Prigimtinė teritorija - tai tokia teritorija, kuri kam nors priklauso nuo pat gimimo. Tai gali būti arba teritorijos gimimas (atsiradimas), arba savininko gimimas (atsiradimas). Prigimtiniu savininku gali būti tiek paskiras žmogus, tiek koksai nors junginys, kaip antai gauja, mafija, institucija beigi valstybė. Juo gali būti ir ateiviai beigi kitų planetų civilizacijos.

Teritorija paprastai apibrėžiama koordinatėmis, plotu bei tūriu. Topologiškai anos savybės gali kisti, tačiau teritorijai neleidžiama susitraukti į tašką. Jei taip nutinka, teritorija pradedama laikyti singuliarumu.


Kategorija: Bendri dalykai
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki