Revision [1089]

This is an old revision of Pastumk made by WikiAdmin on 2017-05-28 18:25:47.

 

„Pastumk krentantį“


Šis skyrelis aptars kai kuriuos reiškinius - internete, pasaulyje, šeimoje, ar netgi politikoje...

Tai kada atpigs vaistai?

Jau praėjo per 100 naujos valdžios dienų, tai jau 6% viso jai skirto laiko – tai pats laikas paklausti, kaip vykdomi duoti pažadai.
Vienas rimčiausių pažadų, namažai padėjusių gauti nemažai balsų, pažadas, ant kurio buvo namažai „jojama” buvo nepaprastai žymus vaistų atpiginimas. Dėl to netgi buvo pasiruozta grįžti į sovietmetį, pasodinti Lietuvą į laiko mašiną ir perkelti 30 metų atgal į praeitį.

Tai kaip dabar yra? Kas padaryta? Kas daroma? Kas bus padaryta? A, Veryga? Liko tik 94% laiko – laikas atsakyti!
Mat dingo kalbos apie tai – net žodelis apie tai jau netariama... Matyt, tai jau užmesta, kaip eilinis rinkėjų mulkininamas, kaip ne kartą mus „išdūrė“...

Tai tada tu melagis, Veryga! Didelis melagis…. O jei ne melagis, tai įrodyk, kad kas nors tikrai daroma… ir pasakyti, kada realiai ir kiek atpigs vaistai! A, Veryga?


Kitos įžvalgos:
Kategorija: Viskas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki