Wiki source for Pjauk pica


Show raw source

===== Nauji picos pjaustymo būdai=====
Matematikai J. Haddley ir S. Worsley iš Anglijos Liverpulio un-to pasiūlė naujų picos supjaustymo būdų – į nelyginį gabalų kiekį lenktais kraštais (su 5, 7 ir t.t. kampais), o tada juos perjaunant į dvi dalis. Aišku, picų pjaustymo būdus galima vystyti be galo...
Aišku, kad ir įdomu matematiškai, tačiau jų reali nauda nėra akivaizdi.
Papildomai paskaitykite: [[http://www.spauda.lt/science/math/packing.htm#pentagons Naujas parketo klojimo bûdas]]
{{image url="http://www.lithuanian.net/math/pictures/picas.jpg" title="Nauji picos pjaustymo būdai" alt="Picos pjaustymo būdai"}}

Kategorija: [[Mathematics|Matematika visiems]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki