Priešistorinis laikas - tai laikas, kuris buvo dar iki atsirandant istorijai. Kadangi tuo metu istorijos nebuvo, tai niekas ir nevyko, o jei niekas nevykas, tai tuo metu gyvenę istorikai nieko nerašė. Todėl mes nieko ir nežinome, kas ir kaip tada nevyko. Tačiau atsklinda gandai, kad jau tuomet egzistavo Saulė, Žemė, vandenynai ir žemynai, Viduržemio jūra bei Dausuva. Tačiau tais laikais Dausuvoje dar niekas negyveno, - tik ošė pirmapradės ąžuolų giraitės, laigė baigštūs stirninai bei olomis karstėsi kalnų ožiai.


Kategorija: Bendri dalykai
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki