Revision [458]

This is an old revision of Rinkimai kartu made by WikiAdmin on 2014-05-15 14:35:27.

 

Dėl tų rinkimų


Pasvarstymai neliekant nuošalyje nuo Prezidento rinkimų (2014)...

Taigi, pasibaigė pirmasis turas - ir ką gi matom? Ogi, kad laimėjo rėksniai, patys nieko konkretaus nenuveikia... Netgi atrodo, kad kažkieno buvo gerai surežisuota, kad tik ne duok dieve pirmame ture neišeitų viena siš kanditatų... Viskas buvo nukreipta į tai, nesiskaitoma nei su su dora, nei su tiesa, nei su padorumu.... Tiesiog tiksliai sukoordinuota šauti į vieną pusę... Kažkam tai buvo nepaprastai reikalinga! Ne iki galo pavyko, išėjo į antrą turą lėtapėdis inteligentiškasis Balčytis... Tad dabar ir apžvelkime naują situaciją... O norintys pažiūrėti istorinę apžvalgą, - nuvažiuokite į šio puslapio pabaigą...

1. Pirma, kritika dažniausiai neteisinga nukreipiama. Dėl padėties Lietuvoje, korupcijos, nesiliaujančios emigracijos ir kitų negerovių reikia kritikuoti vyriausybę, - o kas joje? Ogi partija, iškėlusi Balčytį... O Balčytis nė vieno kritikos žodžio neišsakė dėl vyriausybės darbų... Kaipgi kitaip, - juk tektų kritikuoti ir save už viską, kas blogai Lietuvoje...

2. Antra, nė vieno Balčyčio žodžio apie tai, ką jis gera ir naudinga padarė... Apsiribojama abstrakčiu "labiau patyręs" - o kas konkrečiai tuo "patyrimu: daryta - nieko nėra.

3. Ar čia ne atstovas partijos, kuriai esant valdžioje, kartu su koalicija, kurioje yra ir Darbo partija, kuri nesipriešino atlyginimų sau pasididinimui, o taip pat prutarė teisėjų algų pasididinui?...

4. O ar čia ne tas pats Balčytis, kurio dėka kadaise nepatekome į eurozoną? Ką jis apie tai dabar mąsto?

5. Balčytis neišsako savo nuomonės apie galimai nusikalstamą Darbo partiją ir asmeniškai apie Uspaschiką. Prezidentas privalo būti nesaistomas jokiais ryšiais su bet kokia partija - tad LABAI SVABUS jo požiūris į partijas.

6. Ar čia ne tas Balčytis, kurio sūnus galimai "prisidirbo" tiek, kad Balčyčiui teko bėgti iš posto? Tačiau sūnaus veiksmų įvertinimo nepateikė... Kas nesusitvarko su savo šeima, argi susitvarkys sy valstybe?

7. Prezidentas yra kartu ir aukščiausias karo vadas. Ar šiai pozicijai tinka mėmė ir lėtapėdis Balčytis... Juk kariniuose reiukaluose dažnai sprendimus reikia priimti momentaliai, impulsyviai, dažnai nėra laiko svarstyti ir aptarinėti, nes priešas gali aplenkti ir įgauti pranašumą. Kita vertus, dabartinio Gynybos ministro aktyvus požiūris silpninti šalies gynybą (dėl šiaulių sąjungos, dėl NATO ir kitais klausimais - tarytum turėtų kažkieno užsakymą tam) nesulaukia Balčyčio įvertinimo - kita vertus, tai tos pačios Balčytį iškėlusios partijos ministras! Varnas varnui akies nekerta!

8. Kokie viešieji ryšiai patarė Balčyčiui pradėti laikytis pozicijos - "kąsk ir lok"?! Šią taktiką pirmame ture išbandė Puteikis su Paulausku - ir parodė, kad ji Lietuvoje gana veiksminga... Tad klausimas, kas koordinuoa vienakryptingą ataką? Kam tai naudinga? Kam naudinga, kad ateitų tai jėgai parankus Prezidentas?

Lietuva, susimąstyk!

Ir, ypač miestieti, nebūk mėmė - ateik balsuoti - nes tada neturėsi moralinės teisės skųstis dėl to, kad blogai, nes atidavei sprendimą tiems, kurie yra suorganizuoti.... Daugiau apie tai žr. čiaNetrukus vyks ir rinkimai į Europarlamentą... Čia dar linksmiau ir juokingiau...

Viena partija Europon siunčia galimai nusikaltėlius.... kurie dar ir atvirai nusikliedi... kažkokius niekus burbuliuoja...

Kita partija siūlo visokius brudus beigi vėsaites... Net ne juokas ima, o ašaros byra... Tokią partiją išvis kuo greičiau į šiukšlyną siųsit, ne ne už juos balsuoti!

Negi vėl bus, kurie juos rinks?!


Kandidatų pradžioje tarsi prišikta, vėliau proto ligoniai atkrito, tačiau ir po to nesimato, kas galėtų pakeisti Dalią Grybauskaitę... Vienintele maža alternatyva, renakantis kandidatus, dar galėtų būti A. Zuokas... Tačiau apie visa tai bus detaliau...

Pirmiausia - Rolandas Paksas man atrodo visai susipykęs su protu... Ko ir norėti, pažiūrėjus į jo šeimos narius... Palikuonys - nespindintys protu (tiksliau, labiau jau spindintys jo neturėjimu), o žmonelė tai jau ... o-ho-ho... ne šio pasaulio asoba. Tad net ir kalbėti apie šį kandidatą nėra prasmės... Tegul eina jis "tapšnoti" pas šikpopierio užkalbėtojas...
Ir tikrai - ten jis ir buvo pasiųstas... Dabar jis jau istorija... iš būtų gerai, kad iš tos pamazgų duobės ir neišlįstų...

Zigmas Balčytis atrodo inteligentiškai, tačiau ar tikrai jis yra inteligentiškas? Gal, tegul, nesigilinsime... Tačiau prisiminkime jo sūnaus istoriją - įtarimai dokumentų klastojimu dėl ES paramos... Teismas aną "išteisino" (žinot gi tuos mūsų teismus), bet kaip iš tikro pats Dievas Tėvas žino... O ką sūnus daro, to negali žinoti ir tėvas... Ir jei jis užmerkia akis prieš sūnaus darbus, tai kur garantija, kad bus mėmė ir užmerks akis prieš Lietuvos problemas, nedrįs stiprenio žodžio ištarti?

Artūras Paulauskas - visiška šiukšlė, t.y. perėjūnas, lengva ranka galintis susidėti net su nusikalstamais dariniais (ir tai daro buvęs teisėsaugininkas!). Taigi, su kuo susidedi - tuo pats tampi!
Dar tauta sako - "obuolys nuo obels" - o kas gi buvo toji obelis? Neabejotinai, tautos "šviesuolis"!

O šlykščiausia, kad Paulauskas pasiremia kitų juodinimo metodais, šūdų drabstymu... Tai akivaizdžiausias kitų priešinimas, niekingas lygis, - bet ko iš tokios partijos, o dar labiau tokio parsidavėlio norėti?


Visi kiti yra tokie "musorai" (smulkmė), kad dėl jų neverta ir rašalą gadinti! Ropė - visiška daržovė, runkelis... anei kvapo, anei skonio...

Tad ir lieka tik Dalia ir Zuokas!!!


Kategorija: Viskas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki