją. Jis labai mylėjęs vaikus – uždarius jį į kalėjimą vaikai jam pro grotas mėtė meilės laiškelius.


Revision [1013]

Edited on 2016-03-19 07:34:52 by WikiAdmin
Additions:
- [[Emailorigin|El. pašto atsiradimas]];
Deletions:
- [[Emailorigin|El. pašto atsiradimas]];


Revision [1012]

Edited on 2016-03-19 07:34:34 by WikiAdmin
Additions:
- [[Emailorigin|El. pašto atsiradimas]];
Deletions:
- [[Emailorigin|El. pašto atsiradimas]];


Revision [1002]

Edited on 2016-02-08 19:09:03 by WikiAdmin
Additions:
===== Meilė stipresnė už kančią=====
**//Iš kur atsirado Valentino diena? //
**Gnostikų kunigui [[http://www.spauda.lt/plato/freedom.htm|Valentinui]] 269 m. Romoje buvo nukirsta galva už tai, kad jis nepakluso imperatoriaus išleistam vedybų įstatymui ir slapta tuokė įsimylėjėlius, nors imperatoriaus nuomone nevedę vyrai buvo geresni kariai už vedusius.
Teigiama, kad ir antras kunigas Valentinas buvo nuteistas mirti būtent vasario 14-ąją. Jis labai mylėjęs vaikus – uždarius jį į kalėjimą vaikai jam pro grotas mėtė meilės laiškelius.
""<HR>""**Kitos įžvalgos:**
- [[Vabalo_gelbejimas|Vabalo gelbėjimo istorija]];
Deletions:
===== Vabalo gelbėjimo istorija=====
""<FONT COLOR=#2200AA style='font-family:Tahoma,Helvetica'>
„Kai vėl suspaudė pūslę ir trečią ar ketvirtą kartą šįvakar pakėliau klozeto dagtį, jis vis dar muistėsi vandenyje. Žalsvas, smulkus, netgi kažkuo mielas – paprastas lietuviškas vabalas mosikavo kojytėmis tarsi mažyčiais irklais ir bandė ištrūkti iš baro klozeto spąstų – išvengti niūrios, garbės net ir paprastam lietuviškam vabalui nedarančios baigties. Palaimingai šlapindamasis stebėjau žaliąjį biiulį ir net pabandžiau gelbėti. „Kabinkis už čiurkšlės lyno“ – mintyse pasiūliau...“</FONT>""
//Saulius Vasiliauskas//
**Kitos įžvalgos:**


Revision [973]

Edited on 2016-01-12 10:11:38 by WikiAdmin
Additions:
===== Vabalo gelbėjimo istorija=====
""<FONT COLOR=#2200AA style='font-family:Tahoma,Helvetica'>
„Kai vėl suspaudė pūslę ir trečią ar ketvirtą kartą šįvakar pakėliau klozeto dagtį, jis vis dar muistėsi vandenyje. Žalsvas, smulkus, netgi kažkuo mielas – paprastas lietuviškas vabalas mosikavo kojytėmis tarsi mažyčiais irklais ir bandė ištrūkti iš baro klozeto spąstų – išvengti niūrios, garbės net ir paprastam lietuviškam vabalui nedarančios baigties. Palaimingai šlapindamasis stebėjau žaliąjį biiulį ir net pabandžiau gelbėti. „Kabinkis už čiurkšlės lyno“ – mintyse pasiūliau...“</FONT>""
//Saulius Vasiliauskas//
Deletions:
===== Nelaukta matematika surasta Van Gogo „Žvaigždėtoje naktyje“ =====
Fizikas [[http://www.vartiklis.lt/history/mystery/el-chemy.htm#heisenberg V. Heizenbergas]] kartą pasakė: „Kai sutiksiu Dievą, jam užduosiu du klausimus: kodėl reliatyvumas? Kodėl turbulencija? Tikrai tikiu, kad atsakymą jis turės tik į pirmąjį“. Bet jei turbulenciją taip sunku suprasti matematiškai, galime panaudoti meną jos veikimo pavaizdavimui.
Natalya St. Clair __[[https://www.youtube.com/watch?v=PMerSm2ToFY iliustruoja]], __kaip Van Gogas „pagavo“ tą gilią judesio, skysčio ir šviesos misteriją - __[[https://www.youtube.com/watch?v=PMerSm2ToFY pasižiūrėkite]]__!


Revision [972]

Edited on 2016-01-12 10:07:31 by WikiAdmin
Additions:
- [[VanGogoGauda|Turbuliancijos gaudymas Van Gogo „Žvaigždėtoje naktyje“]];


Revision [964]

Edited on 2016-01-01 18:09:06 by WikiAdmin
Additions:
Natalya St. Clair __[[https://www.youtube.com/watch?v=PMerSm2ToFY iliustruoja]], __kaip Van Gogas „pagavo“ tą gilią judesio, skysčio ir šviesos misteriją - __[[https://www.youtube.com/watch?v=PMerSm2ToFY pasižiūrėkite]]__!
Deletions:
Natalya St. Clair [[https://www.youtube.com/watch?v=PMerSm2ToFY iliustruoja]], kaip Van Gogas „pagavo“ tą gilią judesio, skysčio ir šviesos misteriją - [[https://www.youtube.com/watch?v=PMerSm2ToFY pasižiūrėkite]]!


Revision [963]

Edited on 2016-01-01 18:08:18 by WikiAdmin
Additions:
Fizikas [[http://www.vartiklis.lt/history/mystery/el-chemy.htm#heisenberg V. Heizenbergas]] kartą pasakė: „Kai sutiksiu Dievą, jam užduosiu du klausimus: kodėl reliatyvumas? Kodėl turbulencija? Tikrai tikiu, kad atsakymą jis turės tik į pirmąjį“. Bet jei turbulenciją taip sunku suprasti matematiškai, galime panaudoti meną jos veikimo pavaizdavimui.
Deletions:
Fizikas [[http://www.vartiklis.lt/history/mystery/el-chemy.htm#heisenberg V. Heizenbergas]] kartą pasakė: „Kai sutiksiu Dievą, jam užduosiu du klausimus: kodėl reliatyvumas? Kodėl turbulencija? Tikrai tikiu, kad jis atasakymą turės į pirmąjį“. Bet jei turbulenciją taip sunku suprasti matematiškai, galime panaudoti meną jos veikimui pavaizdavimui.


Revision [962]

Edited on 2016-01-01 18:03:37 by WikiAdmin
Additions:
===== Nelaukta matematika surasta Van Gogo „Žvaigždėtoje naktyje“ =====
Fizikas [[http://www.vartiklis.lt/history/mystery/el-chemy.htm#heisenberg V. Heizenbergas]] kartą pasakė: „Kai sutiksiu Dievą, jam užduosiu du klausimus: kodėl reliatyvumas? Kodėl turbulencija? Tikrai tikiu, kad jis atasakymą turės į pirmąjį“. Bet jei turbulenciją taip sunku suprasti matematiškai, galime panaudoti meną jos veikimui pavaizdavimui.
Natalya St. Clair [[https://www.youtube.com/watch?v=PMerSm2ToFY iliustruoja]], kaip Van Gogas „pagavo“ tą gilią judesio, skysčio ir šviesos misteriją - [[https://www.youtube.com/watch?v=PMerSm2ToFY pasižiūrėkite]]!
- [[apie_negrus|Apmąstymai apie negrus]];
Deletions:
===== Apmąstymai apie negrus =====
Lietuvos padangę vėl nuskaidrino linksmas skandalas, kai **Dalia Teišerskytė** pasipiktino, kad teko skristi greta smirdinčio negro.
Daugelis užsikabino tik už už to žodelio „negras“, - koks jis nepadorus, nevartotinas, o-jo-joi... Bet ar gali būti teisėtas lietuvių kalbos žodis būti nepadorus, baisus? Aišku, būna kalbose žodžių, kurie nepageidautini tam tikrose aplinkose, tačiau neteisėtais jie negali būti. Tad situacijos esmė yra giliau, - ką ir panagrinėsime...
Aš pats „negrą“ visada tik „negru“ vadinu, nebent tik iš diplomatiškumo, kad nekomplikuočiau situacijos, kokį nors kitą jo sinonimą pavartoju... O jei sukriošę senės neturi jokio diplomatiškumo ir takto, tai jau niekas jų neišgydys (arba bent jau išgydys visiems laikams)...
Bet pasižiūrėkime, kokia buvo D. Teišerskytės pateikta argumentacija:
**1. Kažkas skrido „verslo klase“ (tačiau ne ji)**
Be juk skrendant ekonomine klase, visad bus, kas skrenda verslo klase, ir tikrai tai ne tu.
**2. Teko vieta prie tualeto ... sekretoriatas nepasirūpino...**
Noriu priminti, kai lėktuve yra //n //vietų, ir bent viena jų eilė yra prie tualetų. Užsakant bilietus paprastai vietos nėra skiriamos. Vieta tenka ta, kuri paskiriama „čekinantis“ – ir čia jau joks sekretoriatas negali įtakoti. Argi kas kaltas, kad garbingoji ponia kažkur šlaistėsi aerouoste ir, matyt, „čekintis“ ėmė paskutinę minutę („aš tokia svarbi, kad manęs ir palauks“). Juk jei lėktuve yra vieta //x//, kažkas turi į tą //x// sėsti!
Kita vertus, niekur neminima, ar lėktuve nebuvo likę laisvų vietų – tad buvo galimybė garbingajai poniai paprašyti stiuardesės leisti persėsti į laisvą vietą. Bet tikėtina, kad garbingoji ponia nė „mė-mė“ nesugeba sulementi kita kalba, - gerai dar, kad skaičius pažįsta ir savo vietą surado.
**3. Tualetas „kvepia“**
Na taip, ten eina ne kvėpintis... Tik labai abejoju, ar jis tąkart labiau „kvepėjo“ nei įprastai... Gal paprasčiausiai buvo užgauta garbingosios ponios savimeilė, kad vieta teko prie „parašos“. Zekų (//zonos//) lygio intelektas!
**4. Greta sėdėjo negras!**
O viešpatie su viešpačiukais! Galėjo gi gerbiamoji ponia „čekinantis” paprašyti, kad skirtų vietą ne greta „negro”. Norėčiau pamatyti personalo veidą tokioje situacijoje! Matyt, gerbiamajai poniai tądien nebūtų pavykę pasiekti kelionės tikslo...
Kita vertus, tasai negras galėjo irgi piktintis, kad šalia nutūpė kažkokia nupešiota višta, visą kelią purkštaujanti ir karksinti iš nepasitenkinimo... Neigiami fluidai gerai sklinda, tad neabejotinai užsimezgė abipusė „meilė“...
**5. Negras kvepėjo taip pat kaip ir unitazas.**
Na didžiai abejoju, ar gerbiamoji ponia kruopščiai uostinėjo savo bendrakeleivį. Greičiau jau tai rasistinis jos nusistatymas. Juk negras yra žmogus, - o kaip ir bet koks kitas žmogus, jis turi kažkokį „savo“ kvapą. Nemanau, kad pati gerbiamoji Dalia „kvepėjo“ kiek subtiliau,... bet jei gerbiamoji Dalia tai išsakė ne konkretaus asmenio, o visos rasės atžvilgiu (to neįrodysi, bet išsireiškimas į tokį panašėjo), tad jau jai su protu nelabai...
**{{color text="Tad kokios išvados darytinos?..." c="#993300"}}** Kad visa problemos esmė yra pati Teišerskytės asoba, psichologiškai ligota, kuri vietoje to, kad eitų gydytis pas psichologą, lenda į eterį ir sapalioja nei šį, nei tą, - visiškai nesusivokdama, nei kas ji, nei ką kalba... Ir taip vargšė moteriška iš musės išpūtė dramblį, o neturintys kuo rimčiau užsiimti vyrai ir moterys (o gal kaip tik dėl to, kad truputį į šalį pastumtų juos kutenančius skandalus), jį dar labiau įsuka...


Revision [960]

Edited on 2015-11-12 14:08:11 by WikiAdmin
Additions:
===== Apmąstymai apie negrus =====
Lietuvos padangę vėl nuskaidrino linksmas skandalas, kai **Dalia Teišerskytė** pasipiktino, kad teko skristi greta smirdinčio negro.
Daugelis užsikabino tik už už to žodelio „negras“, - koks jis nepadorus, nevartotinas, o-jo-joi... Bet ar gali būti teisėtas lietuvių kalbos žodis būti nepadorus, baisus? Aišku, būna kalbose žodžių, kurie nepageidautini tam tikrose aplinkose, tačiau neteisėtais jie negali būti. Tad situacijos esmė yra giliau, - ką ir panagrinėsime...
Aš pats „negrą“ visada tik „negru“ vadinu, nebent tik iš diplomatiškumo, kad nekomplikuočiau situacijos, kokį nors kitą jo sinonimą pavartoju... O jei sukriošę senės neturi jokio diplomatiškumo ir takto, tai jau niekas jų neišgydys (arba bent jau išgydys visiems laikams)...
Bet pasižiūrėkime, kokia buvo D. Teišerskytės pateikta argumentacija:
**1. Kažkas skrido „verslo klase“ (tačiau ne ji)**
Be juk skrendant ekonomine klase, visad bus, kas skrenda verslo klase, ir tikrai tai ne tu.
**2. Teko vieta prie tualeto ... sekretoriatas nepasirūpino...**
Noriu priminti, kai lėktuve yra //n //vietų, ir bent viena jų eilė yra prie tualetų. Užsakant bilietus paprastai vietos nėra skiriamos. Vieta tenka ta, kuri paskiriama „čekinantis“ – ir čia jau joks sekretoriatas negali įtakoti. Argi kas kaltas, kad garbingoji ponia kažkur šlaistėsi aerouoste ir, matyt, „čekintis“ ėmė paskutinę minutę („aš tokia svarbi, kad manęs ir palauks“). Juk jei lėktuve yra vieta //x//, kažkas turi į tą //x// sėsti!
Kita vertus, niekur neminima, ar lėktuve nebuvo likę laisvų vietų – tad buvo galimybė garbingajai poniai paprašyti stiuardesės leisti persėsti į laisvą vietą. Bet tikėtina, kad garbingoji ponia nė „mė-mė“ nesugeba sulementi kita kalba, - gerai dar, kad skaičius pažįsta ir savo vietą surado.
**3. Tualetas „kvepia“**
Na taip, ten eina ne kvėpintis... Tik labai abejoju, ar jis tąkart labiau „kvepėjo“ nei įprastai... Gal paprasčiausiai buvo užgauta garbingosios ponios savimeilė, kad vieta teko prie „parašos“. Zekų (//zonos//) lygio intelektas!
**4. Greta sėdėjo negras!**
O viešpatie su viešpačiukais! Galėjo gi gerbiamoji ponia „čekinantis” paprašyti, kad skirtų vietą ne greta „negro”. Norėčiau pamatyti personalo veidą tokioje situacijoje! Matyt, gerbiamajai poniai tądien nebūtų pavykę pasiekti kelionės tikslo...
Kita vertus, tasai negras galėjo irgi piktintis, kad šalia nutūpė kažkokia nupešiota višta, visą kelią purkštaujanti ir karksinti iš nepasitenkinimo... Neigiami fluidai gerai sklinda, tad neabejotinai užsimezgė abipusė „meilė“...
**5. Negras kvepėjo taip pat kaip ir unitazas.**
Na didžiai abejoju, ar gerbiamoji ponia kruopščiai uostinėjo savo bendrakeleivį. Greičiau jau tai rasistinis jos nusistatymas. Juk negras yra žmogus, - o kaip ir bet koks kitas žmogus, jis turi kažkokį „savo“ kvapą. Nemanau, kad pati gerbiamoji Dalia „kvepėjo“ kiek subtiliau,... bet jei gerbiamoji Dalia tai išsakė ne konkretaus asmenio, o visos rasės atžvilgiu (to neįrodysi, bet išsireiškimas į tokį panašėjo), tad jau jai su protu nelabai...
**{{color text="Tad kokios išvados darytinos?..." c="#993300"}}** Kad visa problemos esmė yra pati Teišerskytės asoba, psichologiškai ligota, kuri vietoje to, kad eitų gydytis pas psichologą, lenda į eterį ir sapalioja nei šį, nei tą, - visiškai nesusivokdama, nei kas ji, nei ką kalba... Ir taip vargšė moteriška iš musės išpūtė dramblį, o neturintys kuo rimčiau užsiimti vyrai ir moterys (o gal kaip tik dėl to, kad truputį į šalį pastumtų juos kutenančius skandalus), jį dar labiau įsuka...
- [[Persejai_Palangoje|Persėjai, nukritę į Palangą]];
Deletions:
===== Persėjai, nukritę į Palangą =====
>>"//Jie sąmoningai pavertė seną Lietuvos kurortą bjauria, prigrūsta deklasuotų marozų ir budulių, konservuotos Sovietų Sąjungos teritorija su rusiško popso smarve ir kolūkinio gyvenimo estetika//". ""<BR>""Andrius Užkalnis, "[[http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/a-uzkalnis-nuosprendis-palangai-aleliuja.d?id=68604460|Nuosprendis Palangai. Aleliuja]]">>
Yra tiesos, - yra ir morozai, o didžiausiu morozu pasirodę besąs pats aukščiausiasis Palangos klerkas, bukai ėmęs urgzti, už ką gavo griežtą, bet teisingą Užkalnio [[http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/a-uzkalnis-nustosiu-rasyti-apie-palanga.d?id=68621908|Ša!]]. Šiaip jų ginčas parodė, kad abudu yra panašios sovietinio raugo aukos, mažai vienas nuo kito besiskiriančios - tik tuo, kad vienas dar vaizduojasi esą "pasisėmęs europietiškos kultūros" (tik neaišku, kur jam tai pavyko), o kitas - "tiesiog toks" (//morozus vulgaris//).
Baisūs ir Basanavičiaus g. žibintai, ir pati gatvė - vientisa baisuma, nepertraukiamas balaganas; nepaneigsi. Atsimenu, prieš kelis metus dar jausdavai joje tvyrančią šokią tokią Palangos dvasią... o dabar, ... jei norite jos plevenimą pajausti, neikite į "basanavičių", o paklaidžiokite kitomis gatvelėmis - Birutės al., Žemaitės g., Jūratės g. (kurioje, beje, žibintai labiau priderinti ir tūkstantį kartų labiau tinkantys) ir kitomis.... Tik jokiais būdais neikite į "basanavičių"! Yra ir kitų kelių nuvedančių prie tilto, prie jo tūnančių ir besikeikiančių bedančių morozu, kurie lyg kokius 'balvonai", atvežti nuo Žaliojo tilto...
Nukritome ir mes per persėjų kritimo metą į Palangą, tad apsižvalgysiu ir savo akimi įvertinsiu šį Žemės lopinėlį.
Apsistojus "vila" paverstame privataus būsto kambaryje (neturiu prieš jį nieko tokio, jei reikia vos trejetą naktų jame praleisti, o jokių atskirų "paslaugų" nereikalauju) pėdinant link jūros stabtelim "EMA blyninėj" (Jūratės g. 32). Vaizdelis - šiaip, pastalėje mėtosi kažkokia šiukšlė, tarytum polietileno maišelyje pūvantis beliašas, pardavėjai zuja, bet nė vienas juo nesusidomi - matyt jau ilgokai ten užsigulėjęs.
Skelbiasi - "skaniausi blynai, blyneliai ir pusryčiai Palangoje". Ką gi, užsuksime kitąryt patikrinti... pažiūrėsime... O dabar tenorim tik kavos... Atsargiai įsitaisom kiiek nuošaliau rūgstančio beliašo ar ko ten, užsakom kavos. Girdime prie gretimo stalo niurzgant - "tai, ką, iki keturių taip ir pralauksim" (nesistebiu, lietuviai visada ir visur niurzga). Kava buvo nusotabi, tad tikrai užsuksim čia ir pablynauti.... O dėl smulkmenų nesikabinėsime - paliksim tai Užkalniui, kad būtų dėl ko jam žaliom putom iš žabtų virsti (jei suprantat apie ką aš...)
Taigi, kavinė tąkart jau buvo sutvarkyta, niekas po kojomis nesimėtė... Kava vėl buvo puiki... Aptarnavo pakankamai greitai. Blynai irgi buvo nuostabūs, gausybė pasirinkimų iš lietinių, bet yra bulvinių. Išbandžiau ir grikinius, tikėdamasis prisiminti vaikystę, tik, pasirodė, kad jie ne iš miltų, o iš kruopų, tačiau vis vien, kad ir kitokie, buvo labai skanūs! Dviese už pietus sumokėjome 6,50, o girtis, kad davėme arbatpinigių ir kiek jų, laikau yra tiesiog žema... (jei suprantat apie ką aš...)
Vakarienė - "Floros simfonijoje" (Persėjas negali gi bile kur). Prie upelio gal užneša kiek kvapelio, bet yra puikus kiemelis. Ir čia negali neužsisakyti firminio patiekalo (kaip kitaip vadinsis, jei ne "Floros simfonija" - didelis vištienos kepsnys, įdarytas sūriu ir špinatais), o aš imu kepsnį "Vyrams". Neapsirenku - kepsnys tikrai vyrams (na, Užkalnis to nesupras, nes tik tikriems vyrams tai prieinama). Puikiai viskas pateikta, sugeba nustebinti (bulvė folijoje, įpjauta perpus ir viduje įdėta varškės padažo). Tiksliai suderinta vyrams, bet gali pabandyti ir moterys! O moterims simfoniją užbaigia pumplainio uoga.... Prie viso to - puikiai tinkantis švelnusis //Juan Gil// serijos vynas...""<BR>""Aptarnavo labai greitai, 30 eurų dviems, o apie arbatpinigius nutyliu dėl prieš tai minėtos priežasties (apie juos nesustodamas gali kalbėti tik visišką nepilnavertiškumo jausmą jaučianti asoba - jei suprantat, apie ką aš čia)...
Pietūs "Amberton" viešbuty... Palaukit, o kaip pusryčiai?! Jie buvo lokalūs, vietinis marių ešerys iš kioskelio, - tradicijai palaikyti (kaip gali atvažiavęs į pajūrį nenusipirkti žuvies iš kioskelio?!), su savadarbe braziliška "Yellow bourbon" veislės kava.
Taigi, "Amberton" dienos pietūs (tradiciniai šaltibarščiai, vištienos filė) - 5 Eur. Bet mes juos skipiname. Meniu nuvilia - buvo visaip prišnekėta, kad čia ypatingas dėmesys žuvies patiekalams, tačiau šioje vietoje meniu vos ne vakuumas su kelemis kosmoso dulkelėmis... Ką gi, suksim ienas kitur - imame sriubas su jūros gėrybėmis ir aštria jautiena (su skrebučiais). Sriubos tikrai skanios... Iš jūros gėrybių ne vien tik kokios nusususios krevetės, o visas skirtingų "gėrybių" bukietas . Jautienos sriuba labiau rūgščiaaštri. Rūgštumą suteikia rauginti agurkai, o skoniui ypatingą akcentą duoda truputis rūkytų dešrelių...
Kadangi sriubos sočios, tai antruosius patiekalus renkamės "lengvesnius". Pasirinktas vegetariškas patiekalas - ir tai buvo tikrai skanūs smidrai (tačiau tai porcija ne pavalgymui, o "davalgymui" - su sočia gausia sriuba buvo pats tas), o makaronų su jūros gėrybėmis pasirodė net per daug. Vėl skani kava (mane jau apima bloga nuojauta, kad imsiu nejaukiai jaustis Vilniuje, kur skanią kavą aptikti jau tampa retenybė). Ką gi, dėl išpopuliarintų žuvų likom nusivylę ir jų teks ieškoti kitur, bet jaučiasi, kad čia įstaigos lygis aukštesnis (vien serviravimas ir aplinka tai parodo), aptarnauja tiek pakankamai greitai, kad laukti nenusibosta. Bet stebuklo nesulaukėme; vertinčiau, kad maisto skoniu tik vos vos geriau nei minėtoje blyninėje.""<BR>""24 Eur dviem (apie arbatpinigius jau nusibodo rašyti, - patys suprantate kodėl, ar ne?)
Vyno vakarienė... Kadangi valgyti nesinorėjo, tiesiog pasėdėti ir pasmaguriauti. "bon a-apetit" atmetėme - neradome tinkamo vyno, o ir užkandžių prie vyno "nerasta buvo". Pritūpėm "deCuba" - matyt vienintelė kiek padori vieta visam Palangos "brode". Na, gal labiau skirta pavalgyti, o ne vyno vakarui praleisti, tačiau šįkart tiko. Radom Pietų Afrikos vyno, buvo tinkamų užkandžių prie jo - galėjom atsipalaiduoti ir spoksoti pro slenkančią fauną ir florą...""<BR>""20 Eur dviem, arbatpinigiai (pfu!.. užsimiršau, suprantate!?)
Apibendrinant, jei specialiai neieškai, nėra Palangoje nei rusiško, nei lietuviško popso, o norėdamas sutiksi ir puikaus džiazo, ir klasikinės muzikos (na, čia tūlas vėl gali putotis žaliomis putomis, kad visur tik žiauriai nuobodu ir žiovulį varanti simfoninė muzika ir operos - bet klišo ir kapas neišgydys)... O šiaip kiekvienam savo - kiekvienas eina savo keliais ir mato tai, ką nori matyti... Ir ką padarysi, jei kokiam U. valkčiai ant akių užkritę, o kojos toliau morozų numindžiotų kelių nenuveda... Gal per savo pilvo storumą batų raištelių jau nemato?
O aukščiausiajam klerkui priminsiu, kad vietoje šūkavimo gaidišku balseliu, tikrai galėtų išeiti pasivaikščioti po savo miestą... pamatytų nudrengtą buvusią legendinę "Vaididutę" (kai kam dėl to suskausta iki kaulų smegenų, - mankurtai to nesupras), o ir šalia "Šachmatinės" šmėkščioja pora pamėklių ir šmėklų... O dar pamėklių rasime ir pačioje Vytauto g. bei Basanavičiaus g. prieigose. Sakysite, privatus reikalas, bet juk yra reikalavimai tvarkingam naudojimui, ar ne? O gal negirdėjote? Ką ten girdėsite, jei vietinio "vor v zakone" dėl kurhauzo nesutvarkote, ar nenorite? Ir dar daug kur galima būtų pirštu durti, bet ne tam čia važiuota, ir ne dėl to čia kalbama...
Apžvalgoje daugiau dėmesio skyriau kulinarinei Palangos pusei, tačiau programoje buvo A.Mončiaus muziejus, Parko administracijos pastato oranžerija, žvejyba... Tik štai sąmoningai praleistos tokios vietos kaip vaškinių figūrų paroda ar Nosferatu siaubo namai (nemėgstu dirbtinių darinių), užtat gausu pasivaikščiojimų šalutinėmis gatvelėmis - žinote, kad be J. Šliūpo, čia buvojo ir gyveno nemažai kompozitorių ir kitų garsių žmonių - tad galima stabtelėti prie jų buvotų vietų ir pamedituoti, ką jie gero nuveikė (aišku, kontempliuoti ne apie fizinę jų buvimo vietą, o apie juos pačius)... Įdomu, apie kiek čia dabar buvojusių ir gyvenančių ateityje kas nors sustos ir pamedituos...
**Iliustracijos (ne perdaug, kas neapsunkintumėm):**""<BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/jura.jpg'>Baltijos jūra ties tiltu vakarėjant</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/grikinis.jpg'>Grikinis blynas</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/smidrai.jpg'>Pateikti smidrai</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/sedevras.jpg'>Architektūros šedevras Vytauto gt.</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/vaidilute.jpg'>'Vaidilutės' vaizdas</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/basa.jpg'>Basanavičius rytą</A>""
Pridursiu, kad čia rašyta visai ne dėl Užkalnio, ir ne Užkalniui, - ir jis ar jo nuomonė man visai nerūpi - esu tiesiog apžvalgininkas ir išsakau savo nuomonę apie tai, ką matau, ir ką girdžiu... Kam man jaudintis dėl kažkokio homofobiško //homo sovieticus//, užauginto sovietijoje, o vėliau dėl to labai pykstančio - tiek pykstančio, kad jo smegenys tapo nepataisomai sugadintos ten išsiliejusios karčios tulžies. Kaip ir kito sovietiko, šio jau grynaveislio, savo sėdyne klestelėjusio į Palangos aukščiausiojo klerko kėdę.
Post Scriptum. Manęs paklausė ir negaliu neatsakyti. ""<BR>""1) Neminiu pavadinimų (pvz., vynų ar vilos), nes nesu linkęs ką nors reklamuoti.""<BR>""2) Ar bandžiau čeburekus paplūdimy? Taip, bandžiau, 1,5 eur, visai net neblogi ir net nėra beprotiškai riebūs - kai kas (na, suprantate?!), prieš svaidydamasis "riebiais čeburekais" galėtų prieš tai patikrinti, o skinti juos iš debesų;""<BR>""3) Lankiausi ir kitose vietose ir net galėčiau pagirti "Molinį ąsotį" (retai kur gerai paruošia tokį atrodytų gana paprastą tautišką patiekalą) - tik tai a) buvo "buitiniai", o ne "planiniai" apsilankymai, o b) nenoriu pernelyg kartotis, kaip jau visiškai išsisėmė ir kiaurai nuobodžiai kartotis ėmė kai kas (na, suprantate - tasai, kuris tai moka "geriausiai") .


Revision [574]

Edited on 2015-08-20 12:31:40 by WikiAdmin
Additions:
**Iliustracijos (ne perdaug, kas neapsunkintumėm):**""<BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/jura.jpg'>Baltijos jūra ties tiltu vakarėjant</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/grikinis.jpg'>Grikinis blynas</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/smidrai.jpg'>Pateikti smidrai</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/sedevras.jpg'>Architektūros šedevras Vytauto gt.</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/vaidilute.jpg'>'Vaidilutės' vaizdas</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/basa.jpg'>Basanavičius rytą</A>""
Deletions:
**Iliustracijos (ne perdaug, kas neapsunkintumėm):**""<BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/jura.jpg'>Baltijos jūra ties tiltu vakarėjant</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/grikinis.jpg'>Grikinis blynas</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/smidrai.jpg'>Pateikti smidrai</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/sedevras.jpg'>Architektūros šedevras Vyauto gt.</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/vaidilute.jpg'>'Vaidilutės' vaizdas</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/basa.jpg'>Basanavičius rytą</A>""


Revision [573]

Edited on 2015-08-20 12:30:52 by WikiAdmin
Additions:
**Iliustracijos (ne perdaug, kas neapsunkintumėm):**""<BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/jura.jpg'>Baltijos jūra ties tiltu vakarėjant</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/grikinis.jpg'>Grikinis blynas</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/smidrai.jpg'>Pateikti smidrai</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/sedevras.jpg'>Architektūros šedevras Vyauto gt.</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/vaidilute.jpg'>'Vaidilutės' vaizdas</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/basa.jpg'>Basanavičius rytą</A>""
Deletions:
**Iliustracijos (ne perdaug, kas neapsunkintumėm):**""<BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/jura.jpg'>Baltijos jūra ties tiltu vakarėjant</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/grikinis.jpg'>Grikinis blynas</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/smidrai.jpg'>Pateikti smidrai</A>""
//(bus pašlifuota; pridėtos iliustracijos - juk suprantate, juostelė teberyškinama...)//


Revision [572]

Edited on 2015-08-20 12:12:11 by WikiAdmin
Additions:
Taigi, "Amberton" dienos pietūs (tradiciniai šaltibarščiai, vištienos filė) - 5 Eur. Bet mes juos skipiname. Meniu nuvilia - buvo visaip prišnekėta, kad čia ypatingas dėmesys žuvies patiekalams, tačiau šioje vietoje meniu vos ne vakuumas su kelemis kosmoso dulkelėmis... Ką gi, suksim ienas kitur - imame sriubas su jūros gėrybėmis ir aštria jautiena (su skrebučiais). Sriubos tikrai skanios... Iš jūros gėrybių ne vien tik kokios nusususios krevetės, o visas skirtingų "gėrybių" bukietas . Jautienos sriuba labiau rūgščiaaštri. Rūgštumą suteikia rauginti agurkai, o skoniui ypatingą akcentą duoda truputis rūkytų dešrelių...
**Iliustracijos (ne perdaug, kas neapsunkintumėm):**""<BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/jura.jpg'>Baltijos jūra ties tiltu vakarėjant</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/grikinis.jpg'>Grikinis blynas</A><BR><A TARGET='_new' HREF='http://wiki.4a.lt/files/smidrai.jpg'>Pateikti smidrai</A>""
Deletions:
Taigi, "Amberton" dienos pietūs (tradiciniai šaltibarščiai, vištienos filė) - 5 Eur. Bet mes juos skipiname. Meniu nuvilia - buvo visaip prišnekėta, kad čia ypatingas dėmesys žuvies patiekalams, tačiau šioje vietoje meniu vos ne vakuumas su kelemis kosmoso dulkelėmis... Ką gi, suksim ienas kitur - imame sriubas su jūros gėrybėmis ir aštria jautiena (su skrebučiais). Sriubos tikrai skanios... JTIš jūros gėrybių ne vien tik kokios nusususios krevetės, o visas skirtingų "gėrybių" bukietas . Jautienos sriuba labiau rūgščiaaštri. Rūgštumą suteikia rauginti agurkai, o skoniui ypatingą akcentą duoda truputis rūkytų dešrelių...
**Iliustracijos (ne perdaug, kas neapsunkintumėm):**""<BR><A HREF='http://wiki.4a.lt/files/jura.jpg'>Baltijos jūra ties tiltu vakarėjant</A><BR><A HREF='http://wiki.4a.lt/files/grikinis.jpg'>Grikinis blynas</A><BR>><A HREF='http://wiki.4a.lt/files/smidrai.jpg'>Pateikti smidrai</A>""


Revision [571]

Edited on 2015-08-20 12:10:56 by WikiAdmin
Additions:
**Iliustracijos (ne perdaug, kas neapsunkintumėm):**""<BR><A HREF='http://wiki.4a.lt/files/jura.jpg'>Baltijos jūra ties tiltu vakarėjant</A><BR><A HREF='http://wiki.4a.lt/files/grikinis.jpg'>Grikinis blynas</A><BR>><A HREF='http://wiki.4a.lt/files/smidrai.jpg'>Pateikti smidrai</A>""


Revision [570]

Edited on 2015-08-19 21:19:56 by WikiAdmin
Additions:
Taigi, "Amberton" dienos pietūs (tradiciniai šaltibarščiai, vištienos filė) - 5 Eur. Bet mes juos skipiname. Meniu nuvilia - buvo visaip prišnekėta, kad čia ypatingas dėmesys žuvies patiekalams, tačiau šioje vietoje meniu vos ne vakuumas su kelemis kosmoso dulkelėmis... Ką gi, suksim ienas kitur - imame sriubas su jūros gėrybėmis ir aštria jautiena (su skrebučiais). Sriubos tikrai skanios... JTIš jūros gėrybių ne vien tik kokios nusususios krevetės, o visas skirtingų "gėrybių" bukietas . Jautienos sriuba labiau rūgščiaaštri. Rūgštumą suteikia rauginti agurkai, o skoniui ypatingą akcentą duoda truputis rūkytų dešrelių...
Kadangi sriubos sočios, tai antruosius patiekalus renkamės "lengvesnius". Pasirinktas vegetariškas patiekalas - ir tai buvo tikrai skanūs smidrai (tačiau tai porcija ne pavalgymui, o "davalgymui" - su sočia gausia sriuba buvo pats tas), o makaronų su jūros gėrybėmis pasirodė net per daug. Vėl skani kava (mane jau apima bloga nuojauta, kad imsiu nejaukiai jaustis Vilniuje, kur skanią kavą aptikti jau tampa retenybė). Ką gi, dėl išpopuliarintų žuvų likom nusivylę ir jų teks ieškoti kitur, bet jaučiasi, kad čia įstaigos lygis aukštesnis (vien serviravimas ir aplinka tai parodo), aptarnauja tiek pakankamai greitai, kad laukti nenusibosta. Bet stebuklo nesulaukėme; vertinčiau, kad maisto skoniu tik vos vos geriau nei minėtoje blyninėje.""<BR>""24 Eur dviem (apie arbatpinigius jau nusibodo rašyti, - patys suprantate kodėl, ar ne?)
Post Scriptum. Manęs paklausė ir negaliu neatsakyti. ""<BR>""1) Neminiu pavadinimų (pvz., vynų ar vilos), nes nesu linkęs ką nors reklamuoti.""<BR>""2) Ar bandžiau čeburekus paplūdimy? Taip, bandžiau, 1,5 eur, visai net neblogi ir net nėra beprotiškai riebūs - kai kas (na, suprantate?!), prieš svaidydamasis "riebiais čeburekais" galėtų prieš tai patikrinti, o skinti juos iš debesų;""<BR>""3) Lankiausi ir kitose vietose ir net galėčiau pagirti "Molinį ąsotį" (retai kur gerai paruošia tokį atrodytų gana paprastą tautišką patiekalą) - tik tai a) buvo "buitiniai", o ne "planiniai" apsilankymai, o b) nenoriu pernelyg kartotis, kaip jau visiškai išsisėmė ir kiaurai nuobodžiai kartotis ėmė kai kas (na, suprantate - tasai, kuris tai moka "geriausiai") .
Deletions:
Taigi, "Amberton" dienos pietūs (tradiciniai šaltibarščiai, vištienos filė) - 5 Eur. Be mes juos skipiname. Meniu nuvilia - buvo visaip prišnekėta, kad čia ypatingas dėmesys žuvies patiekalams, tačiau šioje vietoje meniu vos ne vakuumas su kelemis kosmoso dulkelėmis... Ką gi, suksim ienas kitur - imame sriubas su jūros gėrybėmis ir aštria jautiena (su skrebučiais). Sriubos tikrai skanios... JTIš jūros gėrybių ne vien tik kokios nusususios krevetės, o visas skirtingų "gėrybių" bukietas . Jautienos sriuba labiau rūgščiaaštri. Rūgštumą suteikia rauginti agurkai, o skoniui ypatingą akcentą duoda truputis rūkytų dešrelių
Kadangi sriubos sočios, tai antruosius patiekalus renkamės "lengvesnius". Rinktasi vegetari6kas patiekalas - ir tikrai skanūs smidrai (tačiau tai porvija ne pavalgymui, o "davalgymui" - su sočia gausia sriuba buvo pats tas), o makaronų su jūros gėrybėmis pasirodė net per daug. Vėl skani kava (mane jau apima bloga nuojauta, kad imsiu nejaukiai jaustis Vilniuje, kur skanią kavą aptikti jau tampa retenybė). Ką gi, dėl išpopuliarintų žuvų likom nusivylę ir jų teks ieškoti kitur, bet jaučiasi, kad čia įstaigos lygis aukštesnis (vien serviravimas ir aplinka tai parodo), aptarnauja tiek pakankamai greitai, kad laukti nenusibosta. Bet stebuklo nesulaukėme; vertinčiau, kad maisto skoniu tik vos vos geriau nei minėtoje blyninėje.""<BR>""24 Eur dviem (apie arbatpinigius jau nusibodo rašyti, - patys suprantate kodėl, ar ne?)


Revision [569]

Edited on 2015-08-19 08:36:08 by WikiAdmin
Additions:
Apžvalgoje daugiau dėmesio skyriau kulinarinei Palangos pusei, tačiau programoje buvo A.Mončiaus muziejus, Parko administracijos pastato oranžerija, žvejyba... Tik štai sąmoningai praleistos tokios vietos kaip vaškinių figūrų paroda ar Nosferatu siaubo namai (nemėgstu dirbtinių darinių), užtat gausu pasivaikščiojimų šalutinėmis gatvelėmis - žinote, kad be J. Šliūpo, čia buvojo ir gyveno nemažai kompozitorių ir kitų garsių žmonių - tad galima stabtelėti prie jų buvotų vietų ir pamedituoti, ką jie gero nuveikė (aišku, kontempliuoti ne apie fizinę jų buvimo vietą, o apie juos pačius)... Įdomu, apie kiek čia dabar buvojusių ir gyvenančių ateityje kas nors sustos ir pamedituos...


Revision [568]

Edited on 2015-08-18 23:14:08 by WikiAdmin
Additions:
Yra tiesos, - yra ir morozai, o didžiausiu morozu pasirodę besąs pats aukščiausiasis Palangos klerkas, bukai ėmęs urgzti, už ką gavo griežtą, bet teisingą Užkalnio [[http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/a-uzkalnis-nustosiu-rasyti-apie-palanga.d?id=68621908|Ša!]]. Šiaip jų ginčas parodė, kad abudu yra panašios sovietinio raugo aukos, mažai vienas nuo kito besiskiriančios - tik tuo, kad vienas dar vaizduojasi esą "pasisėmęs europietiškos kultūros" (tik neaišku, kur jam tai pavyko), o kitas - "tiesiog toks" (//morozus vulgaris//).
Baisūs ir Basanavičiaus g. žibintai, ir pati gatvė - vientisa baisuma, nepertraukiamas balaganas; nepaneigsi. Atsimenu, prieš kelis metus dar jausdavai joje tvyrančią šokią tokią Palangos dvasią... o dabar, ... jei norite jos plevenimą pajausti, neikite į "basanavičių", o paklaidžiokite kitomis gatvelėmis - Birutės al., Žemaitės g., Jūratės g. (kurioje, beje, žibintai labiau priderinti ir tūkstantį kartų labiau tinkantys) ir kitomis.... Tik jokiais būdais neikite į "basanavičių"! Yra ir kitų kelių nuvedančių prie tilto, prie jo tūnančių ir besikeikiančių bedančių morozu, kurie lyg kokius 'balvonai", atvežti nuo Žaliojo tilto...
Apsistojus "vila" paverstame privataus būsto kambaryje (neturiu prieš jį nieko tokio, jei reikia vos trejetą naktų jame praleisti, o jokių atskirų "paslaugų" nereikalauju) pėdinant link jūros stabtelim "EMA blyninėj" (Jūratės g. 32). Vaizdelis - šiaip, pastalėje mėtosi kažkokia šiukšlė, tarytum polietileno maišelyje pūvantis beliašas, pardavėjai zuja, bet nė vienas juo nesusidomi - matyt jau ilgokai ten užsigulėjęs.
Taigi, kavinė tąkart jau buvo sutvarkyta, niekas po kojomis nesimėtė... Kava vėl buvo puiki... Aptarnavo pakankamai greitai. Blynai irgi buvo nuostabūs, gausybė pasirinkimų iš lietinių, bet yra bulvinių. Išbandžiau ir grikinius, tikėdamasis prisiminti vaikystę, tik, pasirodė, kad jie ne iš miltų, o iš kruopų, tačiau vis vien, kad ir kitokie, buvo labai skanūs! Dviese už pietus sumokėjome 6,50, o girtis, kad davėme arbatpinigių ir kiek jų, laikau yra tiesiog žema... (jei suprantat apie ką aš...)
Deletions:
Yra tiesos, - ir morozai, o didžiausiu morozu pasirodę besąs pats aukščiausiasis Palangos klerkas, bukai ėmęs urgzti, už ką gavo greižtą, bet teisingą Užkalnio [[http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/a-uzkalnis-nustosiu-rasyti-apie-palanga.d?id=68621908|Ša!]]. Šiaip jų ginčas parodė, kad abudu yra panašios sovietinio raugo aukos, mažai vienas nuo kito besiskiriančios - tik tuo, kad vienas dar vaizduojasi esą "pasisėmęs europietiškos kultūros", o kitas - "tiesiog toks" (//morozus vulgaris//).
Baisūs ir Basanavičiaus g. žibintai, ir pati gatvė - vientisa baisuma, nepertraukiamas balaganas; nepaneigsi. Atsimenu, prieš kelis metus dar jausdavai joje tvyrančią šokią tokią Palangos dvasią... o dabar, ... jei norite jos plevenimą pajausti, neikite į "basanavičių", o paklaidžiokite kitomis gatvelėmis - Birutės al., Žemaitės g., Jūratės g. (kurioje, beje, žibintai labiau priderinti ir tūkstantį kartų labiau tinkantys) ir kitomis.... Tik jokiais būdais neikite į "basanavičių"! Yra ir kitų kelių nuvedančių prie tilto, prie jo tūnančius ir besikeikiančius bedančius morozus, lyg kokius 'balvonus", atvežtus nuo Žaliojo tilto...
Apsistojus "vila" paverstame privataus būsto kambaryje (neturiu prieš jį nieko tokio, jei reikia vos trejetą naktų jame praleisti, o jokių atskirų "paslaugų" nereikalauju) pėdinant link jūros stabtelim "EMA blyninėj" (Jūratės g. 32). Vaizdelis - šiaip, paastalėje mėtosi kažkokia šiukšlė, polietileno maišelyje tarytum pūvanti beliašas, pardavėjai zuja, bet nė vienas juo nesusidomi - matyt jau ilgokai ten užsigulėjęs.
Taigi, kavinė tąkart jau buvo sutvarkyta, niekas po kojomis nesimėtė... Kava vėl buvo puiki... Aptarnavo pakankamai greitai. Blynai irgi buvo nuostabūs, gausybė pasirinkimų iš lietinių ir yra bulvinių. Išbandžiau ir grikinius, tikėdamasis prisiminti vaikystę, tik, pasirodė, kad jie ne iš miltų, o iš kruopų, tačiau vis vien, kad ir kitokie, buvo labai skanūs! Dviese už pietus sumokėjome 6,50, o girtis, kad davėme arbatpinigių ir kiek jų, laikau yra tiesiog žema... (jei suprantat apie ką aš...)


Revision [567]

Edited on 2015-08-18 23:09:16 by WikiAdmin
Additions:
Vyno vakarienė... Kadangi valgyti nesinorėjo, tiesiog pasėdėti ir pasmaguriauti. "bon a-apetit" atmetėme - neradome tinkamo vyno, o ir užkandžių prie vyno "nerasta buvo". Pritūpėm "deCuba" - matyt vienintelė kiek padori vieta visam Palangos "brode". Na, gal labiau skirta pavalgyti, o ne vyno vakarui praleisti, tačiau šįkart tiko. Radom Pietų Afrikos vyno, buvo tinkamų užkandžių prie jo - galėjom atsipalaiduoti ir spoksoti pro slenkančią fauną ir florą...""<BR>""20 Eur dviem, arbatpinigiai (pfu!.. užsimiršau, suprantate!?)
Apibendrinant, jei specialiai neieškai, nėra Palangoje nei rusiško, nei lietuviško popso, o norėdamas sutiksi ir puikaus džiazo, ir klasikinės muzikos (na, čia tūlas vėl gali putotis žaliomis putomis, kad visur tik žiauriai nuobodu ir žiovulį varanti simfoninė muzika ir operos - bet klišo ir kapas neišgydys)... O šiaip kiekvienam savo - kiekvienas eina savo keliais ir mato tai, ką nori matyti... Ir ką padarysi, jei kokiam U. valkčiai ant akių užkritę, o kojos toliau morozų numindžiotų kelių nenuveda... Gal per savo pilvo storumą batų raištelių jau nemato?
O aukščiausiajam klerkui priminsiu, kad vietoje šūkavimo gaidišku balseliu, tikrai galėtų išeiti pasivaikščioti po savo miestą... pamatytų nudrengtą buvusią legendinę "Vaididutę" (kai kam dėl to suskausta iki kaulų smegenų, - mankurtai to nesupras), o ir šalia "Šachmatinės" šmėkščioja pora pamėklių ir šmėklų... O dar pamėklių rasime ir pačioje Vytauto g. bei Basanavičiaus g. prieigose. Sakysite, privatus reikalas, bet juk yra reikalavimai tvarkingam naudojimui, ar ne? O gal negirdėjote? Ką ten girdėsite, jei vietinio "vor v zakone" dėl kurhauzo nesutvarkote, ar nenorite? Ir dar daug kur galima būtų pirštu durti, bet ne tam čia važiuota, ir ne dėl to čia kalbama...
Pridursiu, kad čia rašyta visai ne dėl Užkalnio, ir ne Užkalniui, - ir jis ar jo nuomonė man visai nerūpi - esu tiesiog apžvalgininkas ir išsakau savo nuomonę apie tai, ką matau, ir ką girdžiu... Kam man jaudintis dėl kažkokio homofobiško //homo sovieticus//, užauginto sovietijoje, o vėliau dėl to labai pykstančio - tiek pykstančio, kad jo smegenys tapo nepataisomai sugadintos ten išsiliejusios karčios tulžies. Kaip ir kito sovietiko, šio jau grynaveislio, savo sėdyne klestelėjusio į Palangos aukščiausiojo klerko kėdę.
//(bus pašlifuota; pridėtos iliustracijos - juk suprantate, juostelė teberyškinama...)//
Deletions:
Apibendrinant, jei specialiai neieškai, nėra Palangoje nei rusiško, nei lietuviško popso, o norėdamas sutiksi ir puikaus džiazo, ir klasikinės muzikos (na, čia tūlas vėl gali putotis žaliomis putomis, kad visur tik žiauriai nuobodu ir žiovulį varanti simfoninė muzika ir operos - bet klišo ir kapas neišgydys)...
O aukščiausiajam klerkui priminsiu, kad vietoje šūkavinmo gaidišku balseliu, tikrai galėtų išeiti pasivaikščioti po savo miestą... pamatytų nudrengtą buvusią legendinę "Vaididutę" (kai kam dėl to suskausta iki kaulų smegenų), o ir šalia "Šachmatinės" šmėkščioja pora pamėklių ir šmeklų... Ir dar daug kur galima būtų pirštu durti, bet ne tam čia važiuota, ir ne dėl to čia kalbama...
Pridursiu, kad čia rašyta visai ne dėl Užkalnio, ir ne Užkalniui, - ir jis ar jo nuomonė man visai nerūpi - esu tiesiog apžvalgininkas ir išsakau savo nuomonę apie tai, ką matau, ir ką girdžiu... Kam man jaudintis dėl kažkokio homobobiško //homo sovieticus//, užauginto sovietijoje, o vėliau dėl to labai pykstančio - tiek, kad jo smegenys nepataisomai gugadintos smegenyse išsiliejusios karčios tulžies. Kaip ir kito sovietiko, šio jau grynaveislio, savo sėdyne klestelėjusio į Palangos aukščiausiojo klerko kėdę.
//(bus tęsiama; bus iliustracijos)//


Revision [566]

Edited on 2015-08-18 20:32:20 by WikiAdmin
Additions:
Pietūs "Amberton" viešbuty... Palaukit, o kaip pusryčiai?! Jie buvo lokalūs, vietinis marių ešerys iš kioskelio, - tradicijai palaikyti (kaip gali atvažiavęs į pajūrį nenusipirkti žuvies iš kioskelio?!), su savadarbe braziliška "Yellow bourbon" veislės kava.
Taigi, "Amberton" dienos pietūs (tradiciniai šaltibarščiai, vištienos filė) - 5 Eur. Be mes juos skipiname. Meniu nuvilia - buvo visaip prišnekėta, kad čia ypatingas dėmesys žuvies patiekalams, tačiau šioje vietoje meniu vos ne vakuumas su kelemis kosmoso dulkelėmis... Ką gi, suksim ienas kitur - imame sriubas su jūros gėrybėmis ir aštria jautiena (su skrebučiais). Sriubos tikrai skanios... JTIš jūros gėrybių ne vien tik kokios nusususios krevetės, o visas skirtingų "gėrybių" bukietas . Jautienos sriuba labiau rūgščiaaštri. Rūgštumą suteikia rauginti agurkai, o skoniui ypatingą akcentą duoda truputis rūkytų dešrelių
Kadangi sriubos sočios, tai antruosius patiekalus renkamės "lengvesnius". Rinktasi vegetari6kas patiekalas - ir tikrai skanūs smidrai (tačiau tai porvija ne pavalgymui, o "davalgymui" - su sočia gausia sriuba buvo pats tas), o makaronų su jūros gėrybėmis pasirodė net per daug. Vėl skani kava (mane jau apima bloga nuojauta, kad imsiu nejaukiai jaustis Vilniuje, kur skanią kavą aptikti jau tampa retenybė). Ką gi, dėl išpopuliarintų žuvų likom nusivylę ir jų teks ieškoti kitur, bet jaučiasi, kad čia įstaigos lygis aukštesnis (vien serviravimas ir aplinka tai parodo), aptarnauja tiek pakankamai greitai, kad laukti nenusibosta. Bet stebuklo nesulaukėme; vertinčiau, kad maisto skoniu tik vos vos geriau nei minėtoje blyninėje.""<BR>""24 Eur dviem (apie arbatpinigius jau nusibodo rašyti, - patys suprantate kodėl, ar ne?)


Revision [565]

Edited on 2015-08-18 08:04:14 by WikiAdmin
Additions:
Taigi, kavinė tąkart jau buvo sutvarkyta, niekas po kojomis nesimėtė... Kava vėl buvo puiki... Aptarnavo pakankamai greitai. Blynai irgi buvo nuostabūs, gausybė pasirinkimų iš lietinių ir yra bulvinių. Išbandžiau ir grikinius, tikėdamasis prisiminti vaikystę, tik, pasirodė, kad jie ne iš miltų, o iš kruopų, tačiau vis vien, kad ir kitokie, buvo labai skanūs! Dviese už pietus sumokėjome 6,50, o girtis, kad davėme arbatpinigių ir kiek jų, laikau yra tiesiog žema... (jei suprantat apie ką aš...)
Vakarienė - "Floros simfonijoje" (Persėjas negali gi bile kur). Prie upelio gal užneša kiek kvapelio, bet yra puikus kiemelis. Ir čia negali neužsisakyti firminio patiekalo (kaip kitaip vadinsis, jei ne "Floros simfonija" - didelis vištienos kepsnys, įdarytas sūriu ir špinatais), o aš imu kepsnį "Vyrams". Neapsirenku - kepsnys tikrai vyrams (na, Užkalnis to nesupras, nes tik tikriems vyrams tai prieinama). Puikiai viskas pateikta, sugeba nustebinti (bulvė folijoje, įpjauta perpus ir viduje įdėta varškės padažo). Tiksliai suderinta vyrams, bet gali pabandyti ir moterys! O moterims simfoniją užbaigia pumplainio uoga.... Prie viso to - puikiai tinkantis švelnusis //Juan Gil// serijos vynas...""<BR>""Aptarnavo labai greitai, 30 eurų dviems, o apie arbatpinigius nutyliu dėl prieš tai minėtos priežasties (apie juos nesustodamas gali kalbėti tik visišką nepilnavertiškumo jausmą jaučianti asoba - jei suprantat, apie ką aš čia)...
Deletions:
Taigi, kavinė tąkart jau buvo sutvarkyta, niekas po kojomis nesimėtė... Kava vėl buvo puiki... Blynai irgi buvo nuostabūs, gausybė pasirinkimų iš lietinių ir yra bulvinių. Išbandžiau ir grikinius, tikėdamasis prisiminti vaikystę, tik, pasirodė, kad jie ne iš miltų, o iš kruopų, tačiau vis vien, kad ir kitokie, buvo labai skanūs! Dviese už pietus sumokėjome 6,50, o girtis, kad davėme arbatpinigių ir kiek jų, laikau yra tiesiog žema... (jei suprantat apie ką aš...)
Vakarienė - "Floros simfonijoje" (Persėjas negali gi bile kur). Prie upelio gal užneša kiek kvapelio, bet yra puikus kiemelis. Ir čia negali neužsisakyti firminio patiekalo (kaip kitaip vadinsis, jei ne "Floros simfonija"), o aš imu kepsnį "Vyrams". Neapsirenku - kepsnys tikrai vyrams (na, Užkalnis to nesupras, nes tik tikriems vyrams tai prieinama). Puikiai viskas pateikta, sugeba nustebinti (bulvė folijoje, įpjauta perpus ir viduje įdėta varškės padažo). Tiksliai suderinta vyrams, bet gali pabandyti ir moterys! O moterims simfoniją užbaigia pumplainio uoga.... Prie viso to - puikiai tinkantis švelnusis //Juan Gil// serijos vynas...""<BR>""30 eurų dviems, o apie arbatpinigius nutyliu dėl prieš tai minėtos priežasties (apie juos nesustodamas gali kalbėti tik visišką nepilnavertiškumo jausmą jaučianti asoba - jei suprantat, apie ką aš čia)...


Revision [564]

Edited on 2015-08-17 22:37:16 by WikiAdmin
Additions:
Yra tiesos, - ir morozai, o didžiausiu morozu pasirodę besąs pats aukščiausiasis Palangos klerkas, bukai ėmęs urgzti, už ką gavo greižtą, bet teisingą Užkalnio [[http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/a-uzkalnis-nustosiu-rasyti-apie-palanga.d?id=68621908|Ša!]]. Šiaip jų ginčas parodė, kad abudu yra panašios sovietinio raugo aukos, mažai vienas nuo kito besiskiriančios - tik tuo, kad vienas dar vaizduojasi esą "pasisėmęs europietiškos kultūros", o kitas - "tiesiog toks" (//morozus vulgaris//).
Baisūs ir Basanavičiaus g. žibintai, ir pati gatvė - vientisa baisuma, nepertraukiamas balaganas; nepaneigsi. Atsimenu, prieš kelis metus dar jausdavai joje tvyrančią šokią tokią Palangos dvasią... o dabar, ... jei norite jos plevenimą pajausti, neikite į "basanavičių", o paklaidžiokite kitomis gatvelėmis - Birutės al., Žemaitės g., Jūratės g. (kurioje, beje, žibintai labiau priderinti ir tūkstantį kartų labiau tinkantys) ir kitomis.... Tik jokiais būdais neikite į "basanavičių"! Yra ir kitų kelių nuvedančių prie tilto, prie jo tūnančius ir besikeikiančius bedančius morozus, lyg kokius 'balvonus", atvežtus nuo Žaliojo tilto...
Taigi, kavinė tąkart jau buvo sutvarkyta, niekas po kojomis nesimėtė... Kava vėl buvo puiki... Blynai irgi buvo nuostabūs, gausybė pasirinkimų iš lietinių ir yra bulvinių. Išbandžiau ir grikinius, tikėdamasis prisiminti vaikystę, tik, pasirodė, kad jie ne iš miltų, o iš kruopų, tačiau vis vien, kad ir kitokie, buvo labai skanūs! Dviese už pietus sumokėjome 6,50, o girtis, kad davėme arbatpinigių ir kiek jų, laikau yra tiesiog žema... (jei suprantat apie ką aš...)
Vakarienė - "Floros simfonijoje" (Persėjas negali gi bile kur). Prie upelio gal užneša kiek kvapelio, bet yra puikus kiemelis. Ir čia negali neužsisakyti firminio patiekalo (kaip kitaip vadinsis, jei ne "Floros simfonija"), o aš imu kepsnį "Vyrams". Neapsirenku - kepsnys tikrai vyrams (na, Užkalnis to nesupras, nes tik tikriems vyrams tai prieinama). Puikiai viskas pateikta, sugeba nustebinti (bulvė folijoje, įpjauta perpus ir viduje įdėta varškės padažo). Tiksliai suderinta vyrams, bet gali pabandyti ir moterys! O moterims simfoniją užbaigia pumplainio uoga.... Prie viso to - puikiai tinkantis švelnusis //Juan Gil// serijos vynas...""<BR>""30 eurų dviems, o apie arbatpinigius nutyliu dėl prieš tai minėtos priežasties (apie juos nesustodamas gali kalbėti tik visišką nepilnavertiškumo jausmą jaučianti asoba - jei suprantat, apie ką aš čia)...
Apibendrinant, jei specialiai neieškai, nėra Palangoje nei rusiško, nei lietuviško popso, o norėdamas sutiksi ir puikaus džiazo, ir klasikinės muzikos (na, čia tūlas vėl gali putotis žaliomis putomis, kad visur tik žiauriai nuobodu ir žiovulį varanti simfoninė muzika ir operos - bet klišo ir kapas neišgydys)...
O aukščiausiajam klerkui priminsiu, kad vietoje šūkavinmo gaidišku balseliu, tikrai galėtų išeiti pasivaikščioti po savo miestą... pamatytų nudrengtą buvusią legendinę "Vaididutę" (kai kam dėl to suskausta iki kaulų smegenų), o ir šalia "Šachmatinės" šmėkščioja pora pamėklių ir šmeklų... Ir dar daug kur galima būtų pirštu durti, bet ne tam čia važiuota, ir ne dėl to čia kalbama...
Pridursiu, kad čia rašyta visai ne dėl Užkalnio, ir ne Užkalniui, - ir jis ar jo nuomonė man visai nerūpi - esu tiesiog apžvalgininkas ir išsakau savo nuomonę apie tai, ką matau, ir ką girdžiu... Kam man jaudintis dėl kažkokio homobobiško //homo sovieticus//, užauginto sovietijoje, o vėliau dėl to labai pykstančio - tiek, kad jo smegenys nepataisomai gugadintos smegenyse išsiliejusios karčios tulžies. Kaip ir kito sovietiko, šio jau grynaveislio, savo sėdyne klestelėjusio į Palangos aukščiausiojo klerko kėdę.
//(bus tęsiama; bus iliustracijos)//
Deletions:
Yra tiesos, - ir morozai, o didžiausiu morozu pasirodę besąs pats aukščiausiasis Palangos klerkas, bukai ėmęs urgzti, už ką gavo greižtą, bet teisingą Užkalnio [[http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/a-uzkalnis-nustosiu-rasyti-apie-palanga.d?id=68621908|Ša!]]. Šiaip jų ginčas parodė, kad abudu yra vienodos sovietinio raugo aukos, mažai vienas nuo kito besiskiriančios - tik tuo, kad vienas dar vaizduojasi "pasisėmęs europietiškos kultūros", o kitas - "tiesiog toks" (morozas).
Baisūs ir Basanavičiaus g. žibintai, ir pati gatvė - vientisa baisuma, nepertraukiamas balaganas; nepaneigsi. Atsimenu, prieš kelis metus dar jausdavai joje tvyrančią šokią tokią Palangos dvasią... o dabar, ... jei norite jos plevenimą pajausti, neikite į "basanavičių", o paklaidžiokite kitomis gatvelėmis - Birutės al., Žemaitės g., kitomis.... Tik jokiais būdais neikite į "basanavičių"! Yra ir kitų kelių nuvedančių prie tilto, prie jo tūnančius ir besikeikiančius bedančius morozus, lyg kokius 'balvonus", atvežtus nuo Žaliojo tilto...
Taigi, kavinė tąkart jau buvo sutvarkyta, niekas po kojomis nesimėtė... Kava vėl buvo puiki... Blynai irgi buvo nuostabūs, gausybė pasitinkimų iš lietinių ir yra bulvinių. Išbandžiau ir grikinius, tikėdamasis prisiminti vaikystę, tik, pasirodė, kad jie ne iš miltų, o iš kruopų, tačiau vis vien, kad ir kitokie, buvo labai skanūs! Dviese už pietus sumokėjome 6,50, o girtis, kad davėme arbatpinigių ir kiek jų, laikau yra tiesiog žema... (jei suprantat apie ką aš...)
//(bus tęsiama)//


Revision [563]

Edited on 2015-08-17 12:59:24 by WikiAdmin
Additions:
Baisūs ir Basanavičiaus g. žibintai, ir pati gatvė - vientisa baisuma, nepertraukiamas balaganas; nepaneigsi. Atsimenu, prieš kelis metus dar jausdavai joje tvyrančią šokią tokią Palangos dvasią... o dabar, ... jei norite jos plevenimą pajausti, neikite į "basanavičių", o paklaidžiokite kitomis gatvelėmis - Birutės al., Žemaitės g., kitomis.... Tik jokiais būdais neikite į "basanavičių"! Yra ir kitų kelių nuvedančių prie tilto, prie jo tūnančius ir besikeikiančius bedančius morozus, lyg kokius 'balvonus", atvežtus nuo Žaliojo tilto...
Taigi, kavinė tąkart jau buvo sutvarkyta, niekas po kojomis nesimėtė... Kava vėl buvo puiki... Blynai irgi buvo nuostabūs, gausybė pasitinkimų iš lietinių ir yra bulvinių. Išbandžiau ir grikinius, tikėdamasis prisiminti vaikystę, tik, pasirodė, kad jie ne iš miltų, o iš kruopų, tačiau vis vien, kad ir kitokie, buvo labai skanūs! Dviese už pietus sumokėjome 6,50, o girtis, kad davėme arbatpinigių ir kiek jų, laikau yra tiesiog žema... (jei suprantat apie ką aš...)
//(bus tęsiama)//
Deletions:
Baisūs ir Basanavičiaus g. žibintai, ir pati gatvė - vientisa baisuma; nepaneigsi. Atsimenu, prieš kelis metus dar jausdavai joje tvyrančią šokią tokią Palangos dvasią... o dabar, ... jei norite jos plevenimą pajausti, neikite į "basanavičių", o paklaidžiokite kitomis gatvelėmis - Birutės al., Žemaitės g., kitomis.... Tik jokiais būdais neikite į "basanavičių"! Yra ir kitų kelių nuvedančių prie tilto, prie jo tūnančius ir besikeikiančius bedančius morozus, lyg kokius 'balvonus", atvežtus nuo Žaliojo tilto...


Revision [562]

Edited on 2015-08-17 08:46:40 by WikiAdmin
Additions:
>>"//Jie sąmoningai pavertė seną Lietuvos kurortą bjauria, prigrūsta deklasuotų marozų ir budulių, konservuotos Sovietų Sąjungos teritorija su rusiško popso smarve ir kolūkinio gyvenimo estetika//". ""<BR>""Andrius Užkalnis, "[[http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/a-uzkalnis-nuosprendis-palangai-aleliuja.d?id=68604460|Nuosprendis Palangai. Aleliuja]]">>
Deletions:
>>"Jie sąmoningai pavertė seną Lietuvos kurortą bjauria, prigrūsta deklasuotų marozų ir budulių, konservuotos Sovietų Sąjungos teritorija su rusiško popso smarve ir kolūkinio gyvenimo estetika". ""<BR>""Andrius Užkalnis, "[[http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/a-uzkalnis-nuosprendis-palangai-aleliuja.d?id=68604460|Nuosprendis Palangai. Aleliuja]]">>


Revision [561]

Edited on 2015-08-17 08:31:40 by WikiAdmin
Additions:
Yra tiesos, - ir morozai, o didžiausiu morozu pasirodę besąs pats aukščiausiasis Palangos klerkas, bukai ėmęs urgzti, už ką gavo greižtą, bet teisingą Užkalnio [[http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/a-uzkalnis-nustosiu-rasyti-apie-palanga.d?id=68621908|Ša!]]. Šiaip jų ginčas parodė, kad abudu yra vienodos sovietinio raugo aukos, mažai vienas nuo kito besiskiriančios - tik tuo, kad vienas dar vaizduojasi "pasisėmęs europietiškos kultūros", o kitas - "tiesiog toks" (morozas).
Baisūs ir Basanavičiaus g. žibintai, ir pati gatvė - vientisa baisuma; nepaneigsi. Atsimenu, prieš kelis metus dar jausdavai joje tvyrančią šokią tokią Palangos dvasią... o dabar, ... jei norite jos plevenimą pajausti, neikite į "basanavičių", o paklaidžiokite kitomis gatvelėmis - Birutės al., Žemaitės g., kitomis.... Tik jokiais būdais neikite į "basanavičių"! Yra ir kitų kelių nuvedančių prie tilto, prie jo tūnančius ir besikeikiančius bedančius morozus, lyg kokius 'balvonus", atvežtus nuo Žaliojo tilto...
Deletions:
Yra tiesos, - ir morozai, o didžiausiu morozu pasirodę bwsąs pats aukšiausiasis Palangos meras, bukai ėmęs urgzti, už ką gavo greižtą, bet teisingą Užkalnio [[http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/a-uzkalnis-nustosiu-rasyti-apie-palanga.d?id=68621908|Ša!]]


Revision [560]

Edited on 2015-08-17 08:21:30 by WikiAdmin
Additions:
===== Persėjai, nukritę į Palangą =====
>>"Jie sąmoningai pavertė seną Lietuvos kurortą bjauria, prigrūsta deklasuotų marozų ir budulių, konservuotos Sovietų Sąjungos teritorija su rusiško popso smarve ir kolūkinio gyvenimo estetika". ""<BR>""Andrius Užkalnis, "[[http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/a-uzkalnis-nuosprendis-palangai-aleliuja.d?id=68604460|Nuosprendis Palangai. Aleliuja]]">>
Yra tiesos, - ir morozai, o didžiausiu morozu pasirodę bwsąs pats aukšiausiasis Palangos meras, bukai ėmęs urgzti, už ką gavo greižtą, bet teisingą Užkalnio [[http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/a-uzkalnis-nustosiu-rasyti-apie-palanga.d?id=68621908|Ša!]]
Nukritome ir mes per persėjų kritimo metą į Palangą, tad apsižvalgysiu ir savo akimi įvertinsiu šį Žemės lopinėlį.
Apsistojus "vila" paverstame privataus būsto kambaryje (neturiu prieš jį nieko tokio, jei reikia vos trejetą naktų jame praleisti, o jokių atskirų "paslaugų" nereikalauju) pėdinant link jūros stabtelim "EMA blyninėj" (Jūratės g. 32). Vaizdelis - šiaip, paastalėje mėtosi kažkokia šiukšlė, polietileno maišelyje tarytum pūvanti beliašas, pardavėjai zuja, bet nė vienas juo nesusidomi - matyt jau ilgokai ten užsigulėjęs.
Skelbiasi - "skaniausi blynai, blyneliai ir pusryčiai Palangoje". Ką gi, užsuksime kitąryt patikrinti... pažiūrėsime... O dabar tenorim tik kavos... Atsargiai įsitaisom kiiek nuošaliau rūgstančio beliašo ar ko ten, užsakom kavos. Girdime prie gretimo stalo niurzgant - "tai, ką, iki keturių taip ir pralauksim" (nesistebiu, lietuviai visada ir visur niurzga). Kava buvo nusotabi, tad tikrai užsuksim čia ir pablynauti.... O dėl smulkmenų nesikabinėsime - paliksim tai Užkalniui, kad būtų dėl ko jam žaliom putom iš žabtų virsti (jei suprantat apie ką aš...)
- [[Sugretinimai|Lenkiškai rusiški sugretinimai]];
- [[Kardasian|Amerikietiškoji Šalčiūtė]];
Deletions:
===== Lenkiškai rusiški sugretinimai =====
Lenkijai priklausant Rusijos imperijai, joje skambėjo socialdemokrato Josifo Pilsudskio šlovė. Iki revoliucijos jis kelis kartus buvo įkištas į beprotnamį. Būsimasis prezidentas linksminosi „eksais“ (plėšimais) – visai kaip I. Stalinas ir Kamo, o tada „ilsėdavosi“ beprotnamiuose (vėlgi, kaip Kamo)... Na aišku, vėliau jis aiškino, kad beprotybę tik simuliavo.<BR>
Pirma Pilsudskio santuoka buvo su ruse, tačiau rusų jis neapkentė ir rusafobijos priepuolyje užmušė žmonos brolį.
- [[Kardasian|Amerikietiškoji Šalčiūtė]];


Revision [547]

Edited on 2015-07-21 22:17:55 by WikiAdmin
Additions:
===== Lenkiškai rusiški sugretinimai =====
Lenkijai priklausant Rusijos imperijai, joje skambėjo socialdemokrato Josifo Pilsudskio šlovė. Iki revoliucijos jis kelis kartus buvo įkištas į beprotnamį. Būsimasis prezidentas linksminosi „eksais“ (plėšimais) – visai kaip I. Stalinas ir Kamo, o tada „ilsėdavosi“ beprotnamiuose (vėlgi, kaip Kamo)... Na aišku, vėliau jis aiškino, kad beprotybę tik simuliavo.<BR>
Pirma Pilsudskio santuoka buvo su ruse, tačiau rusų jis neapkentė ir rusafobijos priepuolyje užmušė žmonos brolį.
- [[Kardasian|Amerikietiškoji Šalčiūtė]];
Deletions:
=====Amerikietiškoji Šalčiūtė=====
Tarp „Time“ 100 „įtakingiausių“ 2015 m. žmonių (Titanų srityje) šmėkšteli iš amerikietiškoji „šalčiūtė“ – **Kim Kardašian**. Tai tipinis „darau save“ etaloninis pavyzdys, kurios blankus atspindys ir yra mūsiškė Šalčiūtė. Metodai tie patys, tikslas tas pats, tik mašna per plona...
**Biografinė nuoroda: **
**Kim Kardašian** (Kimberly "Kim" Kardashian West, g. 1980 m.) – armėnų kilmės JAV modelis , TV ir socialinių tinklų fenomenas. Gimusi ir užaugusi Los Andžele, žiniasklaidos dėmesį patraukė dėl draugystės su Paris Hilton, tačiau labiau išgarsėjo po 2003 m. erotinio filmo su buvusiu draugu.
Žinutės versiją papildyta pristatymo "Time" žurnale vertimu rasite šia nuoroda:** [[http://www.hot.lt/articles/kim.htm Amerikietiškoji Šalčiūtė]]**


Revision [544]

Edited on 2015-07-08 20:43:32 by WikiAdmin
Additions:
Žinutės versiją papildyta pristatymo "Time" žurnale vertimu rasite šia nuoroda:** [[http://www.hot.lt/articles/kim.htm Amerikietiškoji Šalčiūtė]]**
Deletions:
Žinutės versiją papildyta pristatymo "Time" žurnale vertimu rasite šia nuoroda: [[http://www.hot.lt/articles/kim.htm Amerikietiškoji Šalčiūtė]]


Revision [543]

Edited on 2015-07-08 20:42:30 by WikiAdmin
Additions:
=====Amerikietiškoji Šalčiūtė=====
Tarp „Time“ 100 „įtakingiausių“ 2015 m. žmonių (Titanų srityje) šmėkšteli iš amerikietiškoji „šalčiūtė“ – **Kim Kardašian**. Tai tipinis „darau save“ etaloninis pavyzdys, kurios blankus atspindys ir yra mūsiškė Šalčiūtė. Metodai tie patys, tikslas tas pats, tik mašna per plona...
**Biografinė nuoroda: **
**Kim Kardašian** (Kimberly "Kim" Kardashian West, g. 1980 m.) – armėnų kilmės JAV modelis , TV ir socialinių tinklų fenomenas. Gimusi ir užaugusi Los Andžele, žiniasklaidos dėmesį patraukė dėl draugystės su Paris Hilton, tačiau labiau išgarsėjo po 2003 m. erotinio filmo su buvusiu draugu.
Žinutės versiją papildyta pristatymo "Time" žurnale vertimu rasite šia nuoroda: [[http://www.hot.lt/articles/kim.htm Amerikietiškoji Šalčiūtė]]
- [[tiesventimai|Šventės ir paminėjimai]];
Deletions:
=====Šventės ir paminėjimai=====
Įprastas vaizdelis:
Ir pataikaujantys, kabliu iš nuolankumo sulikę organizatoriai kviečia kalbas pasakyti valdžiažmogius (merus, seimūnus, kt.). Šie pakyla į sceną ir veblena:
- Tarkim visi 'L' ir 'I' - tai 'Lie', ... gerai, o dabar - 'tu' ir 'va' -- visi kartu!
Ir nieko miniai, tiesa, pačiai šiuos valdžiažmogius išrinkusiai, nelieka, kaip tik skanduoti: Lie-va-tu !
Tik kam ta skanduotė skirta, scenoje stovinčiam valdžiažmogiui, ar miniai, jį išrinkusiai?
O tą dieną Graikija, pažadukus išrinkusi, pareiškė nenorinti veržtis diržų - ir pastatė savo likimą ant kortos, pasilikdama tik vieną išeitį - pulti meškai (t.y. Rusijai) į glėbį... Meška leteną išties, bet (sau naudingą) medų (įtakos zonos, karinės bazės ir kt.) pati išlaižys...


Revision [541]

Edited on 2015-07-07 07:35:48 by WikiAdmin
Additions:
O tą dieną Graikija, pažadukus išrinkusi, pareiškė nenorinti veržtis diržų - ir pastatė savo likimą ant kortos, pasilikdama tik vieną išeitį - pulti meškai (t.y. Rusijai) į glėbį... Meška leteną išties, bet (sau naudingą) medų (įtakos zonos, karinės bazės ir kt.) pati išlaižys...


Revision [540]

Edited on 2015-07-07 07:31:45 by WikiAdmin
Additions:
Ir nieko miniai, tiesa, pačiai šiuos valdžiažmogius išrinkusiai, nelieka, kaip tik skanduoti: Lie-va-tu !
Deletions:
Ir nieko miniai, tiesa, šiuos valdžiažmogius išrinkusiai, nelieka, kaip tik skanduoti: Lie-va-tu !


Revision [539]

Edited on 2015-07-07 07:31:17 by WikiAdmin
Additions:
=====Šventės ir paminėjimai=====
Įprastas vaizdelis:
Ir pataikaujantys, kabliu iš nuolankumo sulikę organizatoriai kviečia kalbas pasakyti valdžiažmogius (merus, seimūnus, kt.). Šie pakyla į sceną ir veblena:
- Tarkim visi 'L' ir 'I' - tai 'Lie', ... gerai, o dabar - 'tu' ir 'va' -- visi kartu!
Ir nieko miniai, tiesa, šiuos valdžiažmogius išrinkusiai, nelieka, kaip tik skanduoti: Lie-va-tu !
Tik kam ta skanduotė skirta, scenoje stovinčiam valdžiažmogiui, ar miniai, jį išrinkusiai?
- [[Humvirus|Žmonija – tai virusas]];
Deletions:
=====Žmonija – tai virusas=====
Medikų rate sklando teorija apie tai, kad žmogaus elgesys primena virusą. Žmogui yra būdinga išeikvoti ir užteršti viską aplink, o tada keltis į kitą, švarią vietą – o tada jau iš jos išsiurbti visus resursus.
Juk kaip tada galima suprasti veržimąsi į dangų, kitų planetų paiešką ir tyrimus, kai suvokiamas Žemės resursų išsekimas.
Ir dar – panašu, kad tai jau vyko ne kartą. Juk daugelis tautų turi mitus ir pasakojimus apie iš dangaus nusileidusias būtybes (pvz., [[http://www.spauda.lt/mitai/esotery/watchers.htm egiptiečiai]], inkai, majai, [[http://www.nso.lt/bible/fallen.htm izraelitai]], [[http://www.nso.lt/ancient/dogon-sirius.htm dogonai]] ir kt.), kurios sukūrė žmones ir išmokė jų svarbiausių dalykų – dirbti žemę, davė raštą ir t.t. (šis motyvas sutinkamas beveik visuotinai, o ypač akivaizdžiai žr. [[http://www.nso.lt/history/nibiru.htm#life_spreading Kaip jie mus darė?]])


Revision [537]

Edited on 2015-07-03 19:17:32 by WikiAdmin
Additions:
Šis skyrelis aptars kai kuriuos reiškinius - internete, pasaulyje, šeimoje, ar netgi politikoje...
=====Žmonija – tai virusas=====
Medikų rate sklando teorija apie tai, kad žmogaus elgesys primena virusą. Žmogui yra būdinga išeikvoti ir užteršti viską aplink, o tada keltis į kitą, švarią vietą – o tada jau iš jos išsiurbti visus resursus.
Juk kaip tada galima suprasti veržimąsi į dangų, kitų planetų paiešką ir tyrimus, kai suvokiamas Žemės resursų išsekimas.
Ir dar – panašu, kad tai jau vyko ne kartą. Juk daugelis tautų turi mitus ir pasakojimus apie iš dangaus nusileidusias būtybes (pvz., [[http://www.spauda.lt/mitai/esotery/watchers.htm egiptiečiai]], inkai, majai, [[http://www.nso.lt/bible/fallen.htm izraelitai]], [[http://www.nso.lt/ancient/dogon-sirius.htm dogonai]] ir kt.), kurios sukūrė žmones ir išmokė jų svarbiausių dalykų – dirbti žemę, davė raštą ir t.t. (šis motyvas sutinkamas beveik visuotinai, o ypač akivaizdžiai žr. [[http://www.nso.lt/history/nibiru.htm#life_spreading Kaip jie mus darė?]])
**Kitos įžvalgos:**
- [[Emailorigin|El. pašto atsiradimas]];
- [[Uzkalnisbiznis|Užkalnio biznis]];
- [[SEO paneigimas|SEO paneigimas]]
Deletions:
Šis skyrelis aptars kai kuriuos reiškinius - internete, pasaulyje, šeimoje, ar netgi politikoje... Jis buvo pradėtas šiais straipsneliais, o vėliau periodiškai bus skelbiamos naujos įžvalgos:
- [[SEO paneigimas|SEO paneigimas]];
- [[Uzkalnisbiznis|Užkalnio biznis]]
===== El. pašto atsiradimas =====
1971 m. Bolt Beranek & Newman (dabar BBN Technologies, Kembridžas, Masačūsetso valst.) kompanijoje grupė programuotojų pradėjo eksperimentuoti su žinučių perdavimu kompanijos viduje.
Ray Tomlinson'as iš BBN sukuria el. pašto programą žinučių siuntimui paskirstytame tinkle. Ji parašyta panaudojant ankstesnes - SNDMSG programą žinučių siuntimui (vieno kompiuterio terpėje) ir CPYNET, bandomąją failų perdavimo programą. Nukreipimas adresatui joje buvo naudojant „@” simbolį.
9-me dešimtm. vyriausybė ir karinis personalas aktyviai naudojo el. pašto sistemą. 10-e dešimtm. el.paštas tapo vienu iš dviejų interneto šulų, greta www. Tyrimai rodo, kad 2015-ais pasaulyje kasdien išsiunčiama apie 109 mlrd. el. laiškų
Daugiau skaitykite [[http://www.hot.lt/articles/arpa.htm Interneto istorija]]


Revision [535]

Edited on 2015-06-26 18:32:58 by WikiAdmin
Additions:
Daugiau skaitykite [[http://www.hot.lt/articles/arpa.htm Interneto istorija]]
Deletions:
Daugiau skaitykite [[http://www/hot.lt/articles/arpa.htm Interneto istorija]]


Revision [534]

Edited on 2015-06-26 10:38:46 by WikiAdmin
Additions:
9-me dešimtm. vyriausybė ir karinis personalas aktyviai naudojo el. pašto sistemą. 10-e dešimtm. el.paštas tapo vienu iš dviejų interneto šulų, greta www. Tyrimai rodo, kad 2015-ais pasaulyje kasdien išsiunčiama apie 109 mlrd. el. laiškų
Deletions:
9-me dešimtm. vyriausybė ir karinis personalas aktyviai naudojo el. pašto sistemą. 10-e dešimtm. el.pa6tas tapo vienu iš dviejų interneto šulų, greta www. Tyrimai rodo, kad 2015-ais pasaulyje kasdien išsiunčiama apie 109 mlrd. el. laiškų


Revision [533]

Edited on 2015-06-26 10:37:29 by WikiAdmin
Additions:
9-me dešimtm. vyriausybė ir karinis personalas aktyviai naudojo el. pašto sistemą. 10-e dešimtm. el.pa6tas tapo vienu iš dviejų interneto šulų, greta www. Tyrimai rodo, kad 2015-ais pasaulyje kasdien išsiunčiama apie 109 mlrd. el. laiškų
Deletions:
9-me dešimtm. vyriausybė ir karinis personalas aktyviai naudojo el. pašto sistemą. 10-e dešimtm. el.pa6tas tapo vienu iš dviejų interneto šulų, greta www. Tyrimai rodo, kad 2015-is pasaulyje kasdien išsiunčiama apie 109 mlrd. el. laiškų


Revision [532]

Edited on 2015-06-26 10:25:48 by WikiAdmin

No Differences

Revision [531]

Edited on 2015-06-26 10:25:14 by WikiAdmin
Additions:
- [[Uzkalnisbiznis|Užkalnio biznis]]
===== El. pašto atsiradimas =====
1971 m. Bolt Beranek & Newman (dabar BBN Technologies, Kembridžas, Masačūsetso valst.) kompanijoje grupė programuotojų pradėjo eksperimentuoti su žinučių perdavimu kompanijos viduje.
Ray Tomlinson'as iš BBN sukuria el. pašto programą žinučių siuntimui paskirstytame tinkle. Ji parašyta panaudojant ankstesnes - SNDMSG programą žinučių siuntimui (vieno kompiuterio terpėje) ir CPYNET, bandomąją failų perdavimo programą. Nukreipimas adresatui joje buvo naudojant „@” simbolį.
9-me dešimtm. vyriausybė ir karinis personalas aktyviai naudojo el. pašto sistemą. 10-e dešimtm. el.pa6tas tapo vienu iš dviejų interneto šulų, greta www. Tyrimai rodo, kad 2015-is pasaulyje kasdien išsiunčiama apie 109 mlrd. el. laiškų
Daugiau skaitykite [[http://www/hot.lt/articles/arpa.htm Interneto istorija]]
Deletions:
===== Užkalnio biznis =====
Pastebiu Užkalnio skrebalus apie įvairias užeigas Delfyje. Suprantu (bent manau, kad suprantu) jo intencijas ir stilių. Nesiimu vertinti ir nenoriu... Pažvelgsiu į komentuotojus. Beje, paskutinė apžvalga buvo [[http://www.delfi.lt/verslas/mano-eurai/amerikietiski-pusryciai-a-uzkalni-priverte-jaustis-civilizuotu.d?id=68104106|Amerikietiški pusryčiai privertė jaustis civilizuotu]]
Daugelį paprastai suerzina paminėtos kainos. - pvz., 5 Eur už kokį ten pusryčių kramtalą ar sriubalą (kad ir omletą). Tai dalį piktina, bet ar tikrai turi piktinti? Na, o kita pusė tiesiog keikia patį anąjį poną, - bet tai tik užslėptas savo paties nepilnavertiško kompleksas...
Man irgi yra tekę pusryčiauti 5 eurų masteliu. Čia, Lietuvoje. Ir nematau čia nieko ypatinga. Nes taip pusryčiauji ne kasdien ir ne visada. Ir specialiai to nedarai (na, Užkalniui lengviau, - jis tai daro "specialiai").
O jei pamąstysime, kas yra tie, kurie piktinasi Užkalnio rašiniais. Iš tikro, tai tų, kurie negali bent retkarčiais leisti sau truputį išlaidauti geresniui maistui (ar geresnejė - skaityk, brangesnėje) procentaliai yra labai nedaug. Dalis jų tai daro iš tikro todėl, kad jiems tai per brangu, o kiti - iš "įsitikinimo" (gyvenimo būdo, pažiūrų ir pan. nuostatų) Tokių antrųjų nemažai pažįstu, bet jie labiau iš povincijos, iš kaimų, o Vilniuje jų vėlgi gana mažai. Ir tarp jų beveik nėra skaitančių (o tuo labiau rašančių komentarus) Delfyje.
Tai kas tada rašo komentarus? Gal tai vien "pacukai"? Ar amžinai niekuo nepatenkinti "bambekliai"? Bet net jei ir "pacukai", tai ir jie ne amžinai "spaudžia" - kartais tai geresnio alaus nusiperka, kai po barus 'duodasi" - gi nepasakysi, kad tai "gyvybiškai būtinos" išlaidos. O ir šiaip mieste gyvenantis paprastai leidžia bent jau kartą per mėnesį nueiti į kavinę, pasilepinti (save ir šeimą), o kartais ir išlaidaui kitiems gyvybiškai nebūtiniems dalykams. Taigi, piktindamiesi kaina, gal tegu pasižiūri į veidrodį - gal kažkiek ir puodas juodas?!
Tai kam tada jie taip siunta ant Užkalnio? Nes jis juos tam išprovokuoja? Nes tai jo "bizio" dalis? Tada jis tai daro labai neblogai!
**Pastaba:** Žąsis dalija ir ne po prabangias vietas trankosi ir kiti, žr., pvz. [[Sokiai pilvui|Šokiai pilvui]]


Revision [527]

Edited on 2015-06-01 23:13:37 by WikiAdmin
Additions:
- [[Trolling|Kas ten šiukšlina mano komentarų sritį?]];
- [[Vaikai_sukti|Maži, šykštūs ir sukti]];
Pastebiu Užkalnio skrebalus apie įvairias užeigas Delfyje. Suprantu (bent manau, kad suprantu) jo intencijas ir stilių. Nesiimu vertinti ir nenoriu... Pažvelgsiu į komentuotojus. Beje, paskutinė apžvalga buvo [[http://www.delfi.lt/verslas/mano-eurai/amerikietiski-pusryciai-a-uzkalni-priverte-jaustis-civilizuotu.d?id=68104106|Amerikietiški pusryčiai privertė jaustis civilizuotu]]
Daugelį paprastai suerzina paminėtos kainos. - pvz., 5 Eur už kokį ten pusryčių kramtalą ar sriubalą (kad ir omletą). Tai dalį piktina, bet ar tikrai turi piktinti? Na, o kita pusė tiesiog keikia patį anąjį poną, - bet tai tik užslėptas savo paties nepilnavertiško kompleksas...
O jei pamąstysime, kas yra tie, kurie piktinasi Užkalnio rašiniais. Iš tikro, tai tų, kurie negali bent retkarčiais leisti sau truputį išlaidauti geresniui maistui (ar geresnejė - skaityk, brangesnėje) procentaliai yra labai nedaug. Dalis jų tai daro iš tikro todėl, kad jiems tai per brangu, o kiti - iš "įsitikinimo" (gyvenimo būdo, pažiūrų ir pan. nuostatų) Tokių antrųjų nemažai pažįstu, bet jie labiau iš povincijos, iš kaimų, o Vilniuje jų vėlgi gana mažai. Ir tarp jų beveik nėra skaitančių (o tuo labiau rašančių komentarus) Delfyje.
Tai kas tada rašo komentarus? Gal tai vien "pacukai"? Ar amžinai niekuo nepatenkinti "bambekliai"? Bet net jei ir "pacukai", tai ir jie ne amžinai "spaudžia" - kartais tai geresnio alaus nusiperka, kai po barus 'duodasi" - gi nepasakysi, kad tai "gyvybiškai būtinos" išlaidos. O ir šiaip mieste gyvenantis paprastai leidžia bent jau kartą per mėnesį nueiti į kavinę, pasilepinti (save ir šeimą), o kartais ir išlaidaui kitiems gyvybiškai nebūtiniems dalykams. Taigi, piktindamiesi kaina, gal tegu pasižiūri į veidrodį - gal kažkiek ir puodas juodas?!
Tai kam tada jie taip siunta ant Užkalnio? Nes jis juos tam išprovokuoja? Nes tai jo "bizio" dalis? Tada jis tai daro labai neblogai!
Deletions:
- [[Trolling|Kas ten šiukšlina mano komentarų sritį?]]
Pastebiu Užkalnio užeigų apžvalgas Delfyje. Suprantu (bent manau, kad suprantu) jo intencijas ir stilių. Nesiimu vertinti ir nenoriu... Pažvelgsiu į komentuotojus. Paskutinė apžvalga buvo [[http://www.delfi.lt/verslas/mano-eurai/amerikietiski-pusryciai-a-uzkalni-priverte-jaustis-civilizuotu.d?id=68104106|Amerikietiški pusryčiai privertė jaustis civilizuotu]]
Daugelį paprastai suerzina kainos. - pvz., 5 Eur už pusryčių patiekalą (kad ir omletą). Tai dalį piktina, bet ar tikrai turi piktinti?
O jei pamąstysime, kas yra tie, kurie piktinasi Užkalnio rašiniais. Iš tikro, ta tų, kurie negali bent retkarčiais leisti sau truputį išlaidauti geresniui maistui (ar geresnejė - skaityk, bramgesnėje) procentaliai yra labai nedaug. Dalis tai daro iš tikro todėl, kad jiems tai per brangu, o kiti - iš "įsitikinimo" (gyvenimo būdo, pažiūrų ir pan.) Tokių antrųjų nemažai pažįstu, bet jie labiau iš povincijos, iš kaimių, o Vilniuje jų vėlgi mažai. Ir tarp jų beveik nėra skaiančių (o tuo labiau rašančių komentarus) Delfyje.
Tai kas tada rašo komentarus? Gal vien "pacukai"? Ar amžinai niekuo nepatenkinti "bambekliai"? Bet net ir "pacukai", tai ir jie ne amžinai "paudžia" - tai geresnio alaus nusiperka, kai po barus 'duodasi" - nepasakysi, kad tai "gyvybiškai būtinos" išlaidos. O ir šiaip mieste gyvenantis paprastaileidžia bent jau kartą per mėnesį nueiti į kavinę, pasilepinti (save ir šeimą), o kartais ir išlaidaui kitiems gyvybiškai nebūtiniems dalykams.
Tai kam tada jie siunta ant Užkalnio? Nes jis tam juos išprovokuoja? nes tai jo "bizio" dalis? Tada jis tai daro labai neblogai!
=====Maži, šykštūs ir sukti=====
Susidūrę su vaikų egoistinėmis užgaidomis arba mokindami juos dalytis daiktais, tėvai kartais guodžiasi, kad vaikai tiesiog sąžiningiau ir atviriau reiškia emocijas.
Tačiau paaiškėjo, kad nė velnio! Jeilio un-to komanda, kuriai vadovavo K.L. Leimgruber, tyrė penkiamečius, prašydama juos kitiems padovanoti gražių lipdukų. Eksperimento sąlygos buvo keičiamos: specialiomis uždangomis ar dėžėmis buvo reguliuojama, ar pretendentas gauti matydavo ar ne dovanotoją. Ir paaiškėjo, kad dosniausiai dovanojama tada, kai gavėjas mato, kas dovanoja, arba dovanojamus lipdukus.
Taigi, vaikai anksti išmoksta elgtis savanaudiškai. Širdies gelmėje jie labai egoistiški, - ir taip elgiasi, kai mano, kad niekas jų nemato. **//Visai kaip suaugusieji!...//**
""<!-- http://www.beinghuman.org/article/children-adults-are-more-generous-when-watched
https://harvard.academia.edu/KristinLeimgruber -->""


Revision [526]

Edited on 2015-06-01 00:25:12 by WikiAdmin
Additions:
===== Užkalnio biznis =====
**Pastaba:** Žąsis dalija ir ne po prabangias vietas trankosi ir kiti, žr., pvz. [[Sokiai pilvui|Šokiai pilvui]]
Deletions:
===== Užkalnio =====


Revision [525]

Edited on 2015-06-01 00:22:33 by WikiAdmin
Additions:
O jei pamąstysime, kas yra tie, kurie piktinasi Užkalnio rašiniais. Iš tikro, ta tų, kurie negali bent retkarčiais leisti sau truputį išlaidauti geresniui maistui (ar geresnejė - skaityk, bramgesnėje) procentaliai yra labai nedaug. Dalis tai daro iš tikro todėl, kad jiems tai per brangu, o kiti - iš "įsitikinimo" (gyvenimo būdo, pažiūrų ir pan.) Tokių antrųjų nemažai pažįstu, bet jie labiau iš povincijos, iš kaimių, o Vilniuje jų vėlgi mažai. Ir tarp jų beveik nėra skaiančių (o tuo labiau rašančių komentarus) Delfyje.
Tai kas tada rašo komentarus? Gal vien "pacukai"? Ar amžinai niekuo nepatenkinti "bambekliai"? Bet net ir "pacukai", tai ir jie ne amžinai "paudžia" - tai geresnio alaus nusiperka, kai po barus 'duodasi" - nepasakysi, kad tai "gyvybiškai būtinos" išlaidos. O ir šiaip mieste gyvenantis paprastaileidžia bent jau kartą per mėnesį nueiti į kavinę, pasilepinti (save ir šeimą), o kartais ir išlaidaui kitiems gyvybiškai nebūtiniems dalykams.
Tai kam tada jie siunta ant Užkalnio? Nes jis tam juos išprovokuoja? nes tai jo "bizio" dalis? Tada jis tai daro labai neblogai!
Deletions:
O jei pamąstysime, kas yra tie, kurie piktinasi Užkalnio rašiniais. Iš tikro, ta tų, kurie negali bent retkarčiais leisti sau truputį išlaidauti geresniui maistui (ar geresnejė - skaityk, bramgesnėje) procentaliai yra labai nedaug. Dalis tai daro iš tikro todėl, kad jiems tai per brangu, o kiti - iš "įsitikinimo" (gyvenimo būdo, pažiūrų ir pan.) Tokių antrųjų nemažai pažįstu, bet jie labiau iš povincijos, iš kaimių, o Vilniuje jų vėlgi mažai.


Revision [524]

Edited on 2015-06-01 00:12:34 by WikiAdmin
Additions:
Man irgi yra tekę pusryčiauti 5 eurų masteliu. Čia, Lietuvoje. Ir nematau čia nieko ypatinga. Nes taip pusryčiauji ne kasdien ir ne visada. Ir specialiai to nedarai (na, Užkalniui lengviau, - jis tai daro "specialiai").
O jei pamąstysime, kas yra tie, kurie piktinasi Užkalnio rašiniais. Iš tikro, ta tų, kurie negali bent retkarčiais leisti sau truputį išlaidauti geresniui maistui (ar geresnejė - skaityk, bramgesnėje) procentaliai yra labai nedaug. Dalis tai daro iš tikro todėl, kad jiems tai per brangu, o kiti - iš "įsitikinimo" (gyvenimo būdo, pažiūrų ir pan.) Tokių antrųjų nemažai pažįstu, bet jie labiau iš povincijos, iš kaimių, o Vilniuje jų vėlgi mažai.


Revision [523]

Edited on 2015-06-01 00:04:34 by WikiAdmin
Additions:
===== Užkalnio =====
Pastebiu Užkalnio užeigų apžvalgas Delfyje. Suprantu (bent manau, kad suprantu) jo intencijas ir stilių. Nesiimu vertinti ir nenoriu... Pažvelgsiu į komentuotojus. Paskutinė apžvalga buvo [[http://www.delfi.lt/verslas/mano-eurai/amerikietiski-pusryciai-a-uzkalni-priverte-jaustis-civilizuotu.d?id=68104106|Amerikietiški pusryčiai privertė jaustis civilizuotu]]
Daugelį paprastai suerzina kainos. - pvz., 5 Eur už pusryčių patiekalą (kad ir omletą). Tai dalį piktina, bet ar tikrai turi piktinti?


Revision [522]

Edited on 2015-05-17 07:26:38 by WikiAdmin
Additions:
Kategorija: [[Pagrindinė kategorija|Viskas]]
Deletions:
Kategorija: [[Pastumk|„Pastumk krentantį“]]


Revision [521]

Edited on 2015-05-16 21:09:14 by WikiAdmin
Additions:
=====Maži, šykštūs ir sukti=====
Susidūrę su vaikų egoistinėmis užgaidomis arba mokindami juos dalytis daiktais, tėvai kartais guodžiasi, kad vaikai tiesiog sąžiningiau ir atviriau reiškia emocijas.
Tačiau paaiškėjo, kad nė velnio! Jeilio un-to komanda, kuriai vadovavo K.L. Leimgruber, tyrė penkiamečius, prašydama juos kitiems padovanoti gražių lipdukų. Eksperimento sąlygos buvo keičiamos: specialiomis uždangomis ar dėžėmis buvo reguliuojama, ar pretendentas gauti matydavo ar ne dovanotoją. Ir paaiškėjo, kad dosniausiai dovanojama tada, kai gavėjas mato, kas dovanoja, arba dovanojamus lipdukus.
Taigi, vaikai anksti išmoksta elgtis savanaudiškai. Širdies gelmėje jie labai egoistiški, - ir taip elgiasi, kai mano, kad niekas jų nemato. **//Visai kaip suaugusieji!...//**
""<!-- http://www.beinghuman.org/article/children-adults-are-more-generous-when-watched
https://harvard.academia.edu/KristinLeimgruber -->""
Kategorija: [[Pastumk|„Pastumk krentantį“]]
Deletions:
-
Kategorija: [[Pagrindinė kategorija|Viskas]]


Revision [519]

Edited on 2015-05-16 21:04:35 by WikiAdmin
Additions:
Šis skyrelis aptars kai kuriuos reiškinius - internete, pasaulyje, šeimoje, ar netgi politikoje... Jis buvo pradėtas šiais straipsneliais, o vėliau periodiškai bus skelbiamos naujos įžvalgos:
- [[Danger50|Penkiasdešimt – pavojingas amžius...]]
-
Deletions:
Šis skyrelis aptars kai kuriuos reiškinius - internete, pasaulyje, šeimoje, ar netgi politikoje... Jis buvo pradėtas straipsneliais, o vėliau periodiškai bus skelbiamos naujos įžvalgos:
=====„Penkiasdešimt – pavojingas amžius... “=====
**„Penkiasdešimt – pavojingas amžius... **jis apima visas baimes, kurios įveikia tą, kurį užklupo netikėtai, pereinant judrią gatvę ir jau nesuprantant, kurlink eina; arba tą, stovintį tamsiame kambaryje, apstatytame baldais, bijantį išvysti tarakonus, kurių buvimą jaučia vidine nuojauta. Penkiasdešimties žmogui yra daug ką pasakyti, tačiau niekas nenori jo klausyti. Jo baimės atrodo neįtikėtinomis – ar tai dėl jų naujumo, ar todėl, kad jis jas išsigalvojo... Jis jaučia nenusakomą nuovargį. Jis nori būti jaunas, tačiau supranta, kad jam jau lemta būti senu. Bet jis nei jaunas, nei senas, ir tai ne juokais jį baugina. Visi draugai panašūs į jį, o tai reiškia, nėra ko iš jų tikėtis pagalbos. Blogai pragyventi tiek metų ir, nuėjus ilgą kelią, suvokti, kad niekas nesigavo ir tave gali išgelbėti tik stebuklas, kurio nėra prasmės tikėtis. Žvelgti į ateitį ir skaičiuoti, kiek dar liko tuščių metų, - reiškia paklusti kokiai nors kriminalinei pagundai ar pradėti melstis Aukščiausiajam. Sėkmė menka, sako pažengę, tačiau jiems pritaria tik nelaimėliai, patyrę gyvenimo bjaurastis ir be pinigų. Ir tada staiga paaiškėja: laivas grimzta į dugną, ir penkiasdešimtmečio dalia – plaukte pasiekti salelę, kur jo laukia ne išsigelbėjimas, o pralaimėjimas – įvairiausiais pavidalais“.
//Paul Theroux. Šventasis Džekas, 1973 (kai autoriui buvo vos per 30-mt)//


Revision [504]

Edited on 2015-05-14 09:23:31 by WikiAdmin
Additions:
- [[SEO paneigimas|SEO paneigimas]];
- [[Trolling|Kas ten šiukšlina mano komentarų sritį?]]
Deletions:
[[SEO paneigimas|SEO paneigimas]];
[[Trolling|Kas ten šiukšlina mano komentarų sritį?]]


Revision [502]

Edited on 2015-05-14 07:23:20 by WikiAdmin
Additions:
Šis skyrelis aptars kai kuriuos reiškinius - internete, pasaulyje, šeimoje, ar netgi politikoje... Jis buvo pradėtas straipsneliais, o vėliau periodiškai bus skelbiamos naujos įžvalgos:
Deletions:
Šis skyrelis aptars kai kuriuos reiškinius - internete, pasaulyje, šeimoje, ar netgi politikoje...
Jis buvo pradėtas straipsneliais:
Vėliau periodiškai bus skelbiamos naujos įžvalgos.


Revision [501]

Edited on 2015-05-13 23:44:10 by WikiAdmin
Additions:
Jis buvo pradėtas straipsneliais:
[[SEO paneigimas|SEO paneigimas]];
Vėliau periodiškai bus skelbiamos naujos įžvalgos.
Deletions:
Jis buvo pradėtas straipsneliais [[SEO paneigimas|SEO paneigimas]];
Vėliau periodiškai bus skelbiamos naujos įžvalgos. O dabar siūlome pažvelgti į interneto trolių aspektą:


Revision [500]

Edited on 2015-05-13 23:41:40 by WikiAdmin
Additions:
=====„Penkiasdešimt – pavojingas amžius... “=====
**„Penkiasdešimt – pavojingas amžius... **jis apima visas baimes, kurios įveikia tą, kurį užklupo netikėtai, pereinant judrią gatvę ir jau nesuprantant, kurlink eina; arba tą, stovintį tamsiame kambaryje, apstatytame baldais, bijantį išvysti tarakonus, kurių buvimą jaučia vidine nuojauta. Penkiasdešimties žmogui yra daug ką pasakyti, tačiau niekas nenori jo klausyti. Jo baimės atrodo neįtikėtinomis – ar tai dėl jų naujumo, ar todėl, kad jis jas išsigalvojo... Jis jaučia nenusakomą nuovargį. Jis nori būti jaunas, tačiau supranta, kad jam jau lemta būti senu. Bet jis nei jaunas, nei senas, ir tai ne juokais jį baugina. Visi draugai panašūs į jį, o tai reiškia, nėra ko iš jų tikėtis pagalbos. Blogai pragyventi tiek metų ir, nuėjus ilgą kelią, suvokti, kad niekas nesigavo ir tave gali išgelbėti tik stebuklas, kurio nėra prasmės tikėtis. Žvelgti į ateitį ir skaičiuoti, kiek dar liko tuščių metų, - reiškia paklusti kokiai nors kriminalinei pagundai ar pradėti melstis Aukščiausiajam. Sėkmė menka, sako pažengę, tačiau jiems pritaria tik nelaimėliai, patyrę gyvenimo bjaurastis ir be pinigų. Ir tada staiga paaiškėja: laivas grimzta į dugną, ir penkiasdešimtmečio dalia – plaukte pasiekti salelę, kur jo laukia ne išsigelbėjimas, o pralaimėjimas – įvairiausiais pavidalais“.
//Paul Theroux. Šventasis Džekas, 1973 (kai autoriui buvo vos per 30-mt)//


Revision [498]

Edited on 2015-05-13 23:28:23 by WikiAdmin
Additions:
Jis buvo pradėtas straipsneliais [[SEO paneigimas|SEO paneigimas]];
[[Trolling|Kas ten šiukšlina mano komentarų sritį?]]
Deletions:
Jis buvo pradėtas straipsneliu [[SEO paneigimas|SEO paneigimas]].
=====Kas ten šiukšlina mano komentarų sritį?=====
Tai vienas interneto dėsnio: bet kuris trolinimo aptarimas (jo priežastis, padarinius ir ką, po velnių, su juo daryti) bus neišvengiamai „nusodintas“ klausimo, „o kas tai yra“? „Trolis“ tapo terminu, kuriuo apibūdinamas bet kuris antisocialinis elgesys, tačiau knisliukai po interneto istoriją mums primena, kad pradžioje tai tebuvo žaidimas – smagus, iš senovės atėjęs būdas ką nors paerzinti. Tai buvo gretinama su išdaigomis, išsišokėlišku klounišku elgesiu ir performansų „stūmimu“.
Riba tarp trolinimo ir antisocialaus elgesio yra beveik neatskiriama, o padariniai beveik tokie pat. Tad nereikia stebėtis, kad trolinimas baigiasi el.laiškų šalinimu, adresato įtraukimu į „juodą sąrašą“ ar pranešimu apie netinkamą elgseną.
Ir jei žmonėms nelengva perprasti siuntėjo intencijas, kompiuteriams tai atlikti dar sunkiau. Ir vis tik nesenas straipsnis „Antisocialus elgesys internetinėse bendruomenėse“ teigia, kad 80% tikslumu galima nustatyti po kelių pirmųjų žinučių paskelbimo.
Išanalizavę 18 mėn. lankytojų žinutes CNN, IGN ir „Breitbart“ portaluose jie padarė keletą išvadų, kurių kai kurios nenustebino (kaip tai, kad demonstruojamas profaniškumas ir nekreipiama dėmesio į rašybos klaidas), tačiau įdomiau tai, kad užblokuotų paskyrų žinutės sulaukdavo daugiau atsakymų už kitas.
Tačiau straipsnis iškėlė ir dygliuotą automatinės cenzūros klausimą. Kai prieš pora mėnesių „Twitter“ įtraukė kokybės filtrą, pasigirdo daug abejonių, ar automatiniai filtrai gali efektyviai „nusijoti“ antisocialines žinutes. Tačiau čia glūdi ir svarbesnė problema: kaip mums elgtis?
Gal užmerkti akis ir dūsauti ir murmėti, matant, kaip diskusijos virsta keiksmų ir žargono varžytuvės. Jautrūs ir storžieviai žmonės stumdosi toje pačioje erdvėje, o „realaus pasaulio“ metodai neveikia virtualioje erdvėje. Kaip pažymima ir straipsnyje, griežta cenzūra tik blogina padėtį. Atseit, geresnis sprendimas yra duoti jiems šansą „pasitaisyti“.
Ir jau daugelį metų aiškinama, kad „**nereikia maitinti trolių**“ – ir tai geriausias būdas: **ignoruoti juos.**
Straipsnio kopija: [[http://www.hot.lt/articles/trolling.htm Kas ten šiukšlina mano komentarų sritį?]]


Revision [497]

Edited on 2015-05-11 07:14:13 by WikiAdmin
Additions:
Šis skyrelis aptars kai kuriuos reiškinius - internete, pasaulyje, šeimoje, ar netgi politikoje...
Deletions:
Šis skyrelis aptars kai kurias reiškinius - internete, pasaulyje, šeimoje, ar netgi politikoje...


Revision [491]

Edited on 2015-05-10 19:50:35 by WikiAdmin
Additions:
Straipsnio kopija: [[http://www.hot.lt/articles/trolling.htm Kas ten šiukšlina mano komentarų sritį?]]


Revision [489]

The oldest known version of this page was created on 2015-05-10 19:44:32 by WikiAdmin
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki