Pazuopė - Dausuvos sostinė. Pradžioje pavadinta Naująja Dausuva (Naujadausiu), gyventojų perkrikštyta Pazuope įamžinant įkūrėjo Zuoko vardą. Čia verda Dausuvos kultūrinis, protinis, politinis ir paprastas gyvenimai. Čia stūkso tarpgalaktinės tarybos (GT) būstinė. Tai ašis, apie kurią sukasi Žemė.

Kategorija: Dausuvos projektas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki