Revision [1232]

This is an old revision of Pastumk made by WikiAdmin on 2018-06-22 14:25:45.

 

„Pastumk krentantį“


Šis skyrelis aptars kai kuriuos reiškinius - internete, pasaulyje, šeimoje, ar netgi politikoje...

Velniop politikus!

Giliai nepasitikiu visais politikais. Nes politikas, įsitikinęs (ar apsimetantis tuo) „tiesa“, mano, kad tą tiesą gali prakišinėti jėga, nesiskaitant su priemonėmis bei morale. Ir todėl jie užsiropščia į viršūnes. Ir tada ten susispiečia būriai niekam tikusių žmogėnų... Tačiau žmonės jaučia „tiesos“ balansą, - ir jie gali kurį laiką pakęsti jos išsibalansavimą, tačiau ne amžinai. Prakišinėjantys savo „tiesą“ galiausiai vis tiek pralaimi.

Kitos įžvalgos:
Kategorija: Viskas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki