Rene, Antokolskio g. 13

Labai norėčiau pristatyti šią maitinimosi įstaigą, nes joje galima kai ką rasti. tačiau visad laikausi nuostatos, kad nėra ko kalbėti apie tai, kas varžo laisvę, bando nurodinėti, kas gali, ir kas negali lankyti, - ir tai vien už nuomonę.

Nėra verta mano žodžių! nesusmenga! Savo principų nelaužau - ne homo sovieticus požiūriams!

Projektas: Šokiai pilvui
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki