Pilėnų terminas paprastai suprantamas klaidingai. Visuotinai manoma, kad tai vietovė, tačiau iš tikro tai yra žmonių grupelė. O buvo Pilis (faktiškai, tai Vilniaus pilis), o pilėnai buvo tos Pilies gynėjai. Pastebėję artėjantį priešą, jie padegė Pilį, o patys spruko, paskleidę gandą, kad gyvi susidegino. Gi patys pilėnai, persikėlė į Dausuvą, tikėdamiesi ten nepastebimai pasistebėti. Tačiau jų likimas ir ten nebuvo oleandrais klotas, nes tokiu istorijos vingiu buvo nepatenkinta [[Graikija], kuri po ilgus šimtmečius, o gal net tūkstantmečius trukusių kovų pavergė Dausuvą ir pavertė jos kolonija. O jos gi gyvertojus, tuos pilėnus, vienus pardavė Spartai į vergovę, o kitumus tiesiog gainiojosi po kalvas ir klonius tarsi kokius stirninus argi kalnų ožius, kol tie be jėgų krisdavo negyvi. Matgi, pilėnai niekada nepasiduodavo ir nepasidavė, o tik sprukdavo, kiek kojos neša kuo toliau. Iš čia ir iki šiodien išliko posakis „kojos pilėną peni“.

Visgi, keletas pilėnų išliko ir po tokių žiaurių persekiojimų beigi gainiojimų, tad jie, susimetę į krūvą šiauriniame Dausuvos iškyšulyje, vėlgi suvaidino savo susideginimą, o patys, kaip sako, viešai ir iškilmingai nusižudė. Tačiau, deja, to akto niekas nematė, tad gali būti, kad viso to kaip ir nebuvo, - ir kažkur dar yra išlikę pilėnų palikuonių.


Kategorija: Dausuvos projektas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki