Kaip ten įvyko rinkimai?


Skaitykite:
P. Rakštikas. Be reikalo rankų kilnoti neverta
Kas iš tikro laimėjo 2019 m. rinkimus?

2014 m. rinkimų atšvaitai

Čia pabandysime apsvarstyti 2014 m. rinkimų rezultatus, o priešrinkiminius aspektus galite apžvelgti čia.

Balčytis po rinkimų tiesiai šviesiai įvardijo - mus renka pakraščiuose. Tai, kad liberalus paprastai renka labiau išsilavinę, protingesni, labiau besidomintys asmenys, galime spėti, kad socialdemokratų nesėkmių (jų vilčių dužimo atžvilgiu) viena priežasčių buvo:
Antroji SD nesėkmės priežastis - žmones atgrasė tokios rinkimų agitacijoje parodytos tokios asmenybės kaip Bradauskas, Vėsaitė, Marija Aušrinė... Sutinku su Valatka, kad tokių asmenų negalima rodyti asmenims, nesulaukusiems 40 m. amžiaus...

Trečia, žmonės nemėgsta gudravimų - ir jie puikiai pajuto Balčyčio natūralumą, kai tasai bandė apsėsti visas įmanomas kėdes... Jei esi toks gobšas - gal geriau tau neduoti jokios kėdės?!

O kas vyko per rinkimus - skaitykite čia.

Kategorija: Viskas
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki