Wiki source for Pastumk


Show raw source

======„Pastumk krentantį“======

Šis skyrelis aptars kai kuriuos reiškinius - internete, pasaulyje, šeimoje, ar netgi politikoje...

==== Velniop politikus! ====
Giliai nepasitikiu visais politikais. Nes politikas, įsitikinęs (ar apsimetantis tuo) „tiesa“, mano, kad tą tiesą gali prakišinėti jėga, nesiskaitant su priemonėmis bei morale. Ir todėl jie užsiropščia į viršūnes. Ir tada ten susispiečia būriai niekam tikusių žmogėnų... Tačiau žmonės jaučia „tiesos“ balansą, - ir jie gali kurį laiką pakęsti jos išsibalansavimą, tačiau ne amžinai. Prakišinėjantys savo „tiesą“ galiausiai vis tiek pralaimi.
""<HR>""**Kitos įžvalgos:**
- [[ReportazasLigonine|Reportažas iš ligoninės]];
- [[ViskasKitaip|Viskas pas mus aukštyn kojom]];
- [[Tai kada atpigs vaistai|Tai kada atpigs vaistai?]];
- [[Proto_malsinimas_nuostaba|Proto apmalšinimas nuostabos pagalba]];
- [[Musulmonas_siekiuose|Skirtumai siekiuose ir pasiekimuose]];
- [[Valentino_dienai|Meilė stipresnė už kančią]];
- [[Vabalo_gelbejimas|Vabalo gelbėjimo istorija]];
- [[VanGogoGauda|Turbuliancijos gaudymas Van Gogo „Žvaigždėtoje naktyje“]];
- [[apie_negrus|Apmąstymai apie negrus]];
- [[Persejai_Palangoje|Persėjai, nukritę į Palangą]];
- [[Emailorigin|El. pašto atsiradimas]];
- [[Sugretinimai|Lenkiškai rusiški sugretinimai]];
- [[Kardasian|Amerikietiškoji Šalčiūtė]];
- [[tiesventimai|Šventės ir paminėjimai]];
- [[Humvirus|Žmonija – tai virusas]];
- [[Uzkalnisbiznis|Užkalnio biznis]];
- [[Trolling|Kas ten šiukšlina mano komentarų sritį?]];
- [[Danger50|Penkiasdešimt – pavojingas amžius...]]
- [[Vaikai_sukti|Maži, šykštūs ir sukti]];
- [[SEO paneigimas|SEO paneigimas]]

Kategorija: [[Pagrindinė kategorija|Viskas]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki