Nauji picos pjaustymo būdai

Matematikai J. Haddley ir S. Worsley iš Anglijos Liverpulio un-to pasiūlė naujų picos supjaustymo būdų – į nelyginį gabalų kiekį lenktais kraštais (su 5, 7 ir t.t. kampais), o tada juos perjaunant į dvi dalis. Aišku, picų pjaustymo būdus galima vystyti be galo...
Aišku, kad ir įdomu matematiškai, tačiau jų reali nauda nėra akivaizdi.
Papildomai paskaitykite: Naujas parketo klojimo bûdas
Picos pjaustymo būdai

Kategorija: Matematika visiems
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki