Wiki source for Pirmoji programa


Show raw source

//„Pradžioje buvo Žodis...“//
Jono evangelija, 1:1

Šie įmantriausios iš Evangelijų žodžiai yra tiesioginė užuomina, kad egzistavo Pirmasis Programuotojas, kuris parašė Programą, kuri vis dar tebevykdoma.

Būtina išnagrinėti kelis svarbius klausimus:
- Kokia programavimo kalba buvo naudojama tai programai?
- Koks kompiuteris ją vykdo?
- Koks bus tos programos rezultatas?
- Ar tai pirmoji to Programuotojo programa?

Savo nuomones, pasamprotavimus, atsakymus į tuos klausimus galite pateikti kaip komentarus šiam puslapiui (žr. //New Comment // mygtuką puslapio apačioje).Kategorija: [[Pasaulis kaip vaizdinys|Pasaulis kaip vaizdinys]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki