„Pradžioje buvo Žodis...“
Jono evangelija, 1:1

Šie įmantriausios iš Evangelijų žodžiai yra tiesioginė užuomina, kad egzistavo Pirmasis Programuotojas, kuris parašė Programą, kuri vis dar tebevykdoma.

Būtina išnagrinėti kelis svarbius klausimus:
Savo nuomones, pasamprotavimus, atsakymus į tuos klausimus galite pateikti kaip komentarus šiam puslapiui (žr. New Comment mygtuką puslapio apačioje).Kategorija: Pasaulis kaip vaizdinys
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki