Revision [1105]

This is an old revision of Pastumk made by WikiAdmin on 2017-08-04 13:06:58.

 

„Pastumk krentantį“


Šis skyrelis aptars kai kuriuos reiškinius - internete, pasaulyje, šeimoje, ar netgi politikoje...

Reportažas iš ligoninės

Turėjau įdomų potyrį.
Atsiguliau miegoti ir pajutau, kad negaliu užmigti. Buvo keistas jautimas, kad tarsi ranka būtų viena, tačiau tuo pačiu ir tarsi kelios rankos. Tačiau jos lyg ir viena, ir kelios.

Negalėdamas užmigti, pasisukau ant šono ir staiga nudiegė petį. Lyg elektra būtų perbėgusi... Ir ranka „sugrįžo“ – vėl tapo viena. Normalus pojūtis... Pradžioje dar lyg patinus, matyt prisitaikydama, o vėliau visai viena.

Atsikėlęs pabandžiau apgalvoti situaciją.

Vis kirba mintis, kad susirgimo priežastis gali būti.

Tai panašu į blogą elekros kontaktą. Truputį pakreipi į šoną, kontaktas geresnis; pakreipi kiek į šoną – kontaktas prastesnis arba visai jo nėra. Ir dar kibirkščiuoja...

Analogija nėra visai beprasmė. Nervų sistema perduoda elektros impulsus (cheminių reakcijų dėka). Jei grandinė nutrūksta arba ji sutrikusi, kūne irgi atsiranda sutrikimų. Viakas suverta ant vieno siūlo – tarkim, buvo, kad nutirpus dešinė pusė ir kaklas su dešine galvos puse. Ar negalėjo būti, kad nepraeidavo signalas?

Jei niekas nesusidomės, pabandysiu pasiaiškinti tą reiškinį pats (gaila, trūksta medicininių žinių). Kad tik per vėlai nebūtų...

Tiesa, gal tai, kaip gydytoja sako, nepriklausomi įvykiai, paprasčiausiai susidėlioję į seką...

Įdomiai atrodo gydytojų vizitacijos. Tarytum kokios apeigos ar prietarai. Traukia koks profesorius, pasipūtęs lyg povas, o iš paskos, lyg viščiukai, tursena pulkelis, pramaišiui gydytojai ir studentai. Nei ką jie sužino, nei ko išmoksta.
- Iškišk liežuvį, - sako profesorius.
Iškišu. Žvilgteli, - ir nieko nesakęs išeina. Iš paskos ištursena žąsiukai...
Matyt būtų nenuėjęs, jei būčiau parodęs vidurinį pirštą?!

Nemaloniai nustebino "Affidea" registratorė, kuri, panorėjus pasiaiškinti vieną dalyką, iškart demonstatyviai numetė ragelį (2017.08.02). Matyt jau visai "afigiela" - ir atgrąso bet kokį norą į tokią įstaigą kreiptis.
Beje, tos įstaigos svetainė tokia, kad norisi pirštus nukapoti ją kūrusiems...

Kitos įžvalgos:
Kategorija: Viskas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki