Wiki source for Rene kavine


Show raw source

**Rene, Antokolskio g. 13**

Labai norėčiau pristatyti šią maitinimosi įstaigą, nes joje galima kai ką rasti. tačiau visad laikausi nuostatos, kad nėra ko kalbėti apie tai, kas varžo laisvę, bando nurodinėti, kas gali, ir kas negali lankyti, - ir tai vien už nuomonę.

Nėra verta mano žodžių! nesusmenga! Savo principų nelaužau - ne //homo sovieticus // požiūriams!

Projektas: [[Sokiai pilvui|Šokiai pilvui]]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki